Washingtonské varování podrývá důvěru ve Washington ne v Hongkong

2021-07-24 23:00:00
Sdílej:

Washingtonské varování před Hongkongem podrývá důvěru ve Washington ne v Hongkong

Žena třímající čínskou národní vlajku a stojící pod vlajkami Číny a Zvláštní administrativní oblasti Hongkongu při spojených oslavách stého výročí založení Čínské komunistické strany s oslavami 24. výročí návratu Hongkongu k Číně. Photo: IC

Žena třímající čínskou národní vlajku a stojící pod vlajkami Číny a Zvláštní administrativní oblasti Hongkongu při spojených oslavách stého výročí založení Čínské komunistické strany s oslavami 24. výročí návratu Hongkongu k Číně. Photo: IC

Před více než rokem přijal Hongkong Národně bezpečnostní zákon. Ten zákon nebyl ničím, po čem by zákonodárci toužili, byla to reakce na tíživou situaci vyvolanou ze zahraničí podporovanými pokusy o zase další barevnou revoluci živenou zahraničními vlivy, která měla bezprostřední dopady na kvalitu místního života a prosperitu zdejšího ekonomického prostředí. Místní kapitál i kapitál celého světa bez ohledu na své politické preference si hlasitě oddychl, neboť tento jeden z nejproslulejších investičních a obchodních rájů planety byl zachován a jeho atraktivita v důsledku vyššího bezpečí jen vzrostla.

Jenže údajná Mekka svobodného trhu a toho správného ekonomického a investičního prostředí - USA, z níž kapitál rád utíká před korporatismem dušeným americkým trhem do tržního ráje v Hongkongu zareagovala na tuto příliš svobodnou a bezpečnou tržní konkurenci, s jakou se nemůže americké tržní ekonomické prostředí rovnat, úplně stejně, jako reaguje na příliš konkurenceschopné technické firmy typu Huawei, zvláště když jim ještě v Hongkongu upírají právo rozpoutat si barevnou revoluci, kde se jim zachce. A tak ministerstvo zahraničí firmy varovalo před strašně nebezpečným obchodním a investičním prostředím v Hongkongu, kam se mají všichni povinně bát investovat a dělat tu business.

Jenže, jaká je kde na světě opravdu situace, nepoznáte podle toho, co o tom povídají politici, nýbrž podle toho, jak tečou peníze a jaký k tomu mají vztah investoři, které zajímají tvrdá data a skutečně relevantní ukazatele. A tak těch asi 1 300 amerických společností, co v současnosti v Hongkongu působí, kdy asi polovina jsou místní společnosti, ale vlastněné americkým kapitálem, evidentně svědčí o skutečnosti, že obchodní a investiční prostředí Hongkongu je příliš přitažlivé na to, aby jakýkoliv investor mohl brát vážně povídačky o jeho nebezpečnosti.

Asi těžko je někdo obeznámen s tím, jak ekonomika kdekoliv na světě funguje a jaká tam číhají tržní nebezpečí, lépe než obří globální banky. A z první stovky těch největších jich 70 podniká v Hongkongu. Také, kdo chce někam uložit majetek do správy skutečně spolehlivého svěřeneckého fondu působícího na bezpečném a výnosném trhu, často své bohatství svěří do rukou správců v Hongkongu. Roku 2019 dosáhl majetek svěřený do správy hongkongských fondů 3,7 bilionu $ a skoro všechno svěřené bohatství pocházelo ze zámoří. Jak lze brát vážně varování před tržním prostředím na místě, kde i v roce děsných rizik 2020 stoupla hodnota akcií o 24 procent na hodnotu 6,1 bilionu $, kdy na zdejší burze bylo na konci roku 2020 registrovaných 2 538 společností. A v těchto obtížných časech, když chce někdo upisovat nové akcie, dělá to nejraději v bezpečném investičním ráji Hongkongu, kde bylo za první letošní pololetí upsáno 27,4 miliardy $ nových akcií a stal se tak největší trhem nově upsaných akcií světa.

Že investoři i v USA vnímají Hongkong úplně opačně, než jak je nabádá americká vláda, přiznal v nedávném článku bývalý generální konzul USA pro Hongkong a Macao Kurt Tong, který i přes historii proti-čínského počíná a pomluv a svou spolehlivou proti-čínskou zaujatost napsal: „Gravitační síla velkých ekonomik je mocnou silou – snad i dost silnou, aby překonala rostoucí antagonismus mezi Čínou a Západem.“

Varování před komerčním prostředím a před investičním klimatem v Hongkongu musí uvážlivým a informovaným podnikatelům připadat, jako by je někdo chtěl podvést pohádkou pro menší děti, a musí po něm vnímat rady vlády jako pokusy překážet využití výnosných tržních příležitostí, a ne pokusy pomáhat vlastním podnikatelům se k tržním příležitostem dostat, a taková nesmyslná varování u nich musí spíše budit strach z tržního prostředí v Americe pod správou takovéto vlády.

Opatřeními, která pokusy o barevnou revoluci údajní „osvoboditelé“ Hongkongu v zahraničních službách vyprovokovali, nejspíš poničili pověst i té mírné opozice, která nestála za násilnostmi a rozbíjením majetku, ale nepoškodili pověst ekonomického prostředí v Hongkongu, jehož zajištěnost proti silám rozvratu kapitál celého světa, i ten americký, spíše oceňuje. Naopak jako akty nepřátelství vůči svobodnému trhu a zdravému ekonomickému prostředí vnímají opatření americké vlády, která zrušila speciální obchodní status Hongkongu, díky němuž se těšil preferenčnímu zacházení, a také uvalení sankcí na řadu veřejných činitelů působících ve speciální správní oblasti Hongkongu. Ale postavení Hongkongu jako jednoho z hlavních center světových financí a jednoho z hlavních uzlů transkontinentálního businessu to vůbec neohrozilo, nejspíš to spíše předvedlo odolnost Hongkongu, jemuž ani nevraživost Washingtonu nemá šanci uškodit.

Zvláštní musí být i mocenské postavení současné vládnoucí garnitury v USA, která se dostává na jinou palubu, než jakou představuje značná část amerického businessu, a to nejen reálného kapitálu, nýbrž i finančních kruhů. Třeba američtí bankovní mamuti Citigroup a Goldman Sachs Group v Hongkongu rozšiřují aktivity a najímají spoustu nových zaměstnanců. Generální ředitel giganta mezi americkými fondy správy bohatství PineBridge Investment pro oblast Asie a Pacifiku Anthony Fasso má ve věci „nebezpečnosti“ ekonomického prostředí v Hongkongu jasno: „O Hongkongu si myslíme, že ten zůstane globálně celosvětově agresivní metropolí na prahu dveří k jedné z mnoha největších a nejrychleji rostoucích ekonomik na zemi.“

I představa, že by snad někdo vnímal pokusy o barevnou revoluci z roku 2019 jako naději na „osvobození“ Hongkongu, která sem teprve přinese ten skutečné svobodný trh, je hodně daleko od reality. Jeden z ředitelů personální agentury zajišťující v Hongkongu podnikům zaměstnance, dobře obeznámený s názory manažerů zde působících společností z celého světa Shan Weijian jistě ví, co říká, když tvrdí: „Všichni z podnikatelského prostředí, s nimiž jsem kdy mluvil, jsou rádi za ten klid a stabilitu, která tu teď je, na rozdíl od chaosu v roce 2019.“

Trh má vlastní vnímání reality a vnutit mu jiné vnímání kázáním ex-katedra z autority přisvojované si nějakým politikařením je zákonitě odsouzeno k neúspěchu. Skutečnost, že trh je tam opravdu svobodný a férový, odolný vůči snahám všemožných globálních nečistých mocenských hráčů, kteří když svou dominanci neprosadí na trhu, tak si ji musí urvat silou, a že je ten trh hluboce zapojený do největších rozvojových projektů současnosti, jako je budování Velké oblasti zálivu – Guangdon-Hongkong-Macao a jako je Iniciativa pásu a cesty, i do celé nejrychleji se rozvíjející oblasti světa z něj činí jedno z nejatraktivnějších míst pro všechny, kdo se chtějí přidat k silám nadějného rozvoje, ale také k nejnenáviděnějším místům pro ty, kdo představují stagnaci.

Karel Pavlíček, zvláštní komentátor CMG v Praze