Čínští hostitelé zajistí bezpečnost olympijských her

2021-02-05 16:29:57
Sdílej:

4. února oslavil Peking v Národním vodním centru jeden rok do zahajovacího ceremoniálu XXIV. Zimních olympijských her (ZOH) v roce 2022. Na oslavách prezident Mezinárodního olympijského výboru (MOV) Thomas Bach oficiálně rozeslal pozvánky prezidentům národních olympijských výborů (NOC) z Řecka, Japonska, Francie, Itálie, Spojených států amerických, Austrálie, Nigérie a Číny. Prezidenti všech osmi NOC pozvání s radostí přijali.

„Dnes je mi velkým potěšením pozvat národní olympijské výbory světa a jejich sportovce na tyto zimní olympijské hry v Pekingu 2022,“ řekl prezident Bach. „Za rok ode dneška vstoupí Peking do historie jako vůbec první město, které bude hostit letní i zimní olympijské hry. Zimní olympijské hry v Pekingu 2022 budou skvělým okamžikem, kdy se svět spojí v duchu míru, solidarity a přátelství,“ pokračoval.

Jednoroční odpočítávání je milníkem, který zahajuje konečnou fázi - poslední krok k úspěchu her v Pekingu 2022.

Prezident Organizačního výboru ZOH v Pekingu 2022 Cai Qi řekl, že „budeme i nadále postupovat směrem k našemu konečnému cíli uspořádat hry podle plánu. Budeme spolupracovat se všemi zúčastněnými stranami doma i v zahraničí, abychom překonali obtíže a výzvy. Budeme se snažit zajistit přípravu a uspořádat fantastické, výjimečné a vynikající hry. Uděláme vše, co bude v našich silách, abychom přispěli k porážce Covid-19 na celém světě, růstu olympijského hnutí a budování globální komunity sdílené budoucnosti.“

Během posledních pěti let se Peking pevně zavázal připravit zelené, inkluzivní, otevřené a čisté hry v roce 2022. Organizační výbor provedl olympijskou agendu 2020 a úzce spolupracoval s MOV a dalšími zúčastněnými stranami. Pokračují v přípravách her uprostřed přísných opatření k omezení šíření Covid-19. Jejich úsilí se ukázalo jako konstruktivní a plodné a získalo uznání mezinárodního společenství, včetně MOV a mezinárodních federací.

Cai Qi zdůraznil, že ačkoliv pandemie Covid-19 má obrovský dopad na způsob, jakým lidé žijí a pracují, a představuje významnou výzvu pro olympijské hnutí, nemůže a neotřese našim závazkem uskutečnit hry v Pekingu 2022 podle plánu. V zájmu efektivnějších, bezpečnějších a skvělých her bude organizační výbor úzce spolupracovat s MOV., Světovou zdravotnickou organizací (WHO) a dalšími zúčastněnými stranami, aby společně formulovaly zásady kontroly Covid-19 specifické pro hry a odpovídajícím způsobem aktualizovaly operační plány her. Budeme přísně provádět protiopatření proti Covid-19, abychom zajistili, že bezpečné hry proběhnou podle plánu.

Bach vysoce ocenil úsilí Číny v boji proti Covid-19 a je přesvědčen, že čínští hostitelé budou úzce spolupracovat s MOV. „Když jsme viděli, jak Čína překonává krizi Covid-19, jsme si velmi jistí, že naši čínští hostitelé zajistí v plné spolupráci s MOV bezpečné olympijské hry.“

Během oslavy zahájení odpočítávání jednoho roku představil pekingský organizační výbor design pochodně pro zimní olympijské a paralympijské hry a zahájil druhou várku hudebních děl pro ZOH Peking 2022. (la)