O nás
 
Kontakt
 
in Web czech .cri.cn

Hlavní stránka  Cestování  Kultura  Byznys  Komunikace  Čínština  Hudba  Foto  Čínská encyklopedie  Stará stránka

Spotřeba v obdobíSvátkůjara se stanehlavnímzdrojemglobálníekonomiky
2013-02-20 20:35:04 cri

Běhemoslav Čínskéhonovéhoroku (od 9. do 15. února) tržbyčínskýchklíčovýchobchodníchřetězců a stravovacíchpodnikůčinily 539 miliardyuanů, což je zvýšení o 14,7 % oproti stejnémuobdobíroku 2012. To vyplývázezprávyčínskéhoMinisterstvaobchodu zedne 15.února. To příspěje k oživeníglobálníekonomiky.

V obdobíSvátkůjara se Číňanésetkali s rodinounebocestovali do zahraničínebonakupovali v obchodech. Podleúdajů z 39 čínskýchklíčovýchturistickýchměstcelkem 76 milionůturistůcestovaloběhemtzv.zlatéhotýdneSvátkůjara, cožpředstavujenárůst o 15 %.

Zhang Qu (ČangČchü), pracovník v důchodu, žije v čínskémměstě Nanning (Nan-ning).Jehorodinnýpříjem v roce 2012 stoupl o téměř 50 tísícyuanů.Strávilsvátkyjara v provinciiYunnan(Jün-nan) se svourodinou a koupil tam několik nefritů.

Kromětohomnoholidícestovalo do zahraničí v obdobíSvátkůjara. V turistickýchdestinacíchvčetněKambodže, Thajska, Korejskérepubliky, Malajsie a Singapuru se objemtransakcíprostřednictvímkartyUnionpaymeziročnězvýšil o vícenež 40 procent, stejnějako v USA, Itálii, VelkéBritánii a Spojenýcharabskýchemirátech.

Tradičníspotřeba s čínskýmirysy je v obdobíSvátkůjaravelmipopulální, poptávkapojídleaoblečenízatím udržujestabilnírůst. Obzvlášť v Pekingumnoholidínavštívilorůzné chrámovéakce.Pouzeveletrh v parkuDitan (Ti-tchan) přilákal 1 024 tisícnávštěvníků, cožpředstavuje 9,3% nárůstoprotiloňskémuroku. Tržbytradičníchčínskýchvýrobenpečiva, napříkladDaoxiangcun (Tao-siang-cchun) a Jingbajian (Ťing-pa-ťien) se zvýšily o téměž 10 % oprotiroku 2011.

V posledníchdesetiletechstoupalačínskáspotřeba v období Čínskéhonovéhoroku s téměř 20% tempemrůstukaždýrok, to je velmivzácné v celosvětovémměřítku.Uvedl to rektorNárodníuniverzitySingapuru Yin Zhilin (Jin Č'-lin), kterývěnovalpozornostčínskéspotřeběběhemSvátkujaraodroku 2003.

Čínskévýdaje se zvyšovalyposobějdoucíchletech.Tempo růstuspotřebníchzboží v čínskýchstředních a západníchprovinciíchdosáhlotéměž 20 %.Tytoúdajejsoupřekvapivé.Na to poukázalkonzultant JP Morgan Stanley, řekl, žestatistikymístníekonomiky, zejménaúdajemaloobchodníhozboží, ukazujísilnýspotřebnípotenciál.

V souvislostí se slabouglobálníspotřebou se spotřeba v období Čínskéhonovéhorokustanehlavnímzdrojemglobálníhohospodářskéhorůstu.

Čínštíturisté v obdobíSvátkůjaravloniutratili 7,2 miliarddolarůzanákupluxusníhozboží v Evropě, cožtvoří 62 % nákupu luxusníhozboží v Evropě. Britskározhlasováspolečnost(BBC)napsala, žeČína se jednoznačněstanejednou z hnacíchsilglobálníspotřeby. DíkyČínskémunovémurokumnohozemí v hospodářskékrizihledalošancizbohatnout. Stanley zhodnotil, žeČína se změní zezeměprodukce do zeměspotřeby.

Neustálézvyšovánípříjmů je důvodem utráceníČíňanů.Po zahájení 18.sjezdu KS Číny v roce 2012 čínskémístnívládyzvýšilypříjmylidí s nízkými a střednímipříjmy a hranicenejnižšímzdy. NavícČínskákomunistickástranauskutečnilaefektivníbojprotikorupci, cožsnížilonáklady veřejnýchfondů.Odborníkpoukázalna to, že to znamená, žečínskáspotřebazaležínaskutečnédomácípoptávce. Číňané opravdupřispívajíkeglobálnímuekonomickémurůstu.

lada

Příslušné zprávy
Přidat komentář
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved.
16A Shijingshan Road, Beijing, China