Putování na západ
中国国际广播电台

Putování na západ je staročínským nejlepším mytologickým románem. Románovou předlohou je putování tangského buddhistického mnicha Xuanzanga za posvátnými písmy do Indie, který má sebou jako průvodce tři následovníky, s kterými na cestách prožije mnohá nebezpečná dobrodružství. Autorovi se podařilo stvořit nadpřirozeného opičáka Sun Wukonga, který se nebojí zlých sil a nic si nedělá z autorit, čímž se autor pokusil ukázat své vlastní tužby a přání.

Autor, Wu Cheng´en, byl rodákem z jiangsuského Huai´anu. Již odmala byl obdařen velkým talentem a chytrostí a měl široké zájmy. Byl schopným malířem a kaligrafem, rovněž rád komponoval hudbu, zrovna tak byl nadaným šachistou a rád sbíral malby a kaligrafie slavných autorů. Již ve velmi mladém věku si díky svému talentu získal jméno ve svém rodném kraji a získal obdiv mnoha lidí. Avšak u zkoušek nikdy neuspěl a nikdy nenastoupil na dráhu úředníka. A tak byly jeho životní podmínky velmi špatné a musel žít v nuzných podmínkách. Díky tomu, že se dostal do tak těsného kontaktu s prohnilým feudálním zřízením a poznal nestálost lidských vztahů, začala v něm klíčit semínka odporu. Wu Cheng´en v jedné ze svých básní vyjádřil svůj postoj. Domníval se, že za zkaženou společností stojí vládci, kteří zneužívají lid a blokují dobrotu. Velmi si přál změnit tuto temnou společnost, avšak byl tak velmi frustrován, že si mohl jen povzdychnout. Všechny tyto touhy a nenaplněné vize vložil do svého románu Putování na západ. Ačkoliv toto dílo bylo sepsáno až na konci Wu Cheng´enova života, přesto mu věnoval celý svůj život. Když byl malý, tak často cestoval se svým otcem v okolí domova a jezdíval do kláštera Conglin, kde mu otec často vyprávěl mnoho místních barvitých příběhů a zajímavých pověstí. A tak byl Wu Cheng´en odmalička náruživým posluchačem příběhů, což se zvyšujícím věkem více prohlubovalo. Ve svých třiceti letech znal již bezpočet příběhů a tak se rozhodl je zaznamenávat. V padesáti letech sepsal Putování na Západ o několika desítkách kapitol, později, když ve svých pozdních letech opustil úřad, se navrátil domů a dokončil psaní Putování na západ.

Putování na západ je jako celek složeno z příběhů. V jednotlivých příbězích, které na sebe navazují, vystupuje mnoho nesmrtelných bytostí, duchů a démonů, kteří reprezentují spravedlnost a zlo. Autor ve svém románu vytvořil bizarní nadpřirozený svět. V tomto mytickém světě je stále vidět stín lidí. V neobyčejném nebeském paláci vystupuje posvátný moudrý císař, který stejně nedovede odhalit hloupost. Hloupost je v nebeském paláci stejná jako na zemi. V podzemním království se úředníci chrání navzájem a úplatky jsou zákonem, neviní lidé trpí stejně tak jako ve světě lidí. Jsou zde popisy démonů pojídajících lidské maso, lačnících po majetku a krásných ženách, posedlých touhou po nadpřirozené moci a hegemonství, stejně jako mocipáni ve světě lidí. Na druhou stranu Wu Cheng´en stvořil hrdinu Sun Wukonga, který se nebojí boje se zlem, je nevyčerpatelný v boji. A pomocí své záhadné zbrani Zlaté holi zažene všechny tyto zlé a kruté démony do temna dřívějších časů, nebo je vyhubí či zdolá bez boje. Což demonstruje Wu Cheng´enovu silnou touhu po zničení špatné a pohnilé společnosti.

Putování na západ silně ovlivnilo následující generace a zároveň slouží jako pohádky pro děti a námět pro divadelní představení.