Čínský rozhlas pro zahraničí

v Kontakt
China Radio International
Domov
Svět
  Ekonomika
  Kultura
  Věda a technika
  Sport
  Další

Dnešní Číňané

Novinky z Číny

Čínská ekonomika

Společenský život

Věda a technika
(GMT+08:00) 2004-12-30 18:23:45    
Informace o šanghajské zvláštní ekonomické zóně Pu Dong

cri
Město Šanghaj je největším průmyslovým a obchodním městem v Číně. Je to jedna z nejaktivnějších ínských oblastí pro rozvoj ekonomiky. V dnešním pořadu bych Vás ráda seznámila s informacemi o šanghajské zvláštní ekonomické zóně Pu dong.

Nová zóna Pu Dong je na východním břehu řeky Huang Pu Jiang v Šanghaji. Rozkládá se na ploše více než 500 /pět set/ čtverečních kilometrů. V současné době se už tato nová zóna stala důležitým čínským finančním centrem a centrem pro vysokou vědu a techniku a moderní průmysl.

Čínská vláda stanovila výstavbu nové zóny Pu Dong v roce 1990. rozhodla tehdy o tom, že bude považovat rozvoj a otevírání Pu Dongu za těžiště. Změní tak Šanghaj v mezinárodní ekonomické finanční a obchodní centrum, které bude přispívat k rozvoji hospodářství v oblasti povodí řeky Yang Zi.

Čínská vláda novou zónu upřednostňue před ostatními zvlaštními ekonomickými zónami. V Pu Dongu například snížuje a odvobozuje od daní ze mzdy a cla. Čínská vláda také povolila v Pu Dongu založení burzy cenných papírů. Podporuje zahraniční podnikatele, aby zde zřizovali finanční organizace a rozvíjeli terciární sektor.

Po desetiletém rozvoji a otevírání se světu dosáhla ekonomika nové zóny Pu Dong rychlého rozvoje. Tvář města doznala obrovských změn. V roce 2001 dosáhl hrubý domací produkt nové zóny Pu Dong 108 miliard 200 milionů juanů. Nová zóna Pu Dong se už stala čínskou základnou vysoké vědy a techniky a moderního průmyslu. Stala se také symbolem čínských reforem a otevírání se světu v 90.letech.

Rychlý eknomický a vědecký rozvoj v nové zóně Pu Dong přtahuje investice mnoha velkých a známých světových podniků. V současné době už více než 70 států v Pu dongu založilo 7000 investičných podniků. Více než 200 podniků z nich patří k pěti stovkám nejproduktivnějších globálních společností např. americký podnik General Electric co. Podnik Whirlporl Co. Podnik Hewletl-Packard co. atd. zahraniční podnikatelé říkají o nové zóně Pu Dong, že je branou pro vstup na čínský trh, zlatým klíčem k čínskému trhu a mostem pro ekonomické spojení Číny se světem. Věříme, že šanghajská zvláštní ekonomická zóna Pu Dong má lepší budoucnosti.