Wang Yi přednese projev na zasedání 46. konference Rady pro lidská práva

2021-02-22 19:44:30
Sdílej:

Zasedání 46. konference Rady OSN pro lidská práva na vysoké úrovni se bude konat ve dnech 22. až 24. února. Večer 22. února přednese projev jako zástupce čínské vlády člen Státní rady a ministr zahraničí Wang Yi (Wang I). Výše uvedená slova řekl dnes mluvčí čínského ministerstva zahraničí Wang Wenbin (Wang Wen-pin).

Wang Wenbin uvedl, že podpora a ochrana lidských práv je společnou věcí celého lidstva. Čínská vláda přikládá velkou důležitost podpoře a ochraně lidských práv, dodržuje koncepci lidských práv zaměřenou na lidi a úspěšně se vydala cestou rozvoje lidských práv, která odpovídá národním podmínkám Číny a dosáhla světově proslulých úspěchů v oblasti lidských práv. Čína se aktivně účastní práce Rady OSN pro lidská práva a dalších mnohostranných mechanismů v oblasti lidských práv a přispívá čínskou moudrostí a čínskými způsoby ke globální správě lidských práv. V loňském roce byla Čína úspěšně zvolena za člena Rady pro lidská práva na období let 2021–2023. Je to popáté, kdy byla Čína zvolena za člena Rady pro lidská práva. To rovněž plně dokazuje uznání mezinárodního společenství záležitostí lidských práv v Číně.

Wang Wenbin uvedl, že jak chránit a prosazovat lidská práva je otázka, o které mezinárodní společenství uvažuje tváří v tvář zásadním změnám a epidemii, ke kterým nedošlo za uplynulých sto let. Ministr zahraničí Wang Yi se s Radou pro lidská práva podělí o koncepci, praxi a zkušenosti čínské ochrany lidských práv a jménem Číny předloží důležité názory a návrhy týkající se globálního řízení lidských práv a bude podporovat budování společenství lidského osudu. Čína je ochotna spolupracovat s mezinárodním společenstvím na prosazování Rady pro lidská práva s cílem dodržovat zásady spravedlnosti, objektivity a nediskriminace, prosazovat dodržování cílů a zásad Charty OSN a základních norem mezinárodních vztahů, přikládat stejnou důležitost všem typům lidských práv a postavit se proti používání otázek lidských práv k zasahování do vnitřních záležitostí jiných zemí a k vytváření duálních standardů a ke společné podpoře zdravého rozvoje mezinárodních lidských práv. (Kl)