Čínská cílená likvidace bídy zaznamenala významné výsledky

2021-04-06 15:19:44
Sdílej:

Dne 6. dubna vydala tisková kancelář čínské Státní rady bílou knihu s názvem Čínská snaha o likvidaci bídy lidstva. Podle nové bílé knihy Čína realizovala cílenou likvidaci bídy na základě klasifikace různých situací v důsledku různých opatření.

Likvidace chudoby v průmyslu podporuje dlouhodobý rozvoj

Podpora vedení chudých oblastí k rozvoji speciálních odvětví podporuje nová odvětví, jako je například elektronický obchod, fotovoltaická energie, turistický ruch a další. Kromě toho podporuje zpracování potravin, výrobu oděvů a další průmyslová odvětví, aby se zvýšila hospodářská rozvojová dynamika v oblastech postižených chudobou.

Politika průmyslové pomoci pokrývá 98,9 % chudých lidí a chudí lidé s pracovní kapacitou se v podstatě podílí na průmyslové likvidaci chudoby.

Zbohatnout přemístěním do lepšího prostředí

Více než 96 milionů obyvatel, kteří žili v náročném životním prostředí, zbohatlo prostřednictvím přestěhování do lepšího prostředí.

Posilování výstavby zařízení pro přesídlení a průmyslových zón, aktivní vytváření pracovních příležitostí pro přemístěné lidi, aby se zajistil jejich stabilní příjem. Přemístění lidé si mohou užívat stejných základních veřejných služeb s místními lidmi a postupně zbohatnout.

Ekologická kompenzace realizuje „dvojí výhru“ tedy zvýšení příjmu a zlepšení životního prostředí

Posilování ekologické ochrany v chudých oblastech a zároveň zvyšování převodu klíčových ekologických funkčních oblastí a neustálé rozšiřování rozsahu provádění politiky umožňuje chudým lidem s pracovní kapacitou pracovat jako lesní stráže a další personál ekologické ochrany.

Od roku 2013 chudé oblasti realizovaly návrat zemědělské půdy o rozloze 74,5 milionu arů, najaly více než 1,4 milionu chudých lidí, aby sloužili jako lesní stráže, a bylo založeno 23 tisíc družstev pro lesnictví na likvidaci chudoby. Chudí lidé se aktivně podílí na ekologické výstavbě, zalesňování, vracení zemědělské půdy, ochraně ekosystémů a obnově lesů, pastvin a mokřadů. Kromě toho se rychle rozvíjí turistický ruch, což realizuje „dvojí výhru“ tedy zvýšení příjmů a zlepšení životního prostředí.

D.