Čína nikdy nevynucuje dluh, natož ukládá hegemonické podmínky

2021-02-23 20:15:20
Sdílej:

Takzvaná „dluhová past“, kterou Čína vyrobila, je falešná a je pravda, že někteří lidé s postranními úmysly zasévají neshody mezi Čínou a Afrikou. Když africké země narazí na ekonomické potíže, je Čína vždy ochotna hledat vhodná řešení prostřednictvím přátelských konzultací. Čína nikdy nevynucuje dluhy, natož aby žádala o podepsání jakýchkoli „hegemonických podmínek“. Výše uvedená slova dnes řekl na tiskové konferenci mluvčí čínského ministerstva zahraničí Wang Wenbin (Wang Wen-pin).

Wang Wenbin řekl, že Čína přikládá otázce oddlužení v Africe velký význam. V souladu s konsensem vedoucích představitelů Číny a Afriky a iniciativou oddlužení G20 Čína aktivně reaguje na obavy Afriky a podepsala nebo dosáhla konsensu o oddlužení se 16 africkými zeměmi. V rámci Fóra o spolupráci mezi Čínou a Afrikou Čína také zruší bezúročné úvěrové dluhy 15 afrických zemí splatné do konce roku 2020.

„Čína byla vždy odhodlána vytvářet příznivé mezinárodní prostředí pro rozvoj rozvojových zemí a spolupracovat různými způsoby za účelem dosažení společného rozvoje. Čína je ochotna i nadále spolupracovat s mezinárodním společenstvím na úsilí o snížení dluhu a odlehčení africkým zemím. Doufá, že rozvinuté země a významné mezinárodní finanční instituce budou věnovat pozornost obavám afrických zemí a zvýší úsilí o snížení a zmírnění jejich dluhů.“ (Kl)