O nás
 
Kontakt
 
in Web czech .cri.cn

Hlavní stránka  Cestování  Kultura  Byznys  Komunikace  Čínština  Hudba  Foto  Čínská encyklopedie  Stará stránka

Čínský ministr zahraničí shrnul návštěvu čínského prezidenta v ČR a jeho účast na 4. Summitu o jaderné bezpečnosti
2016-04-06 20:37:17 cri

Od 28. března do 1. dubna navštívil čínský předseda Xi Jinping (Si Ťin-pching) Českou republiku a v americkém Washingtonu se zúčastnil 4. Summitu o jaderné bezpečnosti. Po návratu čínského prezidenta informoval čínský ministr zahraničí Wang Yi (Wang I) novináře o průběhu a výsledcích jeho cesty.

Wang Yi řekl, že letos je první rok 13. pětiletého plánu a je také první rok poslední etapy všestranného budování mírně bohatého společenství. Xiova cesta spojila bilaterální a multilaterální činnosti, její obsah byl bohatý a výsledky přinesly úspěch. Během pětidenní cesty se předseda Xi zúčastnil více než 20 akcí, jednal s vedoucími představiteli mnoha zemí a přednesl důležité politické návrhy. Návštěva realizovala očekávaný cíl a dosáhla úspěchů.

1. Došlo ke zvýšení postavení čínsko-českých vztahů a k podpoře spolupráce vzájemných výhod mezi Čínou a Evropou

Wang Yi řekl, že Česká republika je jednou ze zemí, které nejdříve uznaly novou Čínu a navázaly diplomatické vztahy s ČLR. Vztahy obou zemí vstoupily po 67 letech trvajícího přátelství do etapy rychlého rozvoje, bilaterální styky na vysoké úrovni jsou intenzivní a došlo k všestrannému zahájení spolupráce v různých oblastech. Česká republika se stala důležitým spolupracovním partnerem Číny ve střední a východní Evropě a jednou ze zemí, které v Evropě nejaktivněji rozvíjí vztahy s Čínou.

Návštěva čínského předsedy Xi Jinpinga v České republice byla první návštěva čínského předsedy od navázání diplomatických vztahů obou zemí a byla to také jeho první návštěva v zemi střední a východní Evropy ve funkci čínského předsedy. Je to nejen milník v historii rozvoje čínsko-českých bilaterálních vztahů, ale také nová síla na podporu skutečné spolupráce mezi Čínou a zeměmi střední a východní Evropy a mezi Čínou a Evropou.

Wang Yi řekl, že Xiova historická návštěva posílila přátelství, prohloubila spolupráci, propojila strategie obou zemí a navázala nový typ mezinárodních vztahů založených na spolupráci a společných výhodách. „Přátelství nezáleží na vzdálenosti, i přes tisíce kilometrů jsme sousedé." Různé kruhy v Česku vřele přivítaly předsedu Xi, česká strana kladla velký důraz na přijetí čínského předsedy na nejvyšší úrovni. Předseda Xi se stal prvním zahraničním vedoucím představitelem, který navštívil letní rezidenci českého prezidenta Miloše Zemana v Lánech. Oba vedoucí představitelé podepsali „Společnou deklaraci ČLR a ČR o založení strategického partnerství", kterou podpořili povýšení čínsko-českých vztahů na novou úroveň, což je důležitý politický úspěch této návštěvy. Oba prezidenti vytvořili strategii a naplánovali rozvoj čínsko-českých vztahů, čímž otevřeli novou éru bilaterálních vztahů. Předseda Xi během návštěvy mnohokrát zdůraznil, že čínsko-české vztahy vstoupily do nejlepší doby jako je jarní klíčení a letní růst, obě země by měly pohlížet na bilaterální vztahy ze strategické výše a dlouhodobého hlediska, upevňovat tradiční přátelství, prohlubovat vzájemnou politickou důvěru a zajišťovat dlouhodobý, zdravý a stabilní rozvoj čínsko-českých vztahů. Prezident Zeman a další čeští vedoucí představitelé s tím plně souhlasili.

