Likvidace chudoby by měla být na prvním místě

2020-07-31 22:05:15
Sdílej:

Poznámka editora: Juan Manuel Santos, nositel Nobelovy ceny míru, je bývalý prezident Kolumbie (v době od roku 2010 do roku 2018) a hostující profesor na fakultě mezinárodního rozvoje Oxfordské univerzity. Sabina Alkire je ředitelka iniciativy pro likvidaci chudoby a rozvoj lidstva Oxfordské univerzity. Článek odráží názory autorů, a ne nutně názory Čínské globální internetové televize (CGTN).

Na snímku je africké dítě opřené o zeď. / VCG

Na snímku je africké dítě opřené o zeď. / VCG

Dnešní humanitární a hospodářská krize vyvolaná pandemií COVID-19 představuje bezprecedentní příležitost překonat reakce na mimořádné situace a vyřešit strukturální nedostatky v hospodářství. Opatření mnoho vlád na zotavení ekonomiky již formují budoucnost. Lídři napříč všemi sektory společnosti by však měli tuto chvíli uznat jako vzácnou šanci vybudovat inkluzivnější a udržitelnější svět, který bude možný, pouze pokud zlikvidujeme chudobu ve všech jejích podobách.

Ukončení chudoby by se mohlo zdát jako nemožný sen, ale stejně tak se zrušilo otroctví a ukončil apartheid. Zveřejnění globálního vícerozměrného indexu chudoby v roce 2020 může sloužit jako katalyzátor.

Program pro rozvoj OSN (UNPD) a iniciativa pro likvidaci chudoby a rozvoj lidstva nedávno zveřejnila index MPI, který ukazuje, že 65 ze 75 studovaných zemí v poslední dekádě výrazně snížilo svou chudobu. Země, která nejrychleji snížila chudobu, je Sierra Leone, i když tam v roce 2014 vypukla epidemie eboly.

Nyní existuje riziko, že by se tyto zisky mohly zvrátit. Krize epidemie COVID-19 vyžaduje odhodlání státních vůdců po celém světě. Je třeba nejen zachovat těžce vydobyté pokroky, ale také se obrátit na globální úsilí o likvidaci chudoby. To nebude snadné, vzhledem k tomu, že pandemie COVID-19 zhoršuje již existující nerovnosti.

„Je to mýtus, že jsme všichni na stejné lodi,“ poznamenal tento měsíc generální tajemník OSN António Guterres. „Zatímco všichni plujeme na stejném moři, je jasné, že někteří jedou na superjachtách a jiní se drží trosek na vodní hladině. Proto je o to důležitější, abychom podali ruku chudým, kteří trpí vícenásobnými deprivacemi, přičemž epidemie COVID-19 ještě přidává k tomu, co už bylo neúnosný náklad,“ dodal generální tajemník OSN.

MPI poskytuje na základě údajů z roku 2010 komplexní obraz o tom, jaké nevýhody zažívají lidé ve svém každodenním životě, protože současně měří deprivace ve zdravotnictví, vzdělávání a životní úrovni napříč deseti ukazateli.

Tyto údaje nám mohou pomoci zmírnit pandemickou zátěž 1,3 miliardy lidí žijících v chudobě a zároveň mohou zabránit mnoha zbývajícím v chudobě. Na vnitrostátní úrovni by vlády měly zvážit vytvoření svých vlastních MPI pro jednotlivé země, které by vedly účinné strategie boje proti chudobě.

Desítky zemí po celém světě je už mají. Ze 47 zemí, které tento měsíc předložily dobrovolné národní recenze na politickém fóru OSN na vysoké úrovni, 21 zemí zmínilo vícerozměrnou chudobu. Doufáme v používání tohoto mocného nástroje během pandemie COVID-19. Zdůrazněním podpory nejzranitelnějších skupin budou dnes všechny země v silnější pozici, aby „se lépe věnovaly rekonstrukci“ po pandemii. Řešení vícerozměrné chudoby je dobré pro společnost a dobré pro mír.

Vlády různých zemí to samozřejmě nemohou udělat samy. Rozsah výzvy vyžaduje kolektivní akci ze strany podniků, nevládních organizací, organizací občanské společnosti a dobročinných organizací.

Nyní je čas k akci. Státní vůdci musejí prokázat odvahu, rozhodnutí a vytrvalost a spojit smělost s pragmatismem. Odstranění chudoby bude přínosem nejen pro chudé, ale také pro ekonomiky.

Lidstvo v současné době stojí před různými výzvami a mělo by se sjednotit.

D.