Xi Jinping se zúčastnil summitu vůdců KS Číny a světových politických stran

2021-07-07 14:44:20
Sdílej:

6. července večer proběhl video-summit vedoucích představitelů KS Číny a světových politických stran. Generální tajemník Ústředního výboru Komunistické strany Číny, čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) se v Pekingu zúčastnil summitu a přednesl projev.

Tento summit je významná multilaterální diplomatická akce u příležitosti 100. výročí založení KS Číny. Summitu se zúčastnili vedoucí představitelé více než 500 politických stran a politických organizací z více než 160 zemí a více než 10 tisíc zástupců politických stran. Hlavním tématem summitu bylo „Úsilí o štěstí lidu: Odpovědnost politických stran“.

Xi Jinping ve svém projevu vyzval politické strany všech zemí, aby na sebe vzaly odpovědnost za vedení správným směrem, poslouchaly hlasy lidí, sledovaly trend doby a podporovaly svou zemi směrem k budování komunity se sdílenou budoucností pro lidstvo.

Xi Jinping řekl, že lidstvo je celek a Země je domovem. Před společnou výzvou nemůže nikdo stát sám ani žádná země nemůže být sama. Velká éra vyžaduje nadhled a širokou mysl. Z pohledu „vlast na prvním místě“ je svět malý a přeplněný a vždy tu existuje „tvrdá konkurence“. Z pohledu společného osudu je svět široký a velký a všude existují příležitosti pro spolupráci. Jako důležitá síla podporující rozvoj lidstva musí politické strany nastavit správný směr.

Xi Jinping také vyzval politické strany všech zemí, aby pevně prosazovaly a podporovaly společné hodnoty lidstva.

Xi Jinping řekl, že různé země mají různou historii, kulturu, režim a úroveň rozvoje, ale lid všech zemí usiluje o společné hodnoty celého lidstva, kterými jsou mír, rozvoj, rovnost, spravedlnost, demokracie a svoboda. Politické strany by měly být zastáncem společných hodnot lidstva, respektovat lid různých zemí, který hledá cestu k dosažení hodnot, a konkrétně a skutečně zavést společné hodnoty celého lidstva do praxe pro dosažení zájmů lidu své země.

Xi Jinping zdůraznil, že rozvoj je právo všech zemí světa, ale nemá na něj patent pouze několik zemí. Politické strany by měly podporovat posílení rozvoje a spolupráce všech zemí, podporovat sdílení plodných výsledků rozvoje lidí všech zemí, zvyšovat rovnost, účinnost a koordinaci celého světa a společně se postavit proti tomu, kdo se zapojuje do technologické blokády, vědecko-technologického rozdělení a oddělení vývoje.

Xi Jinping poukázal na to, že politické strany by měly převzít odpovědnost za posílení spolupráce a společně čelit globálním rizikům a výzvám.

Xi Jinping řekl, že před pandemií COVID-19, která stále zuří, by politické strany všech zemí měly vytrvat v překlenování „imunitní propasti“, postavit se proti politizaci epidemie a označování viru různými přívlastky a společně podporovat budování komunity v oblasti lidského zdraví; před terorismem a dalšími společnými hrozbami pro lidstvo by politické strany měly společně usilovat o bezpečnost; a před výzvami, které přináší změna klimatu, by měly společně usilovat o harmonické soužití mezi člověkem a přírodou.

Xi Jinping zdůraznil, že k dosažení demokracie vede mnoho způsobů, a není možné, aby byly všechny stejné. Zda je země demokratická, by měli posoudit hlavně lidé v této zemi, ale nemůže to být rozhodnuto několika lidmi.

Xi Jinping poukázal na to, že politické strany by měly převzít odpovědnost za zdokonalování správy a neustále posilovat svou schopnost přinášet lidem štěstí. Cesty směrem ke štěstí nejsou stejné, lidé všech zemí mají právo si zvolit svou cestu rozvoje a model režimu. Všechny strany by měly posilovat výměnu a navzájem se učit, a podporovat výstavbu demokratické politiky, která je v souladu se situací jejich země.

Xi Jinping uvedl, že KS Číny bude aktivně podporovat zdokonalování globální správy a dělat nové přínosy pro spolupráci celého lidstva při čelení společným výzvám.

Xi Jinping řekl, že mezinárodní pravidla by měla být pravidly, která všechny země světa uznávají, ale nejsou ustanovena několika lidmi. Spolupráce mezi zeměmi by měla mít za cíl sloužit celému lidstvu, nikoli by malá skupinová politika měla usilovat o světovou hegemonii. Všechny strany by měly spolu stát proti hegemonismu a mocenské politice. Znovu zdůraznil, že Čína bude vždy členem velké rodiny rozvojových zemí a bude neochvějně usilovat o zlepšení zastoupení a práva projevu rozvojových zemí v systému mezinárodní správy.

Zároveň zdůraznil, že KS Číny bude sjednocovat a vést čínský lid k důkladnému podporování modernizace čínského stylu, a k všestrannému prohlubování reforem a otevírání se světu, bude plnit odpovědnost velké země a velké politické strany, a bude dělat nové přínosy pro hledání cesty modernizace pro lidstvo, pro společný rozvoj a prosperitu všech zemí světa, a pro zlepšení života lidí.

Xi Jinping zdůraznil, že pro modernizaci neexistuje žádný pevný model, ten vhodnější je nejlepší. Mělo by být respektováno úsilí každé země samostatně prozkoumávat cestu k modernizaci, která vyhovuje jejím vlastním národním podmínkám.

Xi Jinping dodal, že KS Číny vedla lid Číny k objevení socialistické cesty s čínskými rysy. Historie a praxe prokázaly a dále prokážou, že tato cesta je nejen správná, ale také stabilní a dobrá. Budeme neochvějně pokračovat po této světlé cestě, budeme se rozvíjet a také přineseme štěstí světu.

Xi Jinping řekl, že KS Číny bude plnit své povinnosti jako významná země a velká politická strana a bude dělat nové přínosy pro zlepšování lidského blahobytu. Likvidace chudoby je společné přání lidu všech zemí a je také významným cílem, o jehož dosažení usilují politické strany všech zemí. Od 18. Sjezdu KS Číny se podle současného standardu Číny vymanilo z chudoby všech 98,99 milionu venkovských chudých lidí, čímž Čína dosáhla cíle snižování chudoby Agendy OSN pro trvale udržitelný rozvoj 2030 deset let před plánovaným termínem. KS Číny je ochotna věnovat více čínských plánů a sil v procesu zmírňování chudoby lidstva.

(Sve)