O nás
 
Kontakt
 
in Web czech .cri.cn

Hlavní stránka  Cestování  Kultura  Byznys  Komunikace  Čínština  Hudba  Foto  Čínská encyklopedie  Stará stránka

Pekingský summit Fóra čínsko-africké spolupráce slavnostně zahájen, čínský prezident vystoupil s projevem
2018-09-04 10:20:48 cri
V Paláci lidu v Pekingu byl dnes odpoledne zahájen summit Fóra čínsko-africké spolupráce 2018. Čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) se zúčastnil slavnostního zahájení a pronesl projev. Tématem tohoto summitu je „Spolupráce a win-win, společně vybudovat těsnější společenství osudu mezi Čínou a Afrikou". Na summitu budou stanoveny prioritní oblasti a hlavní směry spolupráce v příštích třech letech a dalších letech.

Xi Jinping uvedl, že Čína a Afrika vytvořily jasnou cestu pro spolupráci společných výhod. Při spolupráci s Afrikou trvá Čína na nezasahování do úsilí afrických zemí o hledání rozvojové cesty odpovídající jejich státní situaci, na nezasahování do vnitřní politiky Afriky, na nevnucování své vůle Africe, na nekladení politických podmínek pro pomoc Africe a na nezískávání politických výhod z investic a financování v Africe.

Xi Jinping poukázal na to, že mír a rozvoj jsou témata doby, a také jsou to požadavky doby. Čína považuje nový a velký příspěvek lidstvu jako svojí misi. Čína je ochotna spolupracovat s mezinárodními partnery při budování "Pásma a Stezky", aktivně se účastnit globálního řízení a prosazovat koncepci sdílení a budování globálního řízení. Xi Jinping zdůraznil, že Čína pevně drží přístup k otevření se světu, pevně podporuje otevřené světové hospodářství a mnohostranný obchodní systém, postaví se proti protekcionismu a unilateralismu. Vlastní uzavření se nemá žádnou budoucnost.

Xi Jinping řekl, že Čína je ochotna vybudovat těsnější společenství osudu s Afrikou. Čína a Afrika by měly rozšiřovat politický dialog a politickou komunikaci na všech úrovních, otevřít nový prostor pro spolupráci, urychlit vytváření pozitiv v oblastech nové ekonomiky, přinést lidem Číny a Afriky dobré výsledky a naplnit jejich zájmy. Kromě toho by měly Čína a Afrika rozšiřovat výměnu mezi lidmi ve všech oblastech, jako je kultura a umění, vzdělávání a sport a také posílit výměnu a spolupráci při ochraně životního prostředí, včetně předcházení klimatickým změnám. Regionální organizace, africké země a Africká unie, by měly řešit africké otázky africkým způsobem, což Čína vždy podporovala.

Xi Jinping uvedl, že před 3 lety navrhl na summitu Fóra pro spolupráci mezi Čínou a Afrikou v Johannesburgu „deset hlavních projektů spolupráce" v celkové hodnotě 60 miliard amerických dolarů zaměřených na podporu společného rozvoje Číny a Afriky, které zatím dosáhly plodných výsledků. Čínsko-africká spolupráce zaznamenala zřejmý pokrok v prosazování industrializace a modernizace v Africe, při výstavbě infrastruktury, usnadňování obchodu a investic, budování kapacit a zmírňování chudoby.

Xi Jinping uvedl, že Čína ve spolupráci s Africkou unií rozhodla o vypracování plánu na výstavbu infrastruktury mezi Čínou a Afrikou. Na základě tohoto návrhu budou podporovány čínské podniky k účasti na výstavbě infrastruktury v Africe pomocí integrace investic a výstavby. Zaměříme se na posílení spolupráce v oblasti energetiky, dopravy, informací, komunikace a přeshraničních vodních zdrojů s cílem realizovat řadu klíčových propojovacích projektů. Xi Jinping na summitu také uvedl, že Čína podporuje výstavbu jednotného leteckého trhu v Africe, zahájení více přímých letů mezi Čínou a Afrikou a usnadnění vydávání dluhopisů afrických zemí a jejich finančních institucí v Číně. Čína podporuje Afriku za předpokladu dodržování mnohostranných pravidel a postupů, aby africké země lépe využívaly zdroje, jako je Asijská banka pro investice do infrastruktury, Nová rozvojová banka a Fond Hedvábné stezky.

