Čínský rozhlas pro zahraničí

v Kontakt
China Radio International
Domov
Svět
  Ekonomika
  Kultura
  Věda a technika
  Sport
  Další

Dnešní Číňané

Novinky z Číny

Čínská ekonomika

Společenský život

Věda a technika
(GMT+08:00) 2009-05-22 20:48:23    
Zabránění a snížení přírodních pohrom si vyžádá součinnost mezinárodního společenství

cri

Na 12. května tohoto roku připadlo první výročí ničivého zemětřesení ve Wen-chunu v čínské provincii Si-chuan a první „Den zabránění a snížení přírodních pohrom" v Číně. Tisková kancelář státní rady Číny nedávno vydala bílou knihu nazvanou „Činnost o snížení přírodních pohrom v Číně". V knize se praví, že Čína se bude aktivně podílet na mezinárodní spolupráci o zabránění a snížení přírodních pohrom. Docent z fakulty veřejné správy čínského Hospodářského a obchodního institutu Shou-dou Zhang Zhi-xin v rozhovoru pro novináře našeho rozhlasu konstatoval, že mezinárodní spolupráce v oblasti zabránění přírodním pohromám a snížení jejich následků je velmi důležitá .

V bílé knize vydané tiskovou kanceláří státní rady Číny se píše, že Čína s postojem otevřenosti a spolupráce se aktivně podílí na mezinárodní spolupráci v oblasti snížení přírodních pohrom a zakládá a zlepšuje mechanismus mezinárodní spolupráce v této oblasti , zároveň rozvíjí vzájemnou pomoc v důležitých přírodních pohromách. Docent Zhang Zhi-xin uvedl, že důležitost mezinárodní spolupráce tkví v třech příčinách.. „Zvuk 1"

„Za prvé . nyní mimořádně vážné přírodní pohromy se neustále zesilují co do jejich frekvence, rozsahu a sfér zásahu. Jednotlivé státy už nemají schopnost sámy čelit těmto přírodním pohromám. Za druhé, za globalizace ekonomiky mnoho mimořádně vážných přírodních pohrom má snadněji více než kdy jindy přímo či nepřímo ovlivnit ostatní země a regiony světa. Za třetí, některé přírodní pohromy překročicí státní hranice často způsobily výskyt epidemických nemocí kvůli přílivů postižených obyvatel, tím ohrozily státní bezpečnost a společenskou stabilitu okolních zemí.

Docent Zhang Zhi-xin připustil, že různé země mají věnovat velkou pozornost spolupráci při prevenci a snížení přírodních pohrom . Mj. poukázal na to, že spolupráce mezinárodního společenství se má soustředit v čtyřech oblastech.

„Za prvé, je třeba vzájemně poskytovat informace a údaje a společně sdílet techniky o zabránění přírodním pohromám. Za druhé, je nutno důrazně rozvíjet výzkumy a spolupráci v systému předpovědi a výstrahy pohrom. Za třetí ,je zapotřebí rozvíjet personální školení a styky v oblasti prevence a snížení přírodních pohrom. Za čtvrté, je třeba rozvíjet spolupráci a vzájemnou pomoc v oblasti zásob naléhavě potřebných materiálů a záhranných sil.

V bílé knize se uvádí, že při ničivém zemětřesení ve Wen-chunu v provincii Si-chuan více než 170 zemí a oblastí věnovalo Číně peněžité a materiální příspěvky v přes 640 milionů amerických dolarů. S rychlým rozvojem čínské ekonomiky se v posledních letech spekuluje na světě o tom, že Čína nepotřebuje mezinárodní pomoc. Čínský ministr obchodu Chen De-ming nedávno v Pekingu připustil, že tato slova nemají pravdu. Realita Číny ukazuje, že Čína nadále potřebuje mezinárodní pomoc. K tomu docent Zhang Zhi-xin uváděl tři důvody. První důvod je, že Čína nadále je největším rozvojovým státem na světě. Za druhé, Čína je státem, v němž často dochází k přírodním pohromám. Za třetí , Při přirovnání s rozvinutými zeměmi Čína má ještě velké rozdíly v oblasti předpovědi přírodních pohrom a informací o jejich zabránění a snížení a má naléhavě rozvíjet mezinárodní spolupráci.

Tady je Čínský rozhlas pro zahraničí ! Tím končíme naši relaci „Dnešení Čína".

Příslušné zprávy