O nás
 
Kontakt
 
in Web czech .cri.cn

Hlavní stránka  Cestování  Kultura  Byznys  Komunikace  Čínština  Hudba  Foto  Čínská encyklopedie  Stará stránka

Racionálníplánovánínovéurbanizace v Číně
2013-02-26 21:27:14 cri

Urbanizace je historickýúkolčínskémodernizace, který zároveňskýtánejvětšípotenciál pro rozřišovánívnitřnípoptávky.Čínštílídřinaústřednímzasedáníhospodářsképrácelonipoukázalina to, žepodporaurbanizace je jeden z hlavníchúkolůčínskéhospodářsképráce pro rok 2013. V prohlášení 18.sjezdu KS Číny se uvadí, že do roku 2020 se kvalitaurbanizacemáznačnězvýšit. Na základěanalýzytrhulzeusuzovatna to, žeprocesurbanizace se dlouhodoběstanekořenemrůstuekonomiky.

Odbornícizaroveňuvedli, že je třebazaměřit se nazlepšeníkvalityčínskénovéurbanizace. Pro to budeklíčovanéracionálníplánování.

Čínskáurbanizace se v současnédoběrychleprohlubuje, ale zestatistikvyplývá, žereálnámíraurbanizace v Číněještěnedosahuje 40 %, což je mnohemméněnežprůměrnámíraurbanizacevevyspělýchzemích.Odbornícidodali, že v nadcházejícíchtřicetiletech se 400 až 500 miliónůlidípřemístí z čínskéhovenkova do měst. Urbanizace v budoucnosti proto budehlavnímtahounemrůstučínskéekonomiky.Čínabudepři prohlubováníurbanizacečelitmnohavyzvámspojenýmnapříklad s nezaměstnaností, sociálnímzabezpečením, udržitelnýmrozvojemčiochranouživotníhoprostředí.

V Šanghaji se nedávnokonal 2.summit o správěčínskýchměst, nakterémzúčastněníodbornícipoukázalina to, žedopravnízácpy, hluk, nedostatekveřejnýchstatků a rychláurbanizaceovlivňujíživotníprostřední, cožobyvatelůmčínskýchměstpřinášímnohoproblémů. Aby se zabrániloopakovánídřívějšíchchyb, připrohlubováníurbanizace by se mělklástdůraznaracionálníplánování. ŘeditelkaSkupinyzdrojůPekingskéuniverzity Yu Li (Jü Li) přišla s tezí, žezlepšeníkvalityurbanizacemusíbýtsystémové.Je třebazahájitkomplexníplánování v otázkáchzaměstnanosti, vzdělávání, zdraví, cestování a dalšíchoblastech.

BývalýšefSvětovébanky Robert B. Zoellicknedávno v Pekingusdělil, žeČínaprocházírychlouurbanizací, že je třeba mítnapaměti nejenvýstavbu infrastruktury a bydlení, ale takékvalityživota a životníhoprostředí. Vláda v tomtoprocesumusívytvořitrámec a systém, včetněprávních a správníchpředpisů.Tímpřitáhnevícezdrojů, kapitálu a talentůaurbanizacízároveňpodpoříinovace.

Odborníci se domnívají, žečínskáurbanizacebude v dalšífázinevyhnutelněčelitjinémumodelurozvoje, ten všakbudetřeba nejprvehloubkověprozkoumat.Čínskéměsto Kaifeng (Kchaj-feng) v provincii Henan (Che-nan)spolupracuje se SkupinouzdrojůPekingskéuniverzity a poprvé v Číněuvede do praxeplánovánínovéurbanizace. V nověvystavenýchoblastechKaifengubudemístnívládadbátnatechnologie, vzdělávání, lékařství a dalšípozitivní externality, abytak propojilapožadavkyna životníprostředí, zaměstnanost a rozvojzemědělství. To novévýstavběaurbanizacijakotakovéposkytnenovépodněty. Odbornícisdělili, že v budoucnostibudetřebauspořádatvícepodobnýchpraktickýchpokusů.Jen takbude možné v oblasti čínskéurbanizacenahromaditodpovídajícímnožstvíúspěšnýchzkušností.

Odborníci se zároveňdomnívají, žerealizacenovéurbanizace a "moudrýchměst" záležínaspolupráci mnohastran a budoumusetbýtrealizovány z různýchzdrojů. Na 2.summitu o správěčínskýchměstbylazaloženaprvníměstskástrategickáaliancenovékultury v Číně. Členovéalianceslíbili, žeprozkoumajízpůsoby řešenírůznýchproblémůměst s ohledemnakulturu, technologii, kapitál a dalšíchaspekty, abytakzdokonalilimodelyměstskévýstavby.

Číňanů z vesnic, kteří se potřebujípřestěhovat do měst, je spousta. Urbanizacedosáhnekvalitativněvyššíúrovně, pouzepokudveměstech budoumít stabilnízaměstnání.

Lada

Příslušné zprávy
Přidat komentář
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved.
16A Shijingshan Road, Beijing, China