COVID na snímcích plic amerických pacientů z roku 2019?

2021-08-01 23:00:00
Sdílej:

CT snímky pacientů s EVALI v USA z roku 2019 označené za „mírně podezřelé“, že šlo o COVID-19.

CT snímky pacientů s EVALI v USA z roku 2019 označené za „mírně podezřelé“, že šlo o COVID-19.

Když vzniknou nové nakažlivé choroby, je to vždy zdlouhavá pečlivá práce, která vede k vystopování jejich původu. Ty nemoci se zpravidla výrazně projeví někde s vysokou hustotou obyvatelstva, jako jsou velká města, ale právě proto tam bývají objeveny. Když se objeví jako ojedinělé případy někde v místě vzniku a navíc se svými symptomy podobají jiným nemocem, zůstávají nepovšimnuty, dokud nevyvolají hromadnou epidemii ve velkém městě, kde se na to pak nasadí důkladnější metody zkoumání a s překvapením se zjistí, že to není divná chřipka, nýbrž že je za tím nějaký nový virus.

Pak následuje dlouhé, někdy i mnoho let trvající pátrání, po původu, který bývá před delší dobou někde třeba na venkově ve styku se zvířaty. Takový AIDS také vypukl v 80. letech v Americe a nakonec po letech zkoumání se přišlo na to, že přítomen byl na světě už nejméně desítky let, ale teprve v 80. letech ho věda byla schopna odlišit a v Africe byl hojný alespoň 40 let předtím.

Stejné to nejspíš je i s COVID-19, objeveným ve Wuhanu ale na světě už dávno rozšířeným, kvůli čemuž bylo krátce po jeho vzniku odhaleno množství jeho variant v různých zeměpisných oblastech, kdy nejvíce těch variant bylo v USA, a onemocnění byla diagnostikována jako chřipky, standardní zápaly plic aj. A takových onemocnění se před vypuknutím pandemie na mnoha místech včetně USA vyskytovalo hodně.

Jednou ze záhadných chorob, která se náhle objevila, a lékaři ji nechápali, byla plicní choroba z kouření e-cigaret, která roku 2019 zachvátila 50 amerických států. Jenže podle skupiny čínských výzkumníků a radiologů, kteří prozkoumali 250 CT snímků z publikovaných článků o záhadně se roku 2019 v USA šířící nemoci z e-cigaret (EVALI), řada obrázků vypadá úplně stejně, jako by ti lidé měli COVID-19.

Čínský výzkumný tým, který na tom pracuje, tisku vyzradil, že zkoumal 250 CT skenů od 142 pacientů s EVALI z 60 publikovaných studií. Přitom podle čínských výzkumníků alespoň 16 EVALI pacientů muselo mít ve skutečnosti virovou infekci a u pěti dalších je na to podezření. Přitom ta virová infekce vypadá přesně, jako by šlo o COVID-19.

Všech 16 EVALI pacientů, u kterých v tom byly určitě viry, bylo z USA a 12 onemocnělo v průběhu roku 2019.

Určitě by stálo zato prověřit, zda ty ze snímků vytipované případy EVALI byly opravdu ranými projevy rozbíhající se infekce v USA už roku 2019, a tak by to bylo při normálním vědeckém přístupu standardní.

Roku 2019 ještě nebyly k dispozici virové testy nukleových kyselin odhalující tuto chorobu, a tak je normální, že všichni její nositelé byli diagnostikováni běžnými chorobami s podobnými příznaky a není se co divit, že lidi se zápalem plic kvůli COVID-19 diagnostikovali jako pacienty s EVALI. Teprve, když divná epidemie zvláštních „chřipek“ a pneumonií vypukla v ohromném měřítku ve Wuhanu za dveřmi genetické laboratoře, koukli se na to výzkumníci přes geny, aby zjistili, co je to za novou chřipku, a s ohromením objevili nový koronavirus.

Teď je však v zájmu celého lidstva, aby si nenechalo narušit reálné šetření původu viru politikáři, kteří by chtěli z vlastní nepodložené povídačky udělat ideologickou zbraň. Vzhledem k největší rozmanitosti kmenů v USA a míře zamoření populace v průběhu epidemie by místní výzkumníci a lid měli právě na to intenzivně tlačit.

Ty CT skeny jsou samozřejmě jen prima facia důkazem, ale ani když někoho po střelbě chytí s kouřící zbraní v ruce, není to ještě konečný důkaz, že střílel on. A tak by bylo záhodno, aby na tato zjištění čínských výzkumníků navázali jejich kolegové v USA a začali dělat testy krve těch pacientů s EVALI na protilátky ke zjištění, kolik jich mělo ve skutečnosti COVID-19. A pokud takové prověřování probíhat nezačne nebo se jeho výsledky nebudou normálně zveřejňovat, musí to zákonitě budit silné podezření.

Soudě dle mediálních zpráv se ta plicní choroba z e-cigaret náhle začala v USA rychle šířit od července 2019. Zároveň v té době také asi došlo k nějakému průšvihu v laboratoři ve Fort Detrick, neboť jim Americký úřad pro kontrolu a prevenci chorob (US CDC) nařídil přerušit několik výzkumných programů. V srpnu 2019 pak najednou ohromně narostl počet pacientů s nemocí z e-cigaret, což pak kulminovalo v září.

18. února 2020 byla v USA hlášena první úmrtí na COVID-19 neboli jak se v USA s oblibou říká Wuhanský virus. To však už měli hlášeno ve všech 50 státech 2 807 případů hospitalizovaných s EVALI. Tato choroba však zůstává dále záhadou, neboť nikdo nezná její opravdu určenou potvrzenou příčinu.

Jedním z míst, kde ta plicní nemoc z e-cigaret dosáhla v září 2019 neskutečných počtů, byl Maryland, kde je proslulá americká laboratoř biologického válčení Fort Detrick, kam se také sváží, kultivují a zkoumají všechny vysoce infekční viry světa. Proto také petice naléhající na WHO, aby začala se zkoumáním laboratoře Fort Detrick získala přes 20 milionů podpisů a ta čísla dále rostou.

Také výzkumy amerického Národního institutu zdraví (NIH) zjišťují, že nejméně pět lidí mělo COVID-19 s nejvyšší pravděpodobností nejméně měsíc před prvními oficiálně potvrzenými případy z 21. ledna 2020.

Za takových okolností je naprosto nenormální, pokud USA nerozběhnou výzkum raných výskytů této choroby na svém území a prověrky podezřelých případů před zjištěným šířením choroby. Tedy do takového transparentně prováděného celosvětového výzkumu by se možná měly zapojit všechny země světa. A bude dost nenormálního, pokud tak světová komunita postupovat nebude.

Prozatímní hrátky Bidenovy administrativy dusící vědecký výzkum raných případů COVID-19 v USA a rozpoutávající cosi, co čínské Ministerstvo zahraničí označilo za „terorismus páchaný pátráním po původu viru“, ale naznačují, že normalita při vyšetřování původu choroby narazí na problémy.

Určité kruhy v USA též rozpoutávají něco na způsob epidemiologického McCarthismu. Je samozřejmě logické, že normální vědci a zdravotníci chtějí standardní šetření raného výskytu viru provádět. Ve „svobodných, liberálních“ USA se však rozpoutává politická a mediální kampaň, jako by takový standardní přístup byl protistátní činností. Dokonce prý některá média normální epidemickou zvídavost v řadách vlastních odborníků označují za akt terorismu.

Karel Pavlíček, zvláštní komentátor CMG v Praze