Jak se CIIE a iniciativa Pásmo a stezka vzájemně doplňují

2020-11-09 20:20:13
Sdílej:

Poznámka redakce: Stephen Ndegwa je odborníkem na komunikaci v Nairobi, přednáší na Americké mezinárodní univerzitě v Africe, je autorem a publicistou v mezinárodních záležitostech. Článek odráží názory autora, a ne nutně názory CGTN.

Třetí Čínský mezinárodní dovozní veletrh (China International Import Expo, CIIE) a související fórum, které začalo ve středu večer, probíhají v Šanghaji. Toto fórum, které se koná uprostřed zuřící globální pandemie koronaviru, silně připomíná skutečnost, že s vizionářským vedením, obětavostí a odhodláním není žádná výzva nepřekonatelná.

Ve svém hlavním projevu předneseném na zahajovacímu ceremoniálu CIIE 4. listopadu čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) poznamenal, že pořádání akce úspěšně „prokazuje upřímnou vůli Číny sdílet své tržní příležitosti se světem a přispět ke globálnímu hospodářskému oživení.“ Ve svém projevu Xi přednesl nová opatření k rozšíření všestranného otevírání a zdůraznil roli CIIE jako hlavní platformy pro mezinárodní spolupráci.

Fórum CIIE se nyní vyvíjí, aby se hlásilo ke stejným ideálům sledovaným v rámci čínské iniciativy Pásmo a stezka (BRI). BRI, která byla představena v roce 2013, se vyvinula v plnohodnotnou globální platformu, jejímž cílem je vybudování jednotného celosvětového trhu, podpora kulturní výměny a integrace a dosažení výsledků, které jsou prospěšné pro všechny, a vzájemných výhod pro zúčastněné subjekty.

Ještě před pandemií se BRI postavila proti vlivu zemí, které očerňovaly Čínu. Ale jak Xi uvedl během zahajovacího ceremoniálu CIIE, „ohlédnutím se za historií se lidstvo vždy dokázalo dostat vpřed navzdory rizikům, katastrofám a protivětru a lidstvo musí a bude i nadále kráčet kupředu.“ A stejně tak i BRI.

Do května letošního roku Čína podepsala 200 dohod o spolupráci se 138 zeměmi a regiony a 30 mezinárodními organizacemi v rámci BRI. Jedná se o obrovský skok od vzniku rámce, když začal s 60 zeměmi v Asii, Africe a Evropě. Vznik globální pandemie COVID-19 v lednu letošního roku následně zpomalil tempo výstavby BRI kvůli omezením pohybu a ekonomickým výzvám, aktuální data ukazují, že projekt je na správné cestě.

Podle čínské všeobecné celní správy téměř všechny ukazatele BRI ukazují zdravý a ucelený růst. Obchod země s ekonomikami BRI od ledna do září 2020 vzrostl o 1,5 procenta na 1,01 bilionu amerických dolarů. Obchod mezi Čínou a ekonomikami BRI vzrostl z 1,04 bilionu amerických dolarů v 2013 na 1,34 bilionu amerických dolarů v roce 2019. Odchozí přímé investice Číny (ODI) v ekonomikách BRI dosáhly ve sledovaném období 117,31 miliardy amerických dolarů.

Statistiky čínského ministerstva obchodu ukazují, že růst nefinančních ODI souvisejících s BRI ve třech čtvrtletích v roce 2020 meziročně vzrostl asi o 30 procent na více než 13 miliard amerických dolarů. Ekonomičtí experti připisují tento trvalý růst skutečnosti, že BRI se vyvinula ze své počáteční nabídky dopravy a infrastruktury, mimo jiné na výrobu energie a veřejné služby, ropovody a plynovody a telekomunikace. Dále BRI zahrnuje sociální infrastrukturu, jako je software a inovace, což je rozmanitost, která jí pomohla absorbovat vznikající otřesy.

BRI se také stala digitálním a šestá Mezinárodní námořní výstava Hedvábné stezky, která se konala od 31. října do 1. listopadu je známkou toho, co přijde. Online bylo vystaveno více než 10 tisíc druhů výrobků od více než 400 podniků ve více než 30 zemích a regionech.

Na pomoc zámořským obchodníkům, kteří se chtěli akce zúčastnit, ale nebyli schopni v důsledku pandemie, Expo spustilo online-do-offline komponentu, která vystavovatelům poskytla příležitost předvést své produkty a komunikovat v cloudu, aby podpořila transakce a spolupráci.

Studie publikovaná v dubnu 2019 s názvem „Zpráva o podpoře udržitelného rozvoje prostřednictvím zón čínské zámořské hospodářské a obchodní spolupráce podél BRI“ uvádí, že BRI má mnoho potenciálních synergií, které mohou pomoci splnit cíle udržitelného rozvoje OSN do roku 2030.

Například zóny čínské zámořské hospodářské a obchodní spolupráce, které jsou součástí sítě BRI, mohou pomoci podporovat inkluzivní a udržitelnou industrializaci podporou udržitelného hospodářského růstu, vytvářením důstojných pracovních míst a příjmů, snižováním chudoby, hladu a nerovností a zvyšováním energetické účinnosti a zdrojů.

Stejně jako CIIE tentokrát přidala zónu pro veřejné zdraví a prevenci epidemie, měla by BRI zahrnout tuto úvahu do své konfigurace. Mnoho fyzických omezení, která pandemie představuje, bylo obecně překonáno virtuální účastí, což je koncept, který se postupně zakořenil v BRI.

Pro CIIE a BRI je to obvyklé. Obě platformy jsou nedílnou součástí růstu světové ekonomiky vytvořením přeshraničního elektronického obchodování a přijetím nových obchodních forem a modelů, které nyní mohou působit jako nové hnací síly mezinárodního obchodu.

Díky tak spolehlivému zázemí má BRI ideální předpoklady přilákat více členů, kteří mohou posílit její mandát a hrát vedoucí úlohu v globálním zotavení po krizi koronaviru.

Br