Politizace otázky sledování původu viru je velkou neúctou k práci vědců

2021-03-26 15:54:47
Sdílej:

Od 14. ledna do 10. února WHO a Čína společně provedly ve Wuhanu (Wu-chanu) společnou studii sledování původu nového koronaviru. Někteří zahraniční politici nedávno obvinili Čínu z nedostatečné transparentnosti vůči skupině odborníků WHO a politizovali problém sledování původu viru. Mluvčí WHO nedávno uvedl, že skupina odborníků vydá příští týden zprávu o výzkumu v Číně.

17. března Liang Wannian (Liang Wan-nien), čínský vůdce společné skupiny odborníků Číny a WHO, odpověděl na reportérovy otázky týkající se společné práce sledování původu viru.

Reportér: WHO opakovaně uvedla, že společná výzkumná zpráva bude brzy zveřejněna, ale dosud nebyla zveřejněna. Je to proto, že čínští odborníci a mezinárodní odborníci se ve zprávě velmi liší, nebo existují jiné důvody?

Liang Wannian: V tomto společném výzkumu sledování původu viru dosáhli čínští a zahraniční odborníci shody o hlavních zjištěních, závěrech a doporučeních společné výzkumné zprávy a poté je představili na společné tiskové konferenci konané 9. února. V současné době odborníci z obou stran společné skupiny připravují úplnou verzi výzkumné zprávy, protože obsahuje mnoho obsahu. Jako vědci bychom se měli snažit, aby obsah zprávy byl kompletní, pečlivý a vědecký v maximální míře, takže tento proces vyžaduje nějaký čas.

V poslední době někteří politici a média ve světě, ze svých vlastních zájmů a bez ohledu na vědecká fakta, trvají na politizaci vědecké otázky sledování původu viru a svévolně dezinterpretují vědecké závěry a zprávy naší společné skupiny odborníků. Tento druh chování nejen ukazuje velkou neúctu k práci našich vědců, ale také velmi ztěžuje mezinárodní protiepidemickou spolupráci. Mezinárodní společenství, zejména vědecká komunita, by mělo společně chránit vědeckého ducha a provádět spolupráci při sledování původu viru na základě respektování vědy a faktů.

Reportér: USA a další země tvrdí, že společná skupina odborníků podléhá v procesu společného výzkumu mnoha omezením, protože není schopna získat původní data a kontaktovat lidi, které chtějí vidět. Bylo tomu tak?

Liang Wannian: Během společného výzkumu naše odborná skupina navštívila 9 jednotek a vedla diskuse se zdravotnickým personálem, personálem z laboratoře, pracovníky vědeckého výzkumu, pracovníky managementu trhu a obchodníky, pracovníky sídliště, rehabilitovanými pacienty, rodinami zemřelých zdravotnických pracovníků, obyčejnými lidmi atd. Tyto seznamy byly předloženy mezinárodními odborníky ze společné skupiny odborníků. Na začátku letošního roku se epidemická situace v Číně opět zhoršila, tlak prevence a kontroly na různých místech byl relativně vysoký. Místní vlády však stále překonávaly potíže a snažily se ze všech sil vyhovět požadavkům mezinárodních odborníků.

V otázce údajů Čína za účelem splnění náročného úkolu vědecké spolupráce vyzvala příslušné jednotky a stovky vědců, aby se snažili shromáždit, roztřídit a předběžně analyzovat údaje. Pokud jde o původní data, která vyžadují zvláštní pozornost, představila je Čína postupně expertní skupině WHO a čínští a zahraniční experti o nich plně diskutovali, znovu analyzovali data a znovu vytvořili výsledky analýzy. Pokud jde o původní údaje některých případů, podle čínských zákonů z důvodu soukromí pacientů nemůžeme nechat mezinárodní odborníky kopírovat a vyvézt je ze země, čemuž mezinárodní odborníci plně rozumí.

Reportér: Na tiskové konferenci pořádané 9. února odborníci uvedli, že únik viru z laboratoře je „extrémně nepravděpodobný“. Generální ředitel WHO však uvedl, že všechny možnosti jsou stále otevřené a vyžadují další výzkum a analýzu.

Liang Wannian: Existuje mnoho možností původu viru. Po návštěvách na místě a důkladném porozumění v Číně se skupina odborníků shodla, že hypotéza, že k šíření viru došlo v důsledku laboratorní události, je extrémně nepravděpodobná. Proto v budoucí práci související se sledováním původu viru nebudeme na tomto aspektu pracovat, pokud se neobjeví nové důkazy, které by prokázaly, že k této situaci mohlo dojít, a že by se mohla znovu opakovat. (Kl)