K zahájení CIIE přednesl Xi Jinping projev prostřednictvím videa

2020-11-04 20:37:06
Sdílej:

4. listopadu večer proběhlo v Šanghaji slavnostní zahájení 3. Čínského mezinárodního dovozního veletrhu (CIIE), čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) přednesl projev prostřednictvím videa.

Xi Jinping zdůraznil, že pořádání této globální obchodní akce v Číně, jak bylo naplánováno na základě předpokladu zajištění bezpečnosti prevence epidemie, odráží upřímnou touhu Číny sdílet tržní příležitosti se světem a podporovat oživení světové ekonomiky.

Xi Jinping poznamenal, že řada opatření na rozšiřování otevírání se, která oznámil na druhém CIIE, byla plně provedena.

Xi Jinping zdůraznil, že z historického hlediska, bez ohledu na to, s jakými riziky, katastrofami nebo nepříznivými proudy se setkáme, se lidská společnost vždy pohne kupředu a bude určitě schopna jít dál. Obecný trend otevírání a spolupráce mezi zeměmi se nemění. Musíme se spojit, abychom společně reagovali na rizika a výzvy, posílili spolupráci a komunikaci a společně rozšířili otevírání.

Xi Jinping zdůraznil, že hlavní země musí jít v demonstraci, hlavní ekonomiky musí jít příkladem a rozvojové země musí činit aktivní kroky na podporu společného rozvoje světa prostřednictvím společné otevřenosti a sdílené odpovědnosti.

Xi Jinping zdůraznil, že je třeba dodržovat koncept globální správy na základě společné konzultace, společné výstavby a společného sdílení, udržovat multilaterální obchodní systém založený na Světové obchodní organizaci, zlepšovat pravidla globální správy ekonomických záležitostí a podporovat budování otevřené světové ekonomiky.

Čínský prezident zdůraznil, že Čína navrhuje vybudovat nový model rozvoje, v němž je domácí a mezinárodní cyklus, které se navzájem podporují. V žádném případě nejde o uzavřený domácí cyklus, ale o otevřenější domácí a mezinárodní dvojitý cyklus. Nejedná se pouze o vlastní rozvojové potřeby Číny, ale bude to také prospěšné pro obyvatele všech zemí.

Xi Jinping zdůraznil, že Čína má 1,4 miliardy lidí, skupina lidí se středními příjmy přesahuje 400 milionů, jedná se o velký trh s největším potenciálem na světě. Kumulativní dovoz zboží do Číny by měl v příštích 10 letech očekávaně překročit 22 bilionů amerických dolarů.

Xi Jinping zdůraznil, že Číňané dosáhli díky tvrdé práci a rozhodným krokům významných strategických výsledků v prevenci a kontrole šíření epidemie COVID-19. Čínská ekonomika se stále oživuje a zlepšuje, přičemž v prvních třech čtvrtletích dosáhla pozitivního růstu. Zahraniční obchod vzrostl o 0,7 % a skutečné využití zahraničního kapitálu vzrostlo o 5,2 %.

Xi Jinping zdůraznil, že Čína bude prosazovat koncept otevřenosti, spolupráce, jednoty a oboustranného vítězství a neochvějně rozšíří své otevírání všestranným způsobem. Čína bude efektivněji realizovat propojení vnitřních a vnějších trhů a sdílení faktorových zdrojů, čímž se čínský trh stane světovým trhem, sdíleným trhem a trhem pro každého, což vnese pozitivnější energii do mezinárodního společenství.

Xi Jinping poukázal na to, že Čína vydá negativní seznam přeshraničního obchodu se službami, bude pokračovat v rozšiřování otevírání v digitální ekonomice, internetu a dalších oblastech, a bude provádět reformy a inovace v liberalizaci a usnadňování obchodu a investic. „Katalog technologií zakázaných a omezených při dovozu do Číny“ je komprimován, aby se vytvořilo dobré prostředí pro volný tok technologických prvků přes hranice. Různé politiky vydané Čínou po epidemii zaručují společnostem registrovaným v Číně stejné zacházení. Čína bude i nadále zlepšovat otevřený a transparentní právní systém související se zahraničím, posilovat ochranu duševního vlastnictví a chránit legitimní práva a zájmy podniků financovaných ze zahraničí. Čína je ochotna vyjednávat a podepisovat nadstandardní dohody o volném obchodu s více zeměmi.

(Sve)