Xi Jinping vedl telefonický rozhovor s německou kancléřkou Merkelovou

2021-04-07 19:56:32
Sdílej:

Čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) dne 7. dubna telefonoval s německou kancléřkou Merkelovou.

Xi Jinping zdůraznil, že loni mnohokrát komunikovali a hráli důležitou vedoucí roli v rozvoji vztahů mezi Čínou a Německem a mezi Čínou a EU. Posílením spolupráce mezi Čínou a Německem a mezi Čínou a Evropou lze dosáhnout významných a smysluplných událostí. Doufá, že Německo a Evropa budou spolupracovat s Čínou na udržení a podpoře zdravého a stabilního rozvoje spolupráce mezi Čínou a Německem a mezi Čínou a EU, a dodají tomuto stále se měnícímu světu větší jistotu a stabilitu.

Xi Jinping uvedl, že pragmatická spolupráce mezi Čínou a Německem za účelem překonání dopadů epidemie nového koronaviru a dalších faktorů dosáhla stabilního pokroku. Čína se stala největším německým obchodním partnerem na světě po dobu pěti po sobě jdoucích let, což odráží odolnost a potenciál čínsko-německé spolupráce. Doufá, že obě strany podpoří spolupráci mezi Čínou a Německem v různých oblastech v duchu vzájemného respektu, vzájemného prospěchu a výsledků prospěšných pro obě strany. To přispěje k posílení důvěry a dynamiky spolupráce mezi Čínou a EU a k oživení světové ekonomiky. Čína aktivně buduje nový model rozvoje, trvá na otevírání se světu, když se spoléhá na vlastní sílu rozvoje, a aktivně se účastní mezinárodní spolupráce. Čína je ochotna sdílet příležitosti, které přineslo nové kolo čínského otevírání se a rozvoje se společnostmi z různých zemí, včetně německých společností. Doufá, že Německo zůstane otevřené a vytvoří větší pohodlí pro podniky obou zemí k rozšíření vzájemně výhodné spolupráce. Obě strany by měly u příležitostí 50. výročí navázání diplomatických vztahů mezi Čínou a Německem v příštím roce a Zimních olympijských her v Pekingu podpořit bilaterální výměnu v oblasti vědy a techniky, vzdělávání, kultury a sportu.

Xi Jinping zdůraznil, že v současné době čelí vztahy mezi Čínou a EU novým příležitostem k rozvoji i různým výzvám. Klíčem je pevně uchopit obecné směřování a hlavní myšlenku rozvoje vztahů mezi Čínou a EU ze strategického hlediska, respektovat se navzájem a eliminovat rušení. Rozvoj Číny je pro EU příležitostí, doufá, že EU učiní správná rozhodnutí nezávisle a skutečně dosáhne strategické autonomie. Čína je ochotna spolupracovat s evropskou stranou na vyjednání řady důležitých politických agend v další fázi, na prohloubení a rozšíření pragmatické spolupráce v různých oblastech, na posílení komunikace o otázkách globálního řízení, jako je změna klimatu, a na společném praktikování multilateralismu.

Xi Jinping dodal, že vakcíny se používají k prevenci nemocí a záchraně lidí. Čína se staví proti politizaci vakcín nebo nacionalismu vakcín a je ochotna spolupracovat s mezinárodním společenstvím, včetně Německa, na prosazování spravedlivé a rozumné distribuce vakcín, a podporovat a pomáhat rozvojovým zemím.

Merkelová poukázala na to, že EU trvá na autonomii v zahraničních vztazích. Dnešní svět čelí mnoha problémům a výzvám, a je ještě nezbytnější, aby Německo a Čína, a Evropa a Čína spolupracovaly při řešení těchto otázek. Posílení dialogu a spolupráce mezi Evropou a Čínou je nejen v zájmu obou stran, ale také to má aktivní vliv pro svět. Německo je v tomto ohledu ochotno hrát pozitivní roli. Německá strana přikládá velký význam čínskému 14. pětiletému plánu a očekává, že to přinese nové a důležité příležitosti pro spolupráci mezi Německem a pro spolupráci mezi Čínou a EU. Německá strana je ochotna spolupracovat s Čínou na přípravě nového kola německo-čínských konzultací o vakcíně, co nejdříve obnovit personální výměnu, posílit výměnu a spolupráci v oblastech, jako je boj proti epidemii, změna klimatu a biologická rozmanitost, a doufá, že bude udržovat komunikaci s Čínou v otázkách, jako je spravedlivá distribuce vakcín a vzájemná certifikace. Německá strana je ochotna přispět k úspěchu konference o biologické rozmanitosti v Kunmingu (Kchun-ming).