Čínský rozhlas pro zahraničí

v Kontakt
China Radio International
Domov
Svět
  Ekonomika
  Kultura
  Věda a technika
  Sport
  Další

Dnešní Číňané

Novinky z Číny

Čínská ekonomika

Společenský život

Věda a technika
(GMT+08:00) 2007-10-29 17:16:42    
Strategie č.12

cri

Rád se s vámi opět scházím při vysílání našeho pravidelného pořadu „Tradiční čínská kultura". Pokračujeme ve výkladu 36 strategií. Dnes je to v pořadí dvanáctá strategie, která se po čínsky jmenuje „Shun Shou Qian Yang", což v překladu doslovně zní takto: Když jdeš okolo, vem do náruče beránka.

Tato strategie nám praví, že sebemenší příležitost stojí za využití a i ten nejmenší zisk může mít pro tebe smysl. Je to poučení z příběhu vandráka, který na cestě narazil na stádo ovčí. Když se prodral na druhou stranu, měl s sebou ovečku. Choval se klidně a přirozeně, jako by vedl svou vlastní ovci na trh, že si ho pastýř vůbec nevšiml.

Jako příklad úspěšného uplatnění této strategie uveďme významnou bitvu na řece Fej v r. 383, v níž se jihočínské dynastii Východní Ťin podařilo odvrátit nápor jednoho ze šestnácti severních království, které vládl Fu Ťian - potomek prvního čínského císaře Čchin Š´-chuanga.

Fu Ťian panoval v povodí Žluté řeky a byl jedním z nejsilnějších králů na severu země. Aby zničil dynastii Východní Ťin, jmenoval svého mladšího bratra Fu Žung velitelem výpravy.

Fu Žung vyhrál při prvním střetu s vojsky Východní Ťin a dobyl město Šou-jang. Pak navrhl Fu Ťianovi zrychlit útok na Východní Ťin, který podle něho neměl dostatek sil k obraně a kromě toho jim vážně chyběla strava. Fu Ťian pouze s několika tisíci jezdci netrpělivě dorazil do města Šou-jang. Vojevůdce dynastie Východní Ťin, Sie Š´, se dozvěděl, že se hlavní část nepřátelských sil ještě nehromadila. Tak rozhodl využít této příležitosti k zavedení překvapivého útoku na nepřátelský předvoj. Generál Liu Lao-č´ byl poslán k velení 50 tisíc elitních vojáků, kteří pak přepluli přes řeku Luo-ťian a zastřelili generále nepřátelské stráže Liang Čchenga. Liu Lao-c´ honil nepřátele a dosáhl většího vítězství. Poté vojska Sie Š´ho dorazila až k řece Fej a tím vznikl stav konfrontace s nepřátelskými silami, které byly umístěny na druhém břehu. V situaci, kdy Východní Ťin měl k dispozici dobře organizované síly a dobře bráněné pozice, musel Fu Ťian přikázat své síly, aby upevňovaly obranu a přitom čekaly na příchod posily.

Sie Š´ si uvědomil, že by měl bitvu vyhrát dříve, než nepřátelské síly budou mít početní převahu. Zaslal dopis Fu Ťiannovi, aby ho vydráždil. V dopisu se uvádí takto: Chtěl bych s vámi zápasit. Pokud si netroufáte přijmout moji výzvu k souboji, já bych navrhl, abyste co nejrychleji rekapituloval. Pokud ale si troufáte, stáhněte vaše síly dozadu, aby moje síly přepluly řeku a vedly s vámi souboj."

Když Fu Ťian přečetl dopis, hrozně se rozčílil a rozhodl stáhnout své síly a zaútočit na vojska Sie Š´ho při jejich přeplutí řeky. Neuvědomil si však, že jeho síly měly jen velmi nízkou bojovou morálku když již ztratili předvoj. Jakmile vojáci dostali příkaz k odsunu, byli zachváceni panikou a všude v jejich táborech panoval chaos. Vojska Sie Š´ho využila této situace k přeplutí řeky a zavedla útok na nepřátelské síly, které při odsunu, neboli útěku postrádaly bojové nadšení. Nepřátelský generál Fu Žung byl zastřelen, zatímco král Fu Ťian utrpěl zranění a utekl do svého hlavního města Luo-jangu.