O nás
 
Kontakt
 
in Web czech .cri.cn

Hlavní stránka  Cestování  Kultura  Byznys  Komunikace  Čínština  Hudba  Foto  Čínská encyklopedie  Stará stránka

Racionálníplánovánínovéurbanizace v Číně
2013-02-26 21:27:14 cri

Urbanizace je historickýúkolčínskémodernizace, který zároveňskýtánejvětšípotenciál pro rozřišovánívnitřnípoptávky.Čínštílídřinaústřednímzasedáníhospodářsképrácelonipoukázalina to, žepodporaurbanizace je jeden z hlavníchúkolůčínskéhospodářsképráce pro rok 2013. V prohlášení 18.sjezdu KS Číny se uvadí, že do roku 2020 se kvalitaurbanizacemáznačnězvýšit. Na základěanalýzytrhulzeusuzovatna to, žeprocesurbanizace se dlouhodoběstanekořenemrůstuekonomiky.

Odbornícizaroveňuvedli, že je třebazaměřit se nazlepšeníkvalityčínskénovéurbanizace. Pro to budeklíčovanéracionálníplánování.

Čínskáurbanizace se v současnédoběrychleprohlubuje, ale zestatistikvyplývá, žereálnámíraurbanizace v Číněještěnedosahuje 40 %, což je mnohemméněnežprůměrnámíraurbanizacevevyspělýchzemích.Odbornícidodali, že v nadcházejícíchtřicetiletech se 400 až 500 miliónůlidípřemístí z čínskéhovenkova do měst. Urbanizace v budoucnosti proto budehlavnímtahounemrůstučínskéekonomiky.Čínabudepři prohlubováníurbanizacečelitmnohavyzvámspojenýmnapříklad s nezaměstnaností, sociálnímzabezpečením, udržitelnýmrozvojemčiochranouživotníhoprostředí.

V Šanghaji se nedávnokonal 2.summit o správěčínskýchměst, nakterémzúčastněníodbornícipoukázalina to, žedopravnízácpy, hluk, nedostatekveřejnýchstatků a rychláurbanizaceovlivňujíživotníprostřední, cožobyvatelůmčínskýchměstpřinášímnohoproblémů. Aby se zabrániloopakovánídřívějšíchchyb, připrohlubováníurbanizace by se mělklástdůraznaracionálníplánování. ŘeditelkaSkupinyzdrojůPekingskéuniverzity Yu Li (Jü Li) přišla s tezí, žezlepšeníkvalityurbanizacemusíbýtsystémové.Je třebazahájitkomplexníplánování v otázkáchzaměstnanosti, vzdělávání, zdraví, cestování a dalšíchoblastech.

BývalýšefSvětovébanky Robert B. Zoellicknedávno v Pekingusdělil, žeČínaprocházírychlouurbanizací, že je třeba mítnapaměti nejenvýstavbu infrastruktury a bydlení, ale takékvalityživota a životníhoprostředí. Vláda v tomtoprocesumusívytvořitrámec a systém, včetněprávních a správníchpředpisů.Tímpřitáhnevícezdrojů, kapitálu a talentůaurbanizacízároveňpodpoříinovace.

Odborníci se domnívají, žečínskáurbanizacebude v dalšífázinevyhnutelněčelitjinémumodelurozvoje, ten všakbudetřeba nejprvehloubkověprozkoumat.Čínskéměsto Kaifeng (Kchaj-feng) v provincii Henan (Che-nan)spolupracuje se SkupinouzdrojůPekingskéuniverzity a poprvé v Číněuvede do praxeplánovánínovéurbanizace. V nověvystavenýchoblastechKaifengubudemístnívládadbátnatechnologie, vzdělávání, lékařství a dalšípozitivní externality, abytak propojilapožadavkyna životníprostředí, zaměstnanost a rozvojzemědělství. To novévýstavběaurbanizacijakotakovéposkytnenovépodněty. Odbornícisdělili, že v budoucnostibudetřebauspořádatvícepodobnýchpraktickýchpokusů.Jen takbude možné v oblasti čínskéurbanizacenahromaditodpovídajícímnožstvíúspěšnýchzkušností.

Odborníci se zároveňdomnívají, žerealizacenovéurbanizace a "moudrýchměst" záležínaspolupráci mnohastran a budoumusetbýtrealizovány z různýchzdrojů. Na 2.summitu o správěčínskýchměstbylazaloženaprvníměstskástrategickáaliancenovékultury v Číně. Členovéalianceslíbili, žeprozkoumajízpůsoby řešenírůznýchproblémůměst s ohledemnakulturu, technologii, kapitál a dalšíchaspekty, abytakzdokonalilimodelyměstskévýstavby.

Číňanů z vesnic, kteří se potřebujípřestěhovat do měst, je spousta. Urbanizacedosáhnekvalitativněvyššíúrovně, pouzepokudveměstech budoumít stabilnízaměstnání.

Lada

Příslušné zprávy
Přidat komentář
   Webradio
Bojové umění Lvlin
Tento styl prošel dlouhou historií, během které byly pohyby vytříbeny do maximální jednoduchosti a efektivity.
Turguncan Dolkun: Téměř jsem se stal teroristou
V minulosti jsem si poslechl ilegální propagaci na videu, poté byl jsem zasažen extremismem.
Více>>
Doporučujeme
• Aktivní reformy a inovace čínského soukromého podniku BYD
• 4. Německo-čínský filmový festival byl zahájen v Düsseldorfu
• Podpora pro třídění odpadu v Šanghaji
• Číňané oslavili Jarní svátky kulturními aktivitami
• Turecký podnik: Náš rozvoj odráží to, že čínské reformy a otevírání se světu přispějí světu
• Reforma a otevírání se světu proměňuje Čínu, uvedli ruští odborníci a učenci
Více>>

Speciální vlak do Tibetu

Čínská encyklopedie

Výuka čínštiny
Příručka pro cestovatele do Číny
Velvyslanectví ČLR v ČR
Důležité telefony
Hotely v Číně
Abeceda cestování
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved.
16A Shijingshan Road, Beijing, China