>>[Rozloha Číny] 
Rozloha Číny 
Státní vlajka, státní znak, hymna a hlavní město 
Teritoriální vody a ostrovy  
Terén 
Pohoří  • Řeky 
>>[Systém rozdělení administrativních regionů]
Systém rozdělení administrativních regionů 
Administrativní jednotky na úrovni provincie  
>>[Zdroje]
Půdní zdroje    
Nerostné zdroje 
Zdroje větrné, vodní a sluneční energie 
Druhy rostlin a jejich rozmístění 
Druhy zvířat a jejich rozmístění 
>>[Populace]
Současný stav populace

·  Tendence růstu populace
Plánované rodičovství