První chytré nádraží v Evropě vybuduje Maďarsko s Huawei pomocí 5G sítě

2021-10-10 14:16:00
Sdílej:

Huawei. Photo: VCG

Huawei. Photo: VCG

Někteří naivkové plní dobrých úmyslů už dlouho bojují za maximální přemisťování dopravy na vlaky i s různými těmi slogany „kamiony na koleje“ atp. a diví se, že k tomu nedochází, ač převezení tunokilometru po kolejích je vlastně levnější, méně náročné na palivo, pracovní sílu a je to šetrné k přírodě. Jenže doprava je jen součástka logistiky a tím, co se počítá, jsou celkové logistické náklady, spolehlivost a včasnost. A železniční doprava se obvykle chová jako neslučitelná s moderní logistikou, přesně načasovanými dodávkami a se součinností s dalšími logistickými procesy.

Hodí se tedy pro přepravu značných objemů nákladů, zvláště na velké vzdálenosti, ale navazující logistika je slabinou tohoto druhu dopravy. A je to škoda i při dopravách velkých objemů na velké vzdálenosti. Např. vlaky mezi Čínou a Evropskou unií by technicky vzato mohly jezdit rychleji. Ale v současné době kdy je doprava po Eurasijském pevninském mostě – tj. po severní větvi Pásu a cesty (BRI) – silně vytížená, rychleji jezdit nemohou, protože v Evropě nestíhají nákladová nádraží a navazující logistika, a tak vlaky musí čekat, až se pro ně uvolní místo.

Jenže žijeme v době označované za 4. průmyslovou revoluci, která se do velké míry na řešení takovýchto problémů soustřeďuje. Moderní logistika zejména ve velkoskladech a logistických uzlech technicky pokročilých firem spočívá na internetu věcí, kdy každý kontejner a inventární položka komunikuje s inteligentními přepravními stroji a ostatními věcmi kolem a to vše je neustále propojené s řídícími počítači, které spolupráci těch věcí mezi sebou dirigují. Komunikační kanály jsou přitom mikrovlnné – dnes nejlépe 5G.

Z velkoskladů a továren se takovéto systémy rozšiřují už i do přístavů a dalších uzlů veřejné přepravní logistiky, kdy zvláště v Číně jsou tím už velké přístavy dobře vybavené a vybavují se tak logistické uzle nákladních vlaků. Jenže v Evropské unii, žádný takový železniční logistický uzel není, ač by jich při přetížení železničních tras mezi Čínou a Evropou potřebovala spoustu a kdyby se to rozšířilo, tak se mohou začít částečně plnit ty sny vyznavačů hesla – „kamiony na koleje“.

Ale v pragmatickém Maďarsku se to rozhodli změnit. A nenechali se od přístupu ve stylu svobodného trhu odradit ani ideologickými hrami a zapojili do toho firmu, která je v budování takovýchto řešení internetu věcí v logistice za využití 5G sítí asi světovou jedničkou, jež vybudovala v Číně už spoustu logistických uzlů, a ví spolehlivě jak na to, i když je tu nátlak z USA i od některých ideologičtěji založených evropských institucí, aby se země „svobodného světa“ vyhýbaly v přístupu k této firmě praktikám svobodného trhu.

A tak právě čínský telekomunikační gigant Huawei, maďarská East-West Intermodal Logistics spolu s britským telekomunikačním operátorem Vodafone podepsaly smlouvu o společném vybudování prvního evropského chytrého železničního uzlu řízeného soukromou 5G sítí zřízenou Huawei.

Ale Maďarsko se díky svému neideologickému, pragmatickému a tržnímu přístupu stane jedničkou evropské železniční logistiky, která předběhne země, jenž na tomto kontinentu představují technickou a tržní špičku. Zřejmě tak také stoupne význam Maďarska v eurasijské transkontinentální dopravě a v zapojení jejích podniků do realizací řešení ve stylu 4. průmyslové revoluce, k jejímž hlavním tahounům patří společnost Huawei.

V maďarském Fenyeslitke, jak o tom informuje čínská tisková agentura Xinhua, v areálu o 85 hektarech vznikne konečně ohromný – v Evropě největší - inteligentní multimodální železniční logistický uzel a překladiště opírající se o soukromou 5G síť, v níž mezi sebou bude ten internet věcí komunikovat a řídit se pokyny centrálních řídících počítačů a operátorů na velíně.

Na vytvoření té 5G soukromé sítě se dohodly maďarské pobočky Vodafone Hungary a Huawei Hungary, které síť zřídí a budou provozovat. Nakládání a vykládání zde má probíhat inteligentně, roboticky, sladěně s ostatními operacemi vzájemnou komunikací věcí a velína. Portálové jeřáby, které to budou obstarávat, budou inteligentní, koordinovaně s ostatními složkami fungující roboti. Hotovo to má být už v prvním čtvrtletí příštího roku a po dokončení logistický uzel zvládne ročně přeložit 1 milion standardních kontejnerů.

Generální ředitel Huawei Hungary Cai Lingyu, když promlouval na podpisovém ceremoniálu, projevoval radost, že to je poprvé, kdy Huawei využila těchto technologií, v nichž je světovým vůdcem postavených na 5G, aby v Evropě přetvořila tradiční železniční logistiku na řešení odpovídající nové éře a obsadila to dálkově řízenými automatizovanými portálovými jeřáby propojenými do funkčního celku 5G technologiemi.

„5G technologie s jejich vysokou přenosovou rychlostí a téměř žádným časem prodlevy umožní zaměstnancům společnosti provádět svou práci na dálku ze židle na centrálním velíně, kdy to budou sledovat na videu s ohromným rozlišením přenášeným přes 5G,“ slibuje Cai.

Evropa v takovéto železniční logistice poněkud zaostává, a tak je načase, aby se to pokusila napravit. „Používání 5G železnic či překladišť je sice v Evropě pořád ještě nevídaná novinka, ale v Číně se to už rozsáhle různými způsoby využívá. Proto je čínský technický gigant pro zřízení maďarského železničního uzlu představujícího inteligentní transformaci ideálním partnerem,“ komentoval to generální ředitel v Pekingu sídlící Information Consumption Alliance pan Xiang Ligang. Rozhodnutí zapojit do něčeho takového právě Huawei je podle Xianga „dalekozraké“ a pomůže to dovést do éry 5G i jiné evropské země. „Čekáme, že se k tomu přidají i další evropské země,“ sděluje svá očekávání.

Jasně to také prý ukazuje, že Huawei, ač je teď veřejným nepřítelem všude, kam sahá americká moc, se nevzdá rozšiřování svého trhu do zemí v žádné části světa, a že se jí to díky atraktivitě toho, co nabízí, velice daří.

Huawei nejenže získává všude zakázky, ale také kolem sebe všude vytváří síť místních partnerských firem, které s ní rády spolupracují, a začleňuje místní odborníky do mezinárodních týmů svých řešitelů. Zvláštní důraz přitom klade na lov talentů.

V poslední době rozsáhle verbuje příliv mozků do svých řad z řad Evropanů a Američanů. Koncem minulého měsíce zakladatel a generální ředitel této společnosti Zhengfei veřejně prohlašoval, že budou zvláště hledat „mimořádné talenty“ z celého světa. K nejznámějším osobnostem, které zverbovali nedávno, patří vítěz Polní medaile v matematice francouzský matematik Laurent Lafforgue. Před pár dny k této firmě přešel i jeden z bývalých ředitelů BBC News.

A i Maďarsko je zřejmě takový talent mezi evropskými zeměmi, který ví, jakou cestou se vydat ke skutečnému pokroku, nechce-li zaostat.

Karel Pavlíček, zvláštní komentátor CMG v Praze