Xi Jinping uvedl, že Čína rozhodla o rozšíření dovozu výrobků z Afriky, zvláště produktů, které nespadají mezi energetické zdroje. Čína podporuje africké země při účasti na Čínském dovozním veletrhu, nejméně rozvinuté země osvobodí od poplatků na účast. Uvedl, že Čína uskuteční v Africe 50 obchodních projektů, podpoří budování zóny volného obchodu na Africkém kontinentu, bude dál jednat s africkými zeměmi a oblastmi o volném obchodu a podpoří čínsko-africkou spolupráci v oblasti elektronického obchodu.

Xi Jinping sdělil, že v příštích třech letech a určitou dobu poté bude Čína v Africe provádět 50 projektů na posílení zeleného rozvoje a ochranu životního prostředí, aby podpořila výměnu a spolupráci při řešení problému klimatických změn, v námořní oblasti, při boji proti desertifikaci a při ochraně volně žijících živočichů a rostlin. Kromě toho bude Čína podporovat výstavbu Centra pro spolupráci v oblasti životního prostředí mezi Čínou a Afrikou, zahájí čínsko-africký plán vyslanců pro ochranu životního prostředí, prevenci znečištění, ekonomiku ochrany životního prostředí a v dalších oblastech. Čína postaví Čínsko-africké centrum pro bambus s cílem pomoci Africe při rozvoji zpracování a využití bambusu a ratanu. Čína chce také posilovat propagaci a spolupráci ve vzdělávání v oblasti ochrany životního prostředí.

Xi Jinping slíbil, že Čína založí v Africe 10 dílen tesaře Lu Bana, které nabídnou mladým Afričanům školení v oblasti odborných dovedností. Dílna tesaře Lu Bana je čínský projekt na výuku odborných dovedností v zahraničí. Dosud už byly tyto dílny založeny v Thajsku a Pákistánu. Xi Jinping dále uvedl, že Čína podporuje založení Centra pro inovaci a spolupráci v Africe, které se zaměří na inovaci a spolupráci mladých lidí. Toto centrum vyškolí 1000 talentů pro Afriku. Čínská vláda poskytne stipendia pro 50 tisíc studentů a vyškolí dalších 50 tisíc studentů. Kromě toho také pozve 2000 mladých lidí z Afriky do Číny, kde se budou podílet na vzájemné výměně.

Xi Jinping informoval, že Čína optimalizuje 50 projektů na léčbu a péči o veřejné zdraví na pomoc Africe. Zaměří se na výstavbu hlavního sídla Centra pro kontrolu nemocí v Africe a nemocnic přátelství mezi Čínou a Afrikou. Dále zahájí výměnu a spolupráci při šíření informací o veřejném zdraví, aby realizovala projekty na spolupráci při kontrole schistosomózy, AIDS, malárie a dalších onemocnění. Kromě toho Čína vychová víc lékařů pro Afriku, bude nadále vysílat lékařské týmy do Afriky a zahájí lékařské konzultace, zvláště pro ženy a děti.

Xi Jinping uvedl, že Čína založí Čínsko-africké výzkumné centrum, aby upevnila vzájemné studium v oblasti kultury mezi Čínou a Afrikou. V následujících třech letech Čína také vypracuje další plán na společné studium a styky, realizuje 50 kulturních, sportovních a turistických projektů, bude podporovat africké země při účasti v Mezinárodní unii divadel na Hedvábné stezce, na muzejních výstavách a uměleckých festivalech, vybuduje síť pro spolupráci mezi čínskými a africkými médii a bude nadále usilovat o zakládání kulturních center na území obou stran. Čína podporuje africké kvalifikační školní instituce při spolupráci s Konfuciánskými instituty a chce, aby se víc afrických zemí stalo turistickými destinacemi pro čínské obyvatele.

Xi Jinping uvedl, že Čína rozhodla o zřízení Čínsko-afrického fondu pro spolupráci při udržování míru a bezpečnosti, aby podporovala spolupráci Číny a Afriky při zachovávání míru a stability. Čína bude nadále poskytovat Africké unii bezplatnou vojenskou pomoc, podporovat úsilí regionů a zemí v Sahelu, Adenském zálivu a Guinejském zálivu při udržování bezpečnosti a v boji proti terorismu. Čína mimo jiné zřídí Čínsko-africké fórum pro mír a bezpečnost, aby vytvořila platformu pro Čínu a Afriku na posílení výměny v oblasti udržování míru a bezpečnosti. Kromě toho Čína realizuje 50 pomocných projektů v oblasti společné výstavby Pásma a stezky, sociálního zabezpečení, udržování míru OSN, boje proti pirátství a boje proti terorismu.

