>>[Současný stav ochrany prostředí]
Stručný přehledStav vodního prostředíOvzduší 
současní stav ekologického prostřetíBiologická různorodnost 
>>[Opatření na ochranu životního prostředí]
Úprava znečištěníOchrana lesních zdrojůOchrana močárů 
Zabránění a úprava zpustošení půdyOchrana různorodosti organismů 
Výstavba přírodních rezervací 
>>[Vývoj a cíle]
Vývoj ochrany životního prostředí v ČíněCíl k čínskému zlepšenímu prostředí 
>>[Orgány a organizace pro ochranu životního prostředí
]
Státní generální úřad pro ochranu životního prostředí 
Čínská mezinárodní komise pro prostředí a rozvoj 
Čínský fond pro ochranu prostředíPřátelé přírody 
Zelený PekingOstatní čínské oficiální orgány pro ochranu životního prostředí  
Ostatní čínské neoficiální orgány pro ochranu prostředí(NGO) 

>>[Mezinárodní spolupráce]
Mezinárodní spolupráce a změny životního prostředí 
Mezinárodní konvence o prostředí, které Čína ratifikovala 
Čína plní mezinárodní konvence o životním prostředí 
Čína a Montrealský protokol 
Čína a Konvence o biologické různorodnosti