Návštěva podpořila nový rozvoj čínsko-českých strategických vztahů. Česko leží v srdci Evropy, má dobrý průmyslový základ, je to důležitá země ve střední a východní Evropě a v ekonomické zóně podél Hedvábné stezky. ČLR a ČR v listopadu loňského roku uzavřely memorandum o porozumění a společném budování Ekonomické zóny na Hedvábné stezce a námořní Hedvábné stezce v 21. století. Česko je také aktivním účastníkem a dirigentem Spolupráce mezi Čínou a zeměmi střední a východní Evropy („Spolupráce 16+1"). Během návštěvy dosáhli oba prezidenti důležitých shod ohledně spojení iniciativy Ekonomické zóny na Hedvábné stezce s českou rozvojovou strategií, spojení mezinárodní spolupráce ve výrobní kapacitě s českým konkurenceschopným průmyslem a spojení „Spolupráce 16+1" s čínsko-českou bilaterální spoluprácí. Obě strany souhlasily s vytvořením všestranného vzájemného spojení na základě otevření přímé letecké linky mezi oběma zeměmi, s podporou spolupráce ve výrobní kapacitě na základě zpracovatelského průmyslu, s posilováním vztahů občanů obou zemí pomocí popularizace čínské tradiční medicíny a s plánováním a rozvíjením hlubší spolupráce obou zemí.

Předseda Xi poukázal na to, že spolupráce mezi Čínou a zeměmi střední a východní Evropy by měla probíhat v duchu vzájemného respektu a pomoci, společných výhod, otevřenosti a chápavosti a měla by přispět k propojení „Spolupráce 16+1", budování Ekonomické zóny na Hedvábné stezce a rozvoje vztahů se střední Evropou, což přispěje k regionálnímu a světovému rozvoji. Je to důležitá iniciativa předsedy Xi v rámci „Spolupráci 16+1" na makroekonomické a strategické úrovni, na kterou Česká republika aktivně zareagovala. Česká strana uvedla, že je ochotna všestranně se účastnit „Spolupráce 16+1", aktivně podporovat „Spolupráci 16+1" a čtyři vztahy mezi Evropou a Čínou, aby se Česko stalo bezpečným přístavem a bránou pro evropsko-čínskou spolupráci.

Návštěva přispěla ke zvýšení rozsahu obchodní spolupráce. Obchodní spolupráce mezi Čínou a Českou republikou se v posledních letech rychle rozvíjela. Česko bylo v uplynulých letech stále druhým největším obchodním partnerem Číny ve střední a východní Evropě, Čína je prvním největším obchodním partnerem Česka mimo EU. V roce 2015 se objem čínsko-českého bilaterálního obchodu prudce zvýšil a překročil 11 miliard amerických dolarů. Obě země dosáhly velkého pokroku také v investiční oblasti, česká výroba, finance a letní cestování se staly hlavní investiční oblasti čínských podniků. Během návštěvy obě strany podepsaly celkem 10 nadvládních dokumentů a 15 dohod o spolupráci mezi podniky, které se týkají infrastruktury, strojů, vozidel, letectví, financí, nukleární energie, vědy a techniky, kultury, zdravotnictví, spolupráce při tvorbě průmyslových parků a dalších oblastí. Obě strany souhlasily s rozvojem v nových a inovačních oblastech, jako online obchod, telekomunikace, inteligentní průmysl, nanotechnologie a ochrana životního prostředí, aby podpořily růst bilaterální ekonomické a obchodní spolupráce. Obě země v současnosti potřebují regulovat svou ekonomickou strukturu a proměnit ekonomický typ, technika a průmysl obou zemí jsou silně komplementární.

Ekonomické a obchodní výsledky Xiovy návštěvy všestranně rozšíří oblasti bilaterální ekonomické a obchodní spolupráce, lépe využijí komplementaritu převahy obou stran, přinesou společné výhody a budou přivítány lidmi obou zemí.

