Čínský rozhlas pro zahraničí

v Kontakt
China Radio International

Pravidla hry
Suvenýry

První cena

Druhá cena

Třetí cena