Xi Jinping zdůraznil, že v následující době by měly Čína a africké země především usilovat o realizaci 8 velkých akcí, tedy posílit spolupráci mezi Čínou a Afrikou v oblasti průmyslu, propojení zařízení, volného obchodu, zeleného rozvoje, upevnění schopnosti, zdravotnictví, kultury a bezpečnosti. Ve snaze podporovat tyto velké akce je čínská vláda ochotna poskytnout Africe podporu v hodnotě 60 miliard amerických dolarů prostřednictvím vládní pomoci, finančních orgánů a podnikových investic. Současně chce do konce roku 2018 zbavit dluhů nejméně rozvinuté země, které mají diplomatické vztahy s Čínou.

Jihoafrický prezident Cyril Ramaphosa, předseda Afrického svazu, prezident Rwandy Paul Kagame, speciální host summitu, generální tajemník OSN Antonio Guterres, předseda Komise Afrického svazu Moussa Faki pronesli projevy. Uvedli, že Afrika a Čína mají tradiční hluboké přátelství, spolupráce obou stran dosáhla plodných výsledků. Afrika a Čína dlouhodobě spolupracují, a to na základě rovnováhy, vzájemného respektování, a vzájemných výhod. Čína silně podporuje rozvoj afrického hospodářství a společenství, nezasahuje do vnitřní politiky Afriky, a nežádá o žádné politické podmínky při spolupráci s Afrikou. Africká strana ocenila iniciativu Pásma a Stezky, toto velké dílo, africké země jsou ochotny se aktivně podílet na společné spolupráci a propojovat svou rozvojovou strategii s výstavbou Pásma a Stezky, aby byly realizovány vzájemné výhody.

Dodali, že Pekingský summit Čínsko-afrického fóra pro spolupráci se zaměřuje na vytvoření těsnějšího, solidárního společenství čínsko-afrických vztahů a na společném plánování nové perspektivy africko-čínských vztahů. „Osm akcí", které navrhl prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching), velice a pozitivně ovlivní mír a rozvoj Afriky. Africká strana je ochotna intenzivně spolupracovat s čínskou stranou, podporovat progresívní rozvoj všestranně strategického partnerství mezi Afrikou a Čínou, podporovat obě strany, aby na vyšší úrovni realizovaly spolupráci, vzájemné výhody, a společný rozvoj, vytvořit těsnější společenství čínsko-afrických vztahů a společenství solidarity.

Zahajovacího ceremoniálu se zúčastnilo téměř 3200 vedoucích představitelů afrických zemí, šéfové delegací a odpovědné osoby mezinárodních a regionálních organizací.

Čínsko-africké fórum pro spolupráci má zatím 55 členů, jako jsou Čína a 55 afrických zemí, které založily diplomatické vztahy s Čínou, a Komise Afrického svazu. Čína a Afrika uspořádaly 3 summity v roce 2006, 2015 a 2018. Hlavním tématem letošního summitu je „Spolupráce a vzájemné výhody, společné vytvoření těsnějšího společenství čínsko-afrických vztahů", čímž je zejména myšlena spolupráce v oblastech společné výstavby Pásma a Stezky mezi Čínou a Afrikou, program OSN o trvale udržitelném rozvoji do roku 2030, ale i Program 2063 Afrického svazu a další.

Příslušné zprávy
Přidat komentář
   Webradio
Bojové umění Lvlin
Tento styl prošel dlouhou historií, během které byly pohyby vytříbeny do maximální jednoduchosti a efektivity.
Turguncan Dolkun: Téměř jsem se stal teroristou
V minulosti jsem si poslechl ilegální propagaci na videu, poté byl jsem zasažen extremismem.
Více>>
Doporučujeme
• Aktivní reformy a inovace čínského soukromého podniku BYD
• 4. Německo-čínský filmový festival byl zahájen v Düsseldorfu
• Podpora pro třídění odpadu v Šanghaji
• Číňané oslavili Jarní svátky kulturními aktivitami
• Turecký podnik: Náš rozvoj odráží to, že čínské reformy a otevírání se světu přispějí světu
• Reforma a otevírání se světu proměňuje Čínu, uvedli ruští odborníci a učenci
Více>>

Speciální vlak do Tibetu

Čínská encyklopedie

Výuka čínštiny
Příručka pro cestovatele do Číny
Velvyslanectví ČLR v ČR
Důležité telefony
Hotely v Číně
Abeceda cestování
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved.
16A Shijingshan Road, Beijing, China