Během čínsko-amerického dialogu Čína jasně vydala tři signály

2021-03-20 19:40:01
Sdílej:

Dne 19. března místního času v americkém Anchorage skončil dvoudenní strategický dialog mezi Čínou a USA na vysoké úrovni. Bylo to první osobní setkání vysokých čínských a amerických úředníků od doby, kdy Biden nastoupil do úřadu amerického prezidenta.Čína a Spojené státy vedly upřímnou, hloubkovou, dlouhodobou a konstruktivní komunikaci o svých domácích a zahraničních politikách, čínsko-amerických vztazích a hlavních mezinárodních a regionálních otázkách dotýkajících se společných zájmů. Obě země věří, že dialog byl včasný a užitečný a prohloubil vzájemné porozumění. Zároveň mezi oběma stranami v některých otázkách stále panují významné rozdíly.

Jak všichni víme, čínsko-americké vztahy byly vážně blokovány kvůli extrémně špatné protičínské politice předchozí americké vlády. Poté, co se Bidenova vláda dostala k moci, hovořily na Silvestra čínského nového roku hlavy obou států, což poukázalo na směr vývoje čínsko-amerických vztahů pro nadcházející období.

Z čínského pohledu tentokrát čínští zástupci jeli do Anchorage upřímně a během dvoudenního dialogu upřímně vyjádřili postoj a obavy Číny a jasně vydali tři signály.

Zaprvé čínská strana tentokrát měla za cíl vyřešit problém. Tváří v tvář nevyprovokovaným obviněním a hegemonickým praktikám USA během vyjednání je však čínská strana s rozumnými důvody vyvrátila, vytyčila červenou čáru, objasnila své obavy a prokázala pevné odhodlání a vůli chránit národní suverenitu, bezpečnost a rozvojové zájmy.

Během dialogu čínská strana jasně poukázala na to, že nesmí být ohroženo vládnoucí postavení Komunistické strany Číny a bezpečnost systému, otázky tykající se Tchajwanu, čínské Zvláštní administrativní oblasti Hongkongu, čínské ujgurské autonomní oblasti Xinjiangu (Sin-ťiang) a čínské tibetské autonomní oblasti Xizangu (Si-cang) jsou vnitřními záležitostmi Číny a je pevně proti vnější zasahování do těchto záležitostí. Jedná se o čínské červené čáry a USA by v těchto věcech neměly dělat žádná strategicky nesprávná rozhodnutí. 

Zadruhé, navzdory významným rozdílům mezi oběma stranami se Čína stále snaží usilovat o pragmatickou spolupráci se Spojenými státy a dosáhla v tomto ohledu určité shody, což prokazuje vysokou míru odpovědnosti za zájmy Číny a USA i za zájmy světa.

Čínsko-americká spolupráce bude přínosem pro obě strany, zatímco boj bude bolet oba. To je pravda, která byla opakovaně prokázána historií. Na základě toho Čína a USA diskutovaly o řadě otázek, jako je ekonomika a obchod, ozbrojené síly obou zemí, vymáhání práva, humanitní vědy, zdraví a kybernetická bezpečnost. Obě strany vyjádřily, že jsou odhodlány posílit dialog a spolupráci v oblasti změny klimatu, a zřídí čínsko-americkou společnou pracovní skupinu pro změnu klimatu. To je pozitivní faktor v tomto strategickém dialogu mezi Čínou a USA na vysoké úrovni a je to v zájmu obou stran. Další krok spolupráce samozřejmě musí být na základě vzájemného respektu a rovného zacházení. Čína nepřijímá jednostranné žádosti USA.

Zatřetí, Čína jasně vyjádřila své názory na to, jak spolu velké země vycházejí, a pevně hájí skutečný multilateralismus.

V tomto dialogu Čína zopakovala, že pevně zastává mezinárodní systém, jehož jádrem je OSN, a mezinárodní řád založený na mezinárodním právu, nikoli řád založený na pravidlech formulovaných malým počtem zemí, hodnoty Spojených států nejsou mezinárodní hodnoty, pravidla formovaná Spojenými státy nejsou mezinárodní pravidla. Čína zároveň poukázala na to, že skutečný multilateralismus by měl respektovat svrchovanost všech zemí světa, respektovat rozmanitost civilizací a usilovat o demokratizaci mezinárodních vztahů.

Nyní se čínsko-americké vztahy dostaly na novou křižovatku. Brána pokračujícího dialogu mezi Čínou a Spojenými státy je vždy otevřená, teprve když se Spojené státy naučí chovat rovnocenně a navzájem se respektovat, prolomením ledu v čínsko-amerických vztazích se otevřou dveře příležitosti.