Do roku 2030 chce Čína přijít s technickou revolucí 6G sítí

2021-06-14 09:33:08
Sdílej:

6G Photo: VCG

6G Photo: VCG

Každodenně jsme médii a politiky těch politických proudů, které se prohlašují za jediný právoplatný hlas Západ, pokud ne rovnou lidstva poučováni, že Čína narušuje světový řád a nahrazuje ho svým řádem. No a co je v tom „porušení“ stěžejní? Když to pečlivě přezkoumáme, tak nám vyjde, že je to sesazení USA z role světového vůdce ve vývoji průlomových technologií. To je zhruba stejný zločin, jako když Prométheus ukradl oheň a poskytl ho lidem, aby se mohli rozvíjet rychleji, než jim chtěl Olymp povolit. A samozvaný globální „Olymp“ čili Washington je rozezlený, že takový „Prométheus“ jako Huawei, „ukradl“ firmám z USA prvenství ve vývoji síťových komunikačních technologií zejména 5G sítí. A podíváme-li se, v čem právě asi probíhají největší závody o technologické prvenství na planetě podobné někdejším závodům, kdo první dostane člověka na Měsíc, zjistíme, že jde zejména o komunikační sítě, v čemž nejprominentnější roli hrají dost možná 5G sítě.

Tento závod však zdaleka neskončil, naopak teprve začíná a směřuje k dalším milníkům a tím hlavním cílem na vzdáleném obzoru, ke kterému teď budou probíhat závody, jsou 6G sítě. A Čína zase ukazuje, jakou je „hrozbou,“ protože vydala bílou knihu vytyčující záměry země se do tohoto vývoje pustit, což když se jí povede, bude „ukradením ohně washingtonským bohům“ ještě závažnějším než předběhnout Ameriku v 5G sítích. Tyto sítě 10krát rychlejší než 5G by mohly být v Číně podle plánů k dispozici do roku 2030.

Dosáhnout takového prvenství nebude snadné, neboť Amerika se rozhodla si svou dominanci v síťových technologiích nad světem znovu vydobýt a éra 6G sítí by měla být časem, kdy USA už znovu nad světem jasně povedou. Ale dynamika rozvoje tohoto oboru v Číně jasně ukazuje, že ta se svého prvenství nehodlá vzdát a má velké šance, že se jí to povede.

Možná by vás zajímalo, proč 6G potřebujeme? Že by jen proto, abychom dělali rychleji to, co děláme teď? Jenže je potřebujeme proto, abychom dělali věci, které zatím ještě neděláme vůbec. Něco jako když zrychlený přenos signálu drátem umožnil komunikovat i telefonem a ne jen telegrafem nebo rychlejší rádiové signály umožnily televizi a ne jen rádio. Z toho samozřejmě plyne, že je třeba vyvíjet nejen rychlé přenosy signálů, ale doplňkové (komplementární) technologie, s nimiž teprve v kombinaci vznikne něco úplně nového, jako když rychlejší přenos drátem doplnily mikrofony a reproduktory, aby to dohromady dalo telefon, nebo se musela vypracovat šikovná katodová trubice, fungující jako obrazovka, aby šlo rychlý přenos signálů použít k přenášení televizního obrazu.

A Čínská akademie informačních a komunikačních technologií (CAICT), která tu bílou knihu vydala, chce proto souběžně s přenosovými kapacitami vyvíjet ty komplementární technologie, které se objeví, teprve až 6G přenosy budou, jako když krátkovlnná radiokomunikace umožnila televizi.

Chystá tedy zanořené XR cloudy, holografickou komunikaci, takže už se nebudeme omezovat jen na ploché projekce a místo filmů a obrázků uvidíme plasticky trojrozměrné útvary a děje, provázané senzory schopné v mžiku skládat vnímání reality z rozptýlených detekcí, komunikace má být inteligentně interaktivní včetně vytváření digitálních dvojčat, se kterými si budeme povídat, a to vše bude mít globální pokrytí.

Nepůjde jen o lepší zábavu, ale umožní to, aby lékař pak možná mohl dělat operací na dálku, či operátor řídit stroj na jiném kontinentě. Otřesy půdy při zemětřesení se sejmou po celé planetě a poskládají se do celoplanetárního obrazu kmitání zemského povrchu, nebo se udělá to samé s mořskými proudy.

K dosahování takových cílů bude třeba překonat řadu těžkostí a Čína pochopitelně narazí na řadu nedostatků, které budou potřebný vývoj brzdit, proto se bílá kniha snaží právě na tyto očekávatelné překážky a dosavadní nedostatky, které by Číně v dosahování vytčeného mohly bránit, už teď odhalovat a soustřeďovat se na jejich včasné řešení už dávno předtím, než začnou být naléhavé. Takže třeba chytrá zdravotní péče a inteligentní doprava na úrovni, jakou zatím 5G neumožňují, by se mohly vyvinout souběžně s 6G, aby nástup 6G éry nenarážel na spoustu překážek až později. Bílá kniha prozrazuje i to, že vývoj 6G se v Číně rozběhl již před Amerikou roku 2019.

Čínští telekomunikační operátoři jako China Mobile už teď provádí zkoušky různých experimentálních infrastruktur s terahertzovými vlnami a optickými přenosy, které se mají zavádět a zprovozňovat, až budou k dispozici 6G sítě. Zkoumá se, na základě jakých technologií a jakých patentů to vše budovat, a chystají se kapacity, které mají Číně zajistit vysokou míru soběstačnosti, aby jí pak někdo nezkoušel její nepovolený příliš rychlý vývoj blokovat např. embargem na některé součástky, jako když si Huawei dovolila stát se světovou jedničkou v 5G technologiích.

Zkušenosti ukázaly, že zavádění 5G sítí vždy naráží na úzká hrdla toho, že ostatní sítě a další zařízení prostě tempu, jaké by se od nich vyžadovalo, nestačí, a tak teď se už pracuje na odstraňování takových úzkých hrdel dopředu. Číně se podařilo vyplnit všechny technologické mezery, které mívala, aby nakonec úspěšně se vším všudy přešla od 3G sítí rovnou na 5G sítě. A přesně tak, bez nepokrytých technologických mezer, chce dosáhnout 6G sítí.

Čína nejenže provádí vývoj všech klíčových technologií a součástí někde ve vývojových laboratořích, ale v součinnosti např. s provozovateli současných sítí, dělá rozsáhlé pokusy předběžně zkoušející nasazování těchto novinek atp., aby se včas dařilo vypracovat také všechny standardy.

Potřebný vývoj probíhá napříč mnoha firmami a obory. V květnu oznámily vývojový pakt pro výzkum a vývoj 6G sítí společnosti China Unicom a ZTE, což je samozřejmě jen špička ledovce.

Americké firmy zahleděné do své neporazitelnosti se náhle překvapivě ocitly v situaci, že ve 4G technologiích a v 5G jejich tempo nestačí na to čínské. A 6G je zatím ještě moc nezajímalo.

Nyní však po porážce v 5G technologiích u nich nastal „Sputnik moment,“ kdy si uvědomily, že za situace, v níž se cítily bezkonkurenčně, zaspaly, a situace je stejná, jako když Sověti vypustili Sputnik, zatímco USA žádné kosmické technologie ani nezačaly vyvíjet. Proto v říjnu americká Aliance pro řešení telekomunikačního průmyslu, do níž patří např. Apple, Qualcomm, Google, AT&T založila spolek pro příští G – Next G Alliance, která má pro Ameriku vydobýt světové vůdcovství v 6G.

Snad tedy už nastává éra skutečné konkurence na globálním trhu, která lidstvu zase přinese vysoké tempo technologického pokroku. Jen by bylo hezké, kdyby ten globální trh byl svobodný a na inovace se nereagovalo jako na agresi či „ukradení ohně bohům.“

Karel Pavlíček, zvláštní komentátor CMG v Praze