UK, které se doma rozděluje, ale stále chce zasahovat do věcí Hongkongu

2022-07-03 21:53:11
Sdílej:

U příležitosti 25. výročí návratu Hongkongu do Číny britský premiér Boris Johnson a britská ministryně zahraničí Liz Trussová ve svých projevech uvedli, že britská strana má v rámci „Čínsko-britské spojené deklarace“ „historickou odpovědnost“ za obyvatele Hongkongu a prohlásili, že „se nevzdají Hongkongu“. Toto směšné politické vystoupení ukazuje, že bývalí kolonisté nejsou ochotni přijmout fakt, že nad „Říší, nad níž slunce nezapadá,“ již dávno slunce zapadlo.

Ti, kteří jsou obeznámeni s historií Hongkongu, jasně ví, že vlády Číny a Spojeného království podepsaly v prosinci 1984 „Čínsko-britskou spojenou deklaraci“. Účelem bylo vyřešit otázku návratu Hongkongu. Hlavním obsahem je, že Čína obnoví svrchovanost nad Hongkongem. Poté, co se Hongkong vrátil do Číny 1. července 1997, byla splněna práva a povinnosti v Deklaraci týkající se Spojeného království. Základem čínské vlády pro správu Hongkongu je ústava a základní zákon Hongkongu, nikoli „Čínsko-britská spojená deklarace“. Spojené království nemá žádnou suverenitu a právo na správu a dozorčí moc nad Hongkongem, který se již vrátil do Číny. Známý britský učenec Martin Jacques ostře poukázal na to, že po roce 1997 Spojené království nikdy opravdu nerespektovalo čínskou suverenitu nad Hongkongem.

Zda se Hongkong dobře rozvíjí nejlépe ukáže skutečnost. Je to nejsvobodnější ekonomika světa, mezinárodní finanční centrum, mezinárodní centrum lodní přepravy, mezinárodní obchodní centrum… Hongkong po návratu do vlasti dosáhl v uplynulých 25 letech značných rozvojových úspěchů. „Jedna země, dva systémy“ v Hongkongu je také uznáváno celým světem. Ti britští politici, kteří se každý den „starají“ o Hongkong, by si měli nejdříve vyčistit svůj vlastní nepořádek.

Dne 28. června místního času hlavní ministryně skotské vlády Nicola Sturgeon oznámila, že se plánuje uspořádání druhého referenda o nezávislosti Skotska 19. října příštího roku.

Na druhou stranu 27. června místního času dolní sněmovna Britského parlamentu schválila návrh britské vlády na jednostranný pozměňovací „protokol Severního Irska“. Podle analytika pokud britská strana tvrdohlavě bude trvat na roli darebáka, nejen zhorší rozpor mezi Spojeným královstvím a Evropou, ale také dále zvýší odstředivou sílu Severního Irska od Spojeného království.

Před Skotsko k Severnímu Irsku, polovina Spojeného království se rozděluje! Johnsonova vláda se stále nechce vzdát Hongkongu, chce se vzdát Spojeného království?

Hongkong je čínský Hongkong a se Spojeným královstvím nemá nic společného. Britští politici by měli uznat realitu a obecný trend a co nejrychleji se probudit z koloniálních snů a starat se o to, co budou dělat, pokud by se jejich Skotsko a Severní Irsko oddělí a jak převzít „historickou odpovědnost“ za britský lid!

(Sve)