Návštěva podpořila vzdělání a kulturní komunikaci. Česko je skvělá země, kde se narodilo mnoho vynikajících talentů, která vytvořila okouzlující kulturu a významně přispěla k pokroku lidstva v oblasti filozofie, hudby, literatury, umění a v dalších oborech. Čínská civilizace se v uplynulých 5000 letech proměňovala a neustále komunikovala s ostatními civilizacemi. Čína a Česko mají hluboký historický a kulturní základ a také tradiční přátelství. Smetana, Dvořák, Hašek a další známí čeští umělci a spisovatelé a jejich díla jsou velmi populární mezi čínskými lidmi. Během návštěvy předseda Xi komunikoval s Čechy z různých kruhů, mluvil s nimi o čínsko-českém tradičním přátelství. Xi takto vedl veřejnou diplomacii, v rámci které projevil porozumění a sympatie čínského vedoucího představitele, což vyvolalo reakci v různých českých kruzích.

Čínský předseda Xi a český prezident Miloš Zeman spolu zasadili strom jinan dvoulaločný, který je symbolem čínsko-českého přátelství. Vyjádřili přání, aby bylo o tradiční přátelství obou zemí opatrně pečováno a aby silně a pevně rostlo.

Při setkání s mladými hokejisty a fotbalisty obou zemí předseda Xi uvedl, že si přeje, aby mladí sportovci přispěli ke sportovní komunikaci obou zemí. Oba představitelé souhlasili s rozšiřováním civilní komunikace v různých oblastech, s realizováním projektů, které spojí srdce lidu obou zemí, vytvořením turistické spolupráce, aby se stala „vizitkou" čínsko-české komunikace a spolupráce a zvyšováním počtu studentů, kteří se zapojí do studentské výměny mezi oběma zeměmi, aby čínsko-české přátelství úspěšně pokračovalo.

Wang Yi řekl, že Xiova historická návštěva posílila přátelství, prohloubila spolupráci, propojila strategie obou zemí, představila nový typ mezinárodních vztahů s jádrem ve spolupráci a společných výhodách. Je třeba vytvořit pevný základ a rozsáhlý prostor pro budoucí rozvoj bilaterálních vztahů s cílem aktivně a hluboce ovlivnit budování Ekonomické zóny na Hedvábné stezce a podpořit vzájemně výhodnou spolupráci mezi Čínou a střední a východní Evropou i celou Evropou.

2. Čína podpořila vytváření systému jaderné bezpečnosti a hraje roli odpovědné velké země

Wang Yi řekl, že mezinárodní bezpečnostní situace prochází hlubokými změnami a na celém světě dochází často k teroristickým útokům. Nukleární energie se rozvíjí a její riziko pro bezpečnost nelze ignorovat. V této situaci je stále důležitější ochrana globální nukleární bezpečnosti a obrana proti nukleárnímu terorismu. Účast předsedy Xi na pozvání na 4. Summitu o jaderné bezpečnosti ve Washingtonu ukazuje význam diplomatických aktivit Číny v novém stavu v oblasti mezinárodní bezpečnosti, dokazuje to velký důraz, který klade Čína na nukleární bezpečnost, a ztělesňuje to odpovědnost Číny jako velké země při správě globální bezpečnosti.

Předseda Xi na summitu vysvětlil čínské názory na posílení nukleární bezpečnosti. Na minulém Summitu o jaderné bezpečnosti v Haagu předseda Xi poprvé navrhl racionální, koordinovaný a společný rozvoj jaderné bezpečnosti, inicioval vyvážený, spolupracující a všestranně výhodný mezinárodní systém jaderné bezpečnosti, což různé strany ocenily.

Na tomto summitu předseda Xi v oblasti posilování mezinárodního systému jaderné bezpečnosti navrhl, že je třeba posilovat politické investice, národní povinnosti, mezinárodní spolupráci a kulturu nukleární bezpečnosti. Zmíněné 4 názory dosáhly všeobecného souhlasu různých zúčastněných zemí a staly se důležitým průvodcem v průběhu summitu. Na summitu byla předložena čínská iniciativa na spolupráci v jaderné bezpečnosti. Čínský předseda Xi Jinping přednesl 5 iniciativ na podporu mezinárodní spolupráce v jaderné bezpečnosti, včetně vytvoření „Sítě na podporu zlepšení schopnosti jaderné bezpečnosti" a vzdělávání pracovníků, technické praxe a komunikace pomocí demonstračního střediska nukleární bezpečnosti; rozvoje „Modelu spolupráce na snížení vysoce obohaceného uranu", pomoci souvisejícím zemím při výstavbě mikroreaktorů na vysoce obohacený uran; rozvoje „Národního systému pro bezpečnostní kontrolu jaderné energetiky" a pomoci zemím, které potřebují zvýšit svou schopnost bezpečnostní kontroly. Zmíněné iniciativy poskytnou na základě čínské schopnosti a potřeby mezinárodnímu společenství veřejné produkty, aby různé země společně získaly výhody a byly všeobecně vítány různými zúčastněnými zeměmi.

