Televizní fórum „Kvalita vědy a globální výzvy“ se konalo v Pekingu

2020-12-09 14:14:27
Sdílej:

Dne 8. prosince se v Pekingu konalo televizní fórum s názvem „Kvalita vědy a globální výzvy“, které společně uspořádaly Čínská asociace pro vědu a technologii a čínská mediální skupina China Media Group (CMG). Náměstek a vedoucí propagačního oddělení ÚV KS Číny a ředitel a šéfredaktor CMG pan Shen Haixiong (Šen Chaj-siong), tajemník Strany, výkonný místopředseda, první tajemník sekretariátu Čínské asociace pro vědu a technologii a akademik Čínské akademie věd Huai Jinpeng (Chuaj Ťin-pcheng), nositel „Medaile republiky“, akademik Čínské akademie inženýrství Zhong Nanshan (Čung Nan-šan), se zúčastnili fóra a přednesli projev.

Tématem tohoto televizního fóra je „Kvalita vědy a globální výzvy.“ Seminář se konal online i offline a zúčastnilo se ho 10 nositelů Nobelovy ceny, 30 akademiků Světové akademie věd a Čínské akademie věd a 300 společenskovědních organizací. Fóra se zúčastnili zástupci a mladí vědci. Tato událost a konference o podpoře světové veřejné vědecké gramotnosti 2020 se konala současně za účelem vybudování globální mezinárodní organizace a platformy pro výměnu technologií.

Shen Haixiong ve svém projevu poukázal na to, že náhlý výskyt epidemie nového koronaviru znovu prokázal, že lidstvo je společenství se společnou budoucností. Ke zlepšení vědecké gramotnosti veřejnosti je nutné podporovat vytváření atmosféry, která respektuje vědu, věří ve vědu a spoléhá na vědu a neustále prohlubuje spolupráci mezi médii a vědeckou komunitou. Svět, který je ovlivněn geopolitikou, v současné době čelí různým složitým a závažným výzvám, jako je politizace vědeckých otázek. Lidstvo musí více než kdy jindy posilovat vědeckou spolupráci. Reakce na globální výzvy není jen odpovědností politiků a elitních skupin, ale také společným posláním vědecky gramotných médií, vědců a veřejnosti. Média jsou důležitým kanálem pro veřejnost k získávání vědeckých a technologických informací a také důležitou platformou pro obhajování vědeckých metod, šíření vědeckých myšlenek a podporu vědeckého ducha. CMG bude plně hrát roli mainstreamových médií v éře omnimédií