Čína a země CEEC mají obrovský potenciál pro spolupráci

2021-02-11 19:35:47
Sdílej:

9. summit vedoucích představitelů Číny a zemí střední a východní Evropy (CEEC) se uskutečnil prostřednictvím videa. Summit navrhl a dosáhl řady důležitých iniciativ, opatření a výsledků spolupráce a související hospodářská a obchodní spolupráce je bohatá. Velvyslanec České republiky v Číně Vladimír Tomšík před summitem také vyjádřil své názory na bilaterální výměny mezi Českou republikou a Čínskou lidovou republikou v různých oblastech, spolupráce mezi Čínou a zeměmi střední a východní Evropy a na další témata v exkluzivním rozhovoru s reportérem z České redakce China Media Group (CMG).

Velvyslanec Vladimír Tomšík věří, že Česká republika a Čína nejen prohloubily různou spolupráci v ekonomické a obchodní oblasti, ale také podporovaly úzké výměny v oblasti kultury, umění, sportu, cestovního ruchu a vzdělávání. Tyto výměny umožnily lidem obou zemí překonat jazykové bariéry, neustále zlepšovat vzájemné porozumění, zmenšovat vzdálenost mezi srdci toho druhého a položit pevný základ pro zdravý rozvoj bilaterálních vztahů. „Všechna tato témata (kultura, umění, sport, cestovní ruch a vzdělávání…), to jsou všechny věci, při kterých nepotřebujete jazyk, to je strašně krásné, protože najednou se mohou potkávat dva různé národy, různí lidé, a sdílet to, co národ v sobě nese. Já si myslím, že v těch oblastech ta výměna mezi našimi zeměmi je dlouhodobá a bohatá,“ uvedl velvyslanec Vladimír Tomšík.

Po vypuknutí epidemie COVID-19 Čína a země střední a východní Evropy úzce spolupracovaly v oblasti prevence a kontroly epidemie, vzájemně si pomáhaly v dodávání nouzových lékařských zásob a uspořádaly videokonference mezi odborníky různých zemí v oblasti veřejného zdraví, aby sdílely a vyměňovaly si zkušenosti a informace o prevenci a kontrole epidemie. Vladimír Tomšík se vyslovil v tom smyslu, že platforma pro spolupráci mezi Čínou a zeměmi střední a východní Evropy hraje pozitivní úlohu při posílení spolupráce mezi oběma stranami v boji proti COVID-19.

„Myslím si, a to je druhá část, ke které bych už přešel, máme platformu 17+1, 17 zemí střední a východní Evropy plus Čína, a jak můžeme tuto platformu využít, a tím právě navazuji na téma COVID-19, opatření proti COVID-19 a platforma 17+1, myslím si, že je velmi vhodné využít tuto platformu pro sdílení zkušeností s pandemií COVID-19 a s tím, jak se co nejdříve vrátit k hospodářské spolupráci. Proto velmi vítám, že tato platforma pokračuje, jsem velmi rád, že se zaměřuje primárně na ekonomickou spolupráci a já osobně ji považuji za velmi efektivní a účinnou, aby identifikovala možnosti výhodné spolupráce mezi oběma zeměmi, která přináší pozitiva pro obě země, anebo i pro všechny země, které se této platformy účastní. Já ji velmi vítám a znovu opakuji, myslím si, že je velmi na místě sdílet zkušenosti a hledat další možnosti spolupráce,“ uvedl velvyslanec Vladimír Tomšík.

Velvyslanec Vladimír Tomšík předložil své návrhy také na téma „jak můžeme společně dál spolupracovat a v čem můžeme najít společný osud lidstva“:

„Já bych uvedl čtyři agendy, o kterých jsem přesvědčený, že dává smysl spolupracovat. To nejdůležitější, na čem je určitě shoda v ČLR a v ČR je: pojďme spolupracovat na zachování planety, aby byl co nejmenší dopad na změny klimatu, protože nepochybně všichni vidíme, že chceme mít práci, chceme pracovat, chceme vydělávat peníze, ale má to vedlejší účinky a musíme přemýšlet nad tím, jak hodně tyto vedlejší účinky ovlivňují náš budoucí život. Proto, nedívejme se na to pouze z krátkodobého pohledu, z krátkodobého výdělku, z krátkodobé spotřeby, ale na kolik nás nakonec vyjdou ve středním a dlouhém období následně ty dopady na ten svět. A já si myslím, že to je nutné si uvědomit, a že to určitě dává smysl si sednout ke stolu a říct si, co je pro nás cenově efektivní analýza, kolik ještě jsme ochotni dát do toho, jak si znečišťujeme životní prostředí, a kolik nás potom vlastně bude stát to vyčištění toho životního prostředí. Takže tady je určitě velká shoda, abychom mysleli nejen na sebe, ale i na naše budoucí generace z pohledu středního a dlouhého období života.

Dále je nutné víc a víc najít společnou řeč a dlouhodobou spolupráci v oblasti digitální agendy, protože vidíme, že jsme byli doslova nuceni přejít na studium a na práci přes videokonferenční hovory a tady je nutné opravdu najít správnou míru mezi tím, jak efektivně sdílet informace, a zároveň také jistotu z pohledu bezpečnosti. Je nutné si sednout k jednacímu stolu a společně si říci, jaké máme na to parametry, požadavky a kde můžeme spolupracovat. Třetí obrovské téma, kde já vidím možnosti spolupráce je společně tvořit a pak dodržovat multilaterální pravidla, protože když nastavíme mezinárodní pravidla a budeme v rámci nich se pak pohybovat, tak je to předvídatelné pro všechny, pro naše investice a my potřebujeme mít dlouhodobě předvídatelné stabilní prostředí, abychom mohli investovat, abychom mohli zabezpečit práci pro lidi. A teď se dostávám k tomu společnému bodu, když máme jistotu, že už jsme se rozhodli, kde chceme pracovat, jak hodně dáme na rovnováhu se životním prostředím, jak hodně budeme využívat digitální technologie, podle jakých pravidel budeme pracovat, tak pak už můžeme přistoupit k té obchodní výměně, a tady si myslím, obrovská, obrovská možnost spolupráce, kdy my si řekneme, co je komparativní výhoda naší země, vaší země, co chtějí vaši spotřebitelé, co chtějí evropští spotřebitelé, a najdeme společnou řeč v rámci obchodu.“

Pe