Předseda Xi se ve Washingtonu také setkal s dánským premiérem, jihokorejskou prezidentkou, argentinským prezidentem a dalšími představiteli, kteří se zúčastnili summitu, a shodl se s nimi na posílení bilaterálních vztahů a realizaci mezinárodní a regionální spolupráce.

3. Xi informoval o čínské domácí a zahraniční politice a představil světu jejich světlou perspektivu do budoucna

Wang Yi řekl, že čínský rozvoj přitahuje stále více pozornosti celého světa. Před zahraniční cestou prezidenta Xi Jinpinga byl na „Dvou zasedáních" schválen program 13. pětiletého plánu, který stanovil další směr rozvoje čínské ekonomiky a společnosti v následujících pěti letech. Mezinárodní společenství a média věnovala návštěvě velkou pozornost, protože tyto diplomatické činnosti čínského nejvyššího vedoucího představitele souvisí s budoucím směrem rozvoje Číny.

Během návštěvy předseda Xi při různých jednáních, setkáních, zasedáních, návštěvách a při dalších příležitostech na základě skutečných údajů a skutečných příkladů vysvětlil čínskou rozvojovou koncepci a ukázal celému světu světlou perspektivu čínského ekonomického a společenského rozvoje, předal víru a naději a posílil vzájemné porozumění různých stran. Pokud jde o tendenci čínské ekonomiky, předseda Xi zdůraznil, že struktura čínské ekonomiky se stále zlepšuje a neustále akumuluje novou energii pro ekonomický rozvoj. Poukázal na to, že čínská ekonomika bude v budoucnosti dlouhodobě aktivní a Čína významně přispěje k růstu světové ekonomiky. Sebevědomé postavení předsedy Xi povzbudilo zahraničí k aktivnímu a pozitivnímu postoji k čínské ekonomice.

Wang Yi nakonec uvedl, že Xiova návštěva České republiky a účast na 4. Summitu o jaderné bezpečnosti nadále zdokonalily čínskou diplomatickou dispozici, zvýšily mezinárodní postavení Číny a napsaly novou kapitolu diplomacie velké země s čínskými rysy.

(Světlana)

Příslušné zprávy
Přidat komentář
   Webradio
Den 9: Ve Wuhanu byla dokončena výstavba nemocnice Huoshenshan

V rámci boje proti koronaviru byla ve Wuhanu dokončena stavba jedné z pohotovostních nemocnic. Stavba nemocnice Huoshenshan byla dokončena a nemocnice má být uvedena do provozu 3. února...

Čínský velvyslanec v USA: Braňme se „politickému viru"
Vláda USA vyhlásila krizovou situaci v oblasti veřejného zdraví a oznámila dočasná omezení na cestování v souvislosti s rozšířením nového koronaviru...
Více>>
Doporučujeme
• Aktivní reformy a inovace čínského soukromého podniku BYD
• 4. Německo-čínský filmový festival byl zahájen v Düsseldorfu
• Podpora pro třídění odpadu v Šanghaji
• Číňané oslavili Jarní svátky kulturními aktivitami
• Turecký podnik: Náš rozvoj odráží to, že čínské reformy a otevírání se světu přispějí světu
• Reforma a otevírání se světu proměňuje Čínu, uvedli ruští odborníci a učenci
Více>>

Speciální vlak do Tibetu

Čínská encyklopedie

Výuka čínštiny
Příručka pro cestovatele do Číny
Velvyslanectví ČLR v ČR
Důležité telefony
Hotely v Číně
Abeceda cestování
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved.
16A Shijingshan Road, Beijing, China