O nás
 
Kontakt
 
in Web czech .cri.cn

Hlavní stránka  Cestování  Kultura  Byznys  Komunikace  Čínština  Hudba  Foto  Čínská encyklopedie  Stará stránka

 Podpora reformy a otevírání se světu a socialismu s čínskými rysy je jedním ze tří hlavních historických událostí v moderní Číně
2018-12-18 13:27:00 cri

 

18. prosince probíhá v Pekingu zasedání na oslavu 40. výročí reformy a otevírání se světu. Čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) na zasedání hovoří o tom, že založení Komunistické strany Číny, založení Čínské lidové republiky, podpora reformy a otevírání se světu a socialismu s čínskými rysy jsou tři hlavní historické události Číny, a to od roku 1919 a také tři hlavní milníky při realizaci velkého omlazení čínského národa v moderní době.

Xi Jinping zdůrazňuje, že čínští komunisté po vedení Mao Zedonga (Mao Ce-tung) založili Čínskou lidovou republiku a založili základní socialistický systém. Čínští komunisté pod vedením Deng Xiaopinga (Teng Siao-pching) úspěšně vytvořili socialismus s čínskými rysy. Čínští komunisté pod vedením Jiang Zemina (Ťiang Ce-min) úspěšně prosadili socialismus s čínskými rysy do 21. století. Čínským komunistům s hlavním představitelem Hu Jintaoem (Chu Ťin-tcha) se podařilo udržet a rozvíjet socialismus s čínskými rysy v novém historickém východisku. Xi Jinping se domnívá, že od 18. sjezdu KS Číny vstupuje socialismus s čínskými rysy do nové éry a lidský smysl pro prosperitu, štěstí a bezpečnost se výrazně posiluje.

Generální tajemník ÚV KS Číny Xi Jinping (Si Ťin-pching) se dnes vyslovil v tom smyslu, že úspěšná praxe čínské 40leté reformy a otevírání se světu potvrdila, že vedení KS Číny je nejzákladnější charakteristikou socialismu s čínskými rysy a největší silou socialistického systému s čínskými rysy. Setrvání vedení KS Číny je hlavním principem, tento princip se nikdy nezmění. Je třeba pevně ochránit autoritativní a sjednocené vedení ÚV KS Číny, implementovat a ztělesňovat vedení KS Číny v různých oblastech včetně reformy, rozvoje, stability, vnitřních záležitostí, diplomacie, státní obrany, stranického, státního a vojenského řízení. Xi Jinping ještě uvedl, že KS Číny musí zvýšit schopnosti vlády a úroveň vedení, aby zajistila správný směr čínské reformy a otevírání se světu.

Dnes se na zasedání na oslavu 40. výročí reformy a otevírání se světu generální tajemník ÚV KS Číny Xi Jinping (Si Ťin-pching) vyslovil v tom smyslu, že čínské reformy a otevírání se světu se musí orientovat na potřeby lidu, respektovat vůli lidu, věnovat pozornost lidským záležitostem a snažit se o zlepšení lidského života. Xi Jinping poukázal na to, že KS Číny musí stále považovat touhy lidu po lepším životě za cíl, zdokonalovat demokratický systém, rozšířit demokratické kanály, obohatit demokratické formy a zdokonalovat zákonné záruky, zajistit široké, plné, skutečné a konkrétní lidské demokratické právo podle zákona. Současně je třeba se snažit o řešení otázek, které věnují pozornost lidu, aby lid mohl dostat více přímějších a skutečnějších smyslů prosperity a mohl užívat rozvojových plodů v oblastech ekonomiky, politiky, kultury, společnosti a životního prostředí.

Generální tajemník ÚV KS Číny Xi Jinping (Si Ťin-pching) dnes v Pekingu zdůraznil, že inovace je životem reformy a otevírání se světu, osvobození myšlení ze starých zvyků je nekonečné. Na cestě vpřed Čína musí setrvat na Marxismu-leninismu, Mao Zedongově (Mao Ce-tung) myšlení, Deng Xiaopingově (Teng Siao-pching) teorii, na důležitém myšlení „ Trojí reprezentace", vědeckém rozvojovém pojetí, socialistickém myšlení s čínskými rysy v nové éře, jednotě osvobození myšlení ze starých zvyků a hledání pravdy ve faktech. Rozvoj Marxismu ve 21. století a rozvoj současného čínského Marxismu jsou nevyhnutelnou historickou odpovědností členů KS Číny.

18. prosince probíhá v Pekingu zasedání na oslavu 40. výročí reformy a otevírání se světu. Čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) na zasedání řekl, že cesta socialismu s čínskými rysy je cestou k prosperitě pro současnou Čínu. Čína musí neustále podporovat a rozvíjet socialismus s čínskými rysy. Jak se Čína reformuje a otevírá se světu, tak je třeba splňovat požadavky na zdokonalování a rozvoj socialistického systému s čínskými rysy. Xi Jinping zdůraznil, že musíme dodržovat hospodářskou výstavbu jako centrum, dodržovat čtyři základní zásady a přetrvávat v reformě a otevírání se světu.

Generální tajemník ÚV KS Číny Xi Jinping (Si Ťin-pching) dnes uvedl, že Čína musí dodržovat zlepšování a rozvoj socialistického systému s čínskými rysy a neustále rozvíjet a posilovat čínské institucionální výhody. Uvedl, že Čína musí neochvějně upevňovat a rozvíjet hospodářství veřejného vlastnictví, neochvějně povzbuzovat a podporovat rozvoj hospodářství neveřejného vlastnictví, musí rozhodně odstranit všechny institucionální překážky a urychlit vytvoření vědeckého a standardizovaného systému, aby byl socialistický systém s čínskými rysy silnější.

Dne 18. prosince čínský prezident Xi Jinping uvedl, že Čína musí považovat rozvoj za první úkol, neustále musí upevňovat komplexní státní sílu. Musí dobře vyřešit spor nebilančního rozvoje s potřebami lidí, zrychlovat budování moderního ekonomického systému, usilovat o kvalitní, efektivní, spravedlivý a trvalý rozvoj. Je třeba aktivně přeměnit rozvojový model, zlepšovat ekonomickou strukturu, přeměnit motor růstu. Je třeba realizovat strategii rozvoje inovací, zrychlovat tvoření v oblasti klíčových technologií, připravit nový motor pro rozvoj ekonomické společnosti. Je třeba upevnit budování ekologické civilizace, založit zelený rozvojový a životní model, aby lidé žili v krásném životním prostředí.

Dne 18. prosince čínský prezident Xi Jinping uvedl, že čínský rozvoj nemůže existovat bez účasti světa, světová prosperita také potřebuje Čínu. Čína musí trvat na rozšiřování otevírání se světu, musí neustále podporovat zakládání solidárního lidského společenství. Prohlásil, že Čína bude podporovat založení nových mezinárodních vztahů na základě vzájemného respektu, spravedlivosti a vzájemné výhody, bude respektovat práva obyvatel různých zemí ve výběru své rozvojové cesty, je proti tomu, když někdo prosazuje své názory na úkor ostatních, je proti zasahování do vnitřních záležitostí ostatních zemí. Čína by měla uplatňovat vliv odpovědných velkých zemí, podporovat rozvoj rozvojových zemí, aktivně se účastnit reforem a budování globálního řízení. Čína podporuje multiraterální obchodní systém, podporuje zvýhodnění a uvolnění obchodu. Čína bude považovat budování Pásma a Stezky za těžiště, bude budovat s nejrůznějšími stranami další platformu mezinárodní spolupráce.

Xi Jinping zdůraznil, že Čína se nerozvíjí na základě zájmů ostatních zemí a také se nevzdá svých práv. Čínský rozvoj neohrožuje nikoho.

18. prosince probíhá v Pekingu zasedání na oslavu 40. výročí reformy a otevírání se světu. Čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) na zasedání řekl, že je třeba trvat na přísnějším řízení KS Číny. Musíme neustále zlepšovat kreativitu, soudržnost a bojové síly strany. Klíčem k vedení čínských záležitostí je strana. Musíme neustále posilovat jednotu celé strany, posilovat vládnoucí schopnost celé strany a neustále zlepšovat úrovně vedení strany. Musíme se soustředit na tvorbu věrných a čistých vysoce kvalitních kádrů a mít velký tým talentů. Je také třeba bojovat proti korupci.

Generální tajemník ÚV KS Číny Xi Jinping (Si Ťin-pching) dnes uvedl, že Čína by měla správným způsobem zvládnout vztahy mezi reformou, rozvojem a stabilitou. Čína je velká země, která nesmí učinit zásadní chyby v základních otázkách. Je třeba posílit strategické myšlení, posílit globální myšlení, soustředit se na prominentní rozpory a problémy, provádět vyšetřování a studie a neustále zlepšovat vědecký význam rozhodnutí o reformách

18. prosince probíhá v Pekingu zasedání na oslavu 40. výročí reformy a otevírání se světu. Čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) na zasedání řekl, že je třeba vybudovat silnou armádu, aby se mohla přizpůsobit čínskému mezinárodnímu postavení a přizpůsobila se národním bezpečnostním a rozvojovým zájmům. To je také strategický úkol výstavby čínské socialistické modernizace. Je třeba trvat na absolutním řízení armády Komunistickou stranou Číny. Musíme se držet cesty posílení armády s čínskými rysy, komplexně prohloubit národní obranu a vojenskou reformu a usilovat o vybudování lepší armády, aby chránila národní svrchovanost, bezpečnost a rozvojové zájmy, chránila světový mír a stabilitu a poskytla silnou podporu velkému omlazení čínského národa.

Generální tajemník ÚV KS Číny Xi Jinping (Si Ťin-pching) dnes uvedl, že Čína by měla dodržovat zásadu jedné země, dvou systémů, „Hongkongčané spravují Hongkong", „Macaočané spravují Macao" a také prosazovat vysoký stupeň autonomie, zlepšovat systémy a mechanismy související se základním zákonem, udržovat dlouhodobou prosperitu a stabilitu Hongkongu a Macaa a podporovat lepší rozvoj Hongkongu a Macaa.

Xi Jinping zdůraznil, že je třeba udržovat zásadu jedné Číny a dohody z roku 1992, konsolidovat a rozvíjet základy mírového rozvoje vztahů mezi čínskou pevninou a Tchajwanem, prohlubovat vzájemné ekonomické a kulturní výměny a spolupráci a prospívat krajanům na obou stranách břehu. Řekl, že Čína má pevné politické odhodlání a silnou schopnost chránit národní suverenitu a územní celistvost, čínské území nemůže být rozděleno.

Příslušné zprávy
Přidat komentář
   Webradio
Bojové umění Lvlin
Tento styl prošel dlouhou historií, během které byly pohyby vytříbeny do maximální jednoduchosti a efektivity.
Turguncan Dolkun: Téměř jsem se stal teroristou
V minulosti jsem si poslechl ilegální propagaci na videu, poté byl jsem zasažen extremismem.
Více>>
Doporučujeme
• Aktivní reformy a inovace čínského soukromého podniku BYD
• 4. Německo-čínský filmový festival byl zahájen v Düsseldorfu
• Podpora pro třídění odpadu v Šanghaji
• Číňané oslavili Jarní svátky kulturními aktivitami
• Turecký podnik: Náš rozvoj odráží to, že čínské reformy a otevírání se světu přispějí světu
• Reforma a otevírání se světu proměňuje Čínu, uvedli ruští odborníci a učenci
Více>>

Speciální vlak do Tibetu

Čínská encyklopedie

Výuka čínštiny
Příručka pro cestovatele do Číny
Velvyslanectví ČLR v ČR
Důležité telefony
Hotely v Číně
Abeceda cestování
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved.
16A Shijingshan Road, Beijing, China