Tajemství úspěchu KS Číny je skryto ve slově „lidé“

2021-08-27 16:53:33
Sdílej:

Jaká je po sto letech vývojová logika a tajemství úspěchu Komunistické strany Číny? - K tomuto problému, který vzbudil velkou pozornost mezinárodního společenství, dává jasnou odpověď dokument „Historická mise a akční hodnota Komunistické strany Číny“ vydaný odborem propagandy Ústředního výboru Komunistické strany Číny dne 26. srpna. „To je - „Musíme vycházet z lidí, spoléhat se na lidi a sloužit lidem.“

Tento důležitý dokument o více než 40 tisících znacích poskytuje komplexní úvod do staletí boje Komunistické strany Číny a hluboce vysvětluje koncepci, praxi a úspěchy KS Číny při vládnutí a správě země. Z toho je zvláště působivá literatura o vztahu mezi KS Číny a Číňany. Pochopením tohoto obsahu může mezinárodní společenství lépe porozumět tomu, odkud KS Číny vyšla a kam směřuje, a pochopit, proč je míra podpory čínské vlády po mnoho let na prvním místě na světě v průzkumech veřejného mínění prováděných známými mezinárodními institucemi.

Jako marxistická politická strana se KS Číny zrodila v urputném boji čínského lidu proti feudální nadvládě a zahraniční agresi a její podstatou je lidová povaha. „Vytrvejte v tom, co je dobré pro lidi, a rozhodně se postavte proti tomu, co je pro lidi špatné“ - tato zásada, která se vine různými obdobími čínské revoluce, výstavby a reformy, činí cíle KS Číny v souladu s aspiracemi lidí. Ve skutečnosti, ať už je to více než 50 členů strany na začátku po založení strany, nebo více než 95 milionů členů strany dnes, jsou to vždy obyčejní členové čínského lidu. „Vychází z lidí a usiluje o pokrok, přičemž pokračuje v pokroku, aniž by ztratila skutečné vlastnosti lidí.“ V důsledku toho KS Číny získává nevyčerpatelnou sílu a pevně se spoléhá na to, že lidé překonají všechny obtíže a budou dosahovat jednoho vítězství za druhým.

Od zahájení lidové války, přes odhánění útočníků, po vybudování nové Číny, kde vládnou lidé; od pokroku reformy a otevírání se světu k všestrannému budování prosperující společnosti, iniciativy a kreativita čínského lidu byly plně stimulovány pod vedením Komunistické strany Číny, což hluboce ukazuje, že „lidé jsou tvůrci historie“.

Když si vezmeme jako příklad boj proti epidemii nového koronaviru, vědomí a úsilí čínského lidu pohnulo světem. Bruce Aylward, hlavní poradce generálního ředitele Světové zdravotnické organizace (WHO), který navštívil Wuhan (Wu-chan) v únoru loňského roku, si kdysi posteskl: „Ulice Wuhanu jsou prázdné, ale za každým oknem jsou občané, kteří spolupracují v boji proti epidemii“. Generální tajemník OSN António Guterres uvedl, že oběť čínského lidu na omezení šíření viru je velkým přínosem pro celé lidstvo.

Podle Martina Albrowa, akademika Britské akademie sociálních věd, je jedním z tajemství úspěchu Komunistické strany Číny, která vede čínský lid k dosažení úspěšného rozvoje, že Komunistická strana Číny se zavázala vždy sloužit lidem z celého srdce. Otázka „pro koho“ je ve skutečnosti prubířským kamenem politické strany. Když se ohlédneme zpět za veškerým úsilím Komunistické strany Číny za poslední století, vidíme, že to vše je pro Číňany, aby se skutečně stali pány země, společnosti a vlastního osudu, žili šťastným životem a směřovali ke společné prosperitě.

HDP na obyvatele přesáhlo 10 tisíc amerických dolarů, vytvořila se největší světová skupina se středními příjmy s více než 400 miliony lidí, byl vybudován největší systém sociálního zabezpečení na světě a Čína je uznávaná jako jedna z nejbezpečnějších zemí ve světě... to jsou skutečné úspěchy Čínské lidové republiky, které odrážejí štěstí a pocit zisku čínského lidu a také dokazují hodnotu boje Komunistické strany Číny za poslední století. Dnešní Číňané se mohou rovnocenně dívat na svět a jsou ochotni více přispět ke světovému míru a rozvoji.

„Vývoj Komunistické strany Číny dokazuje, že když jsou na prvním místě zájmy lidu, je možné všechno.“ K tomuto závěru dospěla Rossana Cambron, spolupředsedkyně Komunistické strany USA, po návštěvě v Číně. Pokud jde o KS Číny, slovo „lidé“ je hluboce integrováno do pokrevní linie a stalo se nesmazatelným duchovním genem.

Vždy klást lidi na nejvyšší pozici v srdci - to je tajemství úspěchu největší strany na světě a je to také zdrojem její síly k vytváření lepší budoucnosti. To také výmluvně dokazuje, že jakýkoli pokus oddělit a znepřátelit Komunistickou stranu Číny od čínského lidu neuspěje; ani, že žádný pokus přimět čínský lid opustit vedení Komunistické strany Číny neuspěje.

Jia