Hua Chunying odpověděla na otázky týkající se zprávy skupiny odborníků WHO

2021-02-19 11:54:03
Sdílej:

V reakci na to, že někteří američtí a britští úředníci zpochybňující nezávislost zprávy skupiny odborníků Světové zdravotnické organizace (WHO), mluvčí čínského ministerstva zahraničí Hua Chunying na pravidelné tiskové konferenci 18. února v Pekingu uvedla, že „nezávislost“ neznamená dovolit některým západním zemím předpokládat vinu proti Číně.

Podle reportérů britský ministr zahraničí Dominic Raab vyjádřil znepokojení nad prací mezinárodní skupiny odborníků WHO pro sledování původu nového koronaviru v Číně a uvedl, že Čína by měla s experty WHO plně spolupracovat. Sullivan, asistent prezidenta USA pro záležitosti národní bezpečnosti, uvedl, že zpráva skupiny odborníků WHO musí být nezávislá a Čína musí poskytnout všechna původní data na začátku epidemie. Jak na to Čína reaguje?

„Všimla jsem si, že v poslední době o tom bylo mnoho zpráv. Některá západní média dokonce uvedla, že Čína odmítla sdílet původní data, která by mohla umožnit světu více si uvědomit původ epidemie COVID-19. Ale mnoho odborníků WHO a příbuzných výzkumníků veřejně prohlásilo, že to je zcela v rozporu s jejich zkušenostmi v Číně. Kromě toho jsou zklamáni záměrnou dezinterpretací příslušných západních médií a selektivním citováním prohlášení členů expertní skupiny WHO v Číně. Mnoho odborníků WHO uvedlo, že se stydí za příslušná média,“ uvedla Hua Chunying.

Hua Chunying zdůraznila, že někteří západní politici hovořili o „nezávislosti“, ale „nezávislost“ neznamená, že jsou povinni předpokládat vinu vůči Číně. Pouze při respektování vědy a na základě faktů lze vyvodit nezávislé zprávy a vědecké závěry.

„Někteří lidé ve Spojených státech rovněž zmínili, že od Číny by se mělo vyžadovat, aby plně spolupracovala se skupinou odborníků WHO. Ve skutečnosti to Čína přesně tak udělala.“ Hua Chunying uvedla, že návštěva skupiny odborníků WHO v oblasti veřejného zdraví do Číny je také součástí globální vědecké spolupráce při sledování původu COVID-19. Čínští a zahraniční odborníci překonali obtíže způsobené epidemií, poprvé se sešli tváří v tvář a vedli upřímnou, důkladnou a přátelskou výměnu informací o příslušných otázkách s vědeckým, důsledným a realistickým přístupem. Členové expertní skupiny WHO při mnoha příležitostech prohlásili, že čínská strana poskytla při své práci vysoký stupeň spolupráce. Šli tam, kam chtěli, a viděli každého, s kým se chtěli setkat. Cítili také upřímnost a důvěru jejich čínských protějšků v jejich práci. Čínští protějšci jsou důvěryhodní a dostali nová důležitá data a dozvěděli se více o způsobu přenosu viru.

Hua Chunying zdůraznila, že jak se odborníci domnívají, jak se budou stále hromadit fakta a důkazy a budou se stále vyvíjet vědecké hypotézy, práce ohledně sledování původu viru se také geograficky změní. Čína uskutečnila podrobnou, odbornou a vědeckou spolupráci s odborníky WHO s otevřeným a transparentním přístupem. „Doufáme, že příslušné země mohou také podporovat aktivní, vědecký a kooperativní přístup k provádění globálního sledování původu viru, sdílet a vyměňovat výsledky výzkumu, a převzít náležitou odpovědnost a závazky pro mezinárodní spolupráci při boji proti COVID-19 a vybudování společenství lidského veřejného zdraví,” uvedla Hua Chunying.

Pe