Not Found!(404)

Prohlubování reformy v následujících 3 letech - Čína zavádí opatření pro péči o děti ponechané doma
2016-12-29 15:35:10 cri

Díky rychlému rozvoji čínské ekonomiky a společnosti v uplynulých letech se miliony lidí vymanilo z chudoby, nicméně právě příležitosti, které to umožnily, přinesly také vážné sociální otázky. Například problém dětí, které byly ponechány doma na venkově nebo v malých okresech, zatímco jejich rodiče odešli kvůli lepším příjmům pracovat do měst.

Čínská vláda už zavedla opatření na vyřešení těchto otázek.

Poté, co Čína v 80. letech minulého století zahájila reformu a otevírání se světu, miliony lidí z venkovských oblastí dostaly příležitost pro lepší život pro sebe i pro své rodiny prostřednictvím práce ve městech. Díky zavedení politiky reformy a otevírání se světu se kolem 500 milionů lidí vymanilo ze života pod hranicí bídy. Avšak nedostatek pokroku v oblasti sociální politiky, zejména v oblasti systému registrace domácností neboli tzv. Hukou (Chu-kchou), byli tito lidé s rodinami ve venkovských oblastech nuceni udělat obtížná rozhodnutí, včetně zanechání svých dětí v rodných oblastech.

Čínský spisovatel Yang Jinlin (Jang Ťin-lin) se domnívá:

„Rodiče nechali své děti doma v naději, že pro ně díky práci ve městech vytvoří lepší budoucnost. To je jedna z cen, které jsme byli nuceni zaplatit během procesu reformy a otevírání se světu. Mnoho z toho, čeho jsme v Číně dosáhli, se podařilo díky tvrdé práci lidí z čínských venkovských oblastí."

Podle průzkumu, který provedlo čínské ministerstvo pro občanské záležitosti dříve v letošním roce, je v Číně v současné době asi 9 milionů dětí, které byly ponechány doma na venkově. Z nich více než 90 % vyrůstá bez péče svých rodičů, jen se svými prarodiči, příbuznými nebo u přátel rodičů. Ze všech dětí ponechaných doma jich kolem 360 tisíc nemá žádné opatrovníky.

Pan Huang Shuxian (Chuang Šu-sien) z čínského ministerstva pro občanské záležitosti se domnívá, že čínská vláda by měla něco udělat.

„Právě čelíme důležitému úkolu vytvořit nabídku lepší péče a ochrany pro tyto děti, které rodiče zanechali doma na venkově, aby mohli odejít za lepšími příjmy do měst. Naše práce by měla zajistit, že o každé dítě v Číně je dobře postaráno."

Pan Huang Shuxian dodal, že čínská vláda právě vypracovává tři hlavní strategie pro řešení otázek týkajících se dětí ponechaných doma na venkově.

Nejjednodušší krok je pokusit se přesvědčit rodiče těchto dětí, aby se vrátili do svých domovů a starali se o své děti. Kromě toho je třeba provést změny v systému registrací domácností tzv. Hukou, aby měly děti, které se pohybují se svými rodiči, přistup ke zdravotnické službě a vzdělání i mimo místo registrace trvalého bydliště, tedy v nových komunitách ve městech.

Huang Shuxian dále uvedl, že Čína v současnosti provádí opatření na to, aby se kolem 16 tisíc dětí ponechaných doma, které přestaly chodit do školy, vrátilo ke vzdělání tak rychle, jak jen to bude možné.

Čínská vláda v posledních letech stále usiluje o vyřešení problémů týkajících se těchto dětí. Ve skutečnosti je obtížné už samotné vyčíslení počtu dotčených dětí. Podle některých odhadů jde o 60 milionů dětí.

Pan Tong Lihua (Tchung Li-chua) z Čínského střediska pro právní pomoc mládeži uvedl, že díky průzkumu čínského ministerstva pro občanské záležitosti došlo k užšímu vymezení problému.

„Předchozí odhady zahrnovaly děti do věku 18 let. Nejnovější průzkum čínského ministerstva pro občanské záležitosti se zúžil na děti do 16 let. Předchozí průzkum také zahrnoval děti, jejichž jeden rodič opustil rodinu kvůli práci ve městě, ale nový průzkum se nyní zaměřuje pouze na děti z rodin, kde odešli pracovat do měst oba rodiče."

Wang Jinhua (Wang Ťin-chua) z ministerstva pro občanské záležitosti uvedl, že dalším důvodem prudkého poklesu počtu dětí zanechaných na venkově je to, že v současnosti už probíhají některé programy.

„Tyto programy zahrnují politiky zavedené vládními orgány, například program na podporu návratu migrujících pracovníků domů a na pomoc těmto pracovníkům při zakládání vlastního podnikání, program, který umožňuje dětem chodit do školy ve městě, kde pracují jejich rodiče, a programy týkající se urbanizace a likvidace chudoby."

V únoru roku 2016 vydala Čínská státní rada národní doktrínu pro výrazné snížení počtu dětí zanechaných doma a pro zajištění lepší péči o ně.

Pan Tong Lihua uvedl, že takové politiky jsou velmi důležité pro budoucí rozvoj Číny.

„Jak vychováme děti zanechané doma v budoucí stavitele země, je velká výzva pro naši vládu a společnost. Zavedení těchto politik nejen podpoří zdravý rozvoj dětí zanechaných doma, ale také vytvoří základ pro budoucnost naší vlasti."

Táňa

Příslušné zprávy
Přidat komentář

Not Found!(404)

Not Found!(404)