Ideologizace mezinárodních vztahů je velmi nebezpečná

2020-12-15 17:40:23
Sdílej:

Rozhovor s mluvčím prezidenta ČR Miloše Zemana Jiřím Ovčáčkem

Jiří Ovčáček je bývalý český novinář a publicista, stranický a vládní mediální odborník ČSSD, televizní moderátor. Od prosince roku 2013 je tiskovým mluvčím prezidenta ČR Miloše Zemana a od května 2014 pracuje také jako ředitel Tiskového odboru Kanceláře prezidenta republiky.

Foto – archiv Jiřího Ovčáčka

Foto – archiv Jiřího Ovčáčka

Nedávno jsme si připomněli 71.výročí navázání diplomatických vztahů mezi ČLR a tehdejším Československem. Jaké jsou v současnosti, dle Vašeho názoru, vztahy mezi oběma národy?

Prožíváme celosvětově komplikovanou situaci. Příčiny jsou dvě. První je pandemie koronaviru, která zabraňuje cestování, turistickému ruchu. Nemůžeme se tedy vzájemně navštěvovat. Druhou příčinou jsou narůstající mezinárodní antagonismy, které vytvářejí bariéry mezi národy a nová ohniska konfliktů. Cílem odpovědného státníka je hledat prostor k dialogu, rovnocenné spolupráci a porozumění. V České republice takovou politiku prosazuje pan prezident. A pro každého by měla být inspirující nejnovější encyklika papeže Františka s názvem Všichni jsme si bratry. To je jediná cesta pro budoucnost, nalézat společné a překonávat rozdělující. Opak by vedl ke globální katastrofě.

V minulosti jsme měli s Čínou nadstandardní vztahy, proč tomu tak není v současnosti?

Právě již zmíněná mezinárodní situace komplikuje relace mezi národy. Česká republika ale rozhodně nemá zájem na jakémkoliv zhoršování vzájemných vztahů. A když se objeví komplikace, snažme se je překonávat.

Pan prezident Miloš Zeman létá poměrně často do Číny. Letos na podzim na obchodním veletrhu v Šanghaji bohužel ze známých důvodů chyběl. Chystá se výhledově do Číny v roce 2021?

Bude záležet na vývoji pandemie koronaviru. Pokud se ji podaří překonat, lze očekávat obnovení zahraničních cest. Nechci ale nyní hovořit konkrétně, bylo by to neseriózní. Co mohu potvrdit, je, že pan prezident má zájem na dalším rozvoji česko-čínských vztahů. Miloš Zeman je mužem dialogu, ne sankcí.

Několikrát jste byl s panem prezidentem Zemanem na návštěvě Číny. Jak vnímáte Čínu a jaký dojem na Vás osobně udělala?

Čína za poslední desítky let učinila ohromný vývoj. Technologický, sociální, geopolitický. Je to z mnoha pohledů zcela jiná země než v 70. letech 20. století. Zjednodušeně řečeno, místo levného textilu nyní proudí do světa z Číny moderní technologie.

Je zcela určitě v zájmu ČR spolupracovat s klíčovými hráči na světovém poli. Naši spojenci v Evropě čile s Čínou ekonomicky spolupracují, a to od Velké Británie, přes Francii, až po Německo. Proč to nejde u nás?

Přátelé na západ od našich hranic přistupují k zahraniční politice a ekonomické diplomacii výrazně pragmaticky. V České republice se ještě objevují politici, kteří dávají přednost ideologii před zájmy své vlastní země. Hlásají jednoduchá hesla a nutí ostatní, aby je křičeli s nimi. Jinými slovy řečeno, stále se máme od našich západních partnerů co učit.

Můžou za naši ekonomickou pasivitu takzvané „ideologické“ brýle? Proč je ostatní státy Evropy nenosí?

Právě jsem o tomto problému hovořil. Doplním, že ideologizace mezinárodních vztahů je velmi nebezpečná. Vyhrocuje zbytečně situaci a může mít katastrofální důsledky pro celý svět.

V minulosti jste uvedl, že hodláte vstoupit do politiky. Pokud tento Váš záměr trvá, jakým způsobem to chcete učinit? Uvažujete o tom, založit si například vlastní politickou stranu?

Případnou politickou dráhu nyní neřeším. Mým úkolem je splnit misi po boku pana prezidenta. Až pak budu přemýšlet, jakou cestou se vydat. Jedno ale mohu říci. Budu rád, když se vydám cestou úzkou.

Co byste vzkázal čtenářům tohoto čínského média?

Přeji nám všem, tedy i čtenářům, abychom k sobě vzájemně nalézali cestu, ač můžeme mít rozdílné názory, abychom spolu hovořili a nenechali se obehnat bariérami, které se snaží vybudovat ideologové, některá média a sociální sítě. Jen dialog a snaha nalézat společný jmenovatel, ono bratrství, povede k nejvznešenějšímu stavu. K míru.

Radovan Rybák

Foto – archiv Jiřího Ovčáčka