„Obránci lidských práv“ by měli léčit svoji tvrdohlavou nemoc

2021-10-11 23:42:11
Sdílej:

Nedávno skončilo 48. zasedání Rady OSN pro lidská práva. Během měsíčního zasedání byly Spojené státy, Velká Británie, Kanada, Austrálie a další země odsouzeny mnoha zeměmi za porušování lidských práv a pokrytectví jejich politiky lidských práv. V závěrečný den zasedání byla přijata rezoluce „Negativní dopad problémů souvisejících s dědictvím kolonialismu na požívání lidských práv“, kterou předložila Čína, což naznačuje, že mezinárodní společenství důkladně porozumělo pokrytecké povaze západních zemí, tj. „falešná lidská práva, skutečná hegemonie“, „falešná demokracie a skutečné zasahování“. Jejich pokusy pomlouvat jiné země a zasahovat do jejich vnitřní politiky pod záminkou lidských práv zcela selhaly.
Rada OSN pro lidská práva by měla být platformou, kde všechny strany vedou konstruktivní dialog a spolupráci v otázkách ohledně lidských práv. Některé západní země ji však chtějí učinit jevištěm politické konfrontace a pomlouvaly Čínu pomocí otázek ohledně Xinjiangu (Sin-ťiangu), Hongkongu a dalších. Lež je ale lež, spravedlnost je v srdcích lidí. Na 48. zasedání podpořilo Čínu téměř sto zemí prostřednictvím společných projevů, jednotlivých projevů, spojených dopisů a dalších způsobů, a zdůraznilo, že Xinjiang, Hongkong, a Tibet jsou pně vnitřní záležitosti Číny a žádná země do nich nemůže zasahovat. Tytospravedlivé hlasy ukazují jasný postoj mezinárodního společenství proti západním zemím, které vytvářejíproblémy pod záminkou lidských práv.
Hlavní je respektování skutečnosti. Nedávno bylo uveřejněno hodnocení „Národního akčního plánu lidských práv (2016-2020)“, který provádí Čína. 168 cílů a úkolů bylo kompletně dokončeno, mnoho indexů nebo úkolů bylo dokončeno před termínem nebo nad úrovní ustanovenou v plánu. To svědčí o velkémúspěchu zajišťování lidských práv v Číně.

Např. Xinjiang, protiteroristická opatření čínské vlády v Xinjiangu dosáhla značného úspěchu, místní lidé žijí bezpečně a všechna jejich práva a zájmy byly plně zajištěny podle zákona. Na vedlejším zasedání, které bylo uspořádáno během 48. zasedání, známý britský mezinárodní politický učenec Carlos Martinez a zástupkyně Pákistánské asociace mladých Číňanů Maria Zeb uvedli, že v posledních letech nezaznamenaližádné jevy ohledně „kulturního zániku“ a „náboženského útlaku“, když navštívili Xinjiang. Takzvaná otázka lidských práv v Xinjiangu je úplně vymyšlena a vypracována Spojenými státy s cílem zabránit vzestupu Číny. Ale mezinárodní společenství se nenechá oklamat klišé některých zemí a má svůj vlastní úsudek o správném a špatném.
Mezinárodní společenství podporuje čínský postoj, protože je extrémně znechuceno tím, že některé západní země zasahují do vnitřních záležitostí jiných zemí pod záminkou lidských práv, a protože je velmi nespokojeno s jejich porušováním lidských práv. Spojené státy a další západní země mají historické „dluhy za lidská práva“, jako je obchod s otroky, kolonialismus, agrese, expanze a genocida. V současnosti mnoho z nich stále ignoruje právo na život a právo na zdraví, provádí „ vakcínový nacionalismus“, systematickýrasismus a rasovou diskriminaci, porušuje práva uprchlíků, přistěhovalců a domorodců a politizuje otázkylidských práv.
Během 48. zasedání Čína spolu se zeměmi, které mají podobné názory, přednesla spojený projev ohledně otázky lidských práv ve Spojených státech a západních zemích, ve kterém odhalila jejich špatné záznamyv otázce lidských práv. Filipínský zástupce poukázal na to, že Filipíny byly pod koloniální nadvládou Španělska a USA, a jsou si dobře vědomy důležitosti vymýcení dědictví kolonialismu při prosazování a ochraně lidských práv; přijetí rezoluce poskytne platformu pro koloniálně utlačované lidi, aby diskutovali o dědictví kolonialismu, což má velký význam.
V oblasti zajištění lidských práv není nejlepší, je pouze lepší. Čína vytvořila cestu rozvoje lidských práv, která odpovídá její národní situaci, což nejen plně zajistilo lidská práva jejích obyvatel, ale také topodporuje rozvoj globálních záležitostí lidských práv. Západní „obránci lidských práv“ by měli splatit své „dluhy v oblasti lidských práv“ a vyléčit svou tvrdohlavou nemoc „ukazování prstem na situaci v oblasti lidských práv v jiných zemích“.
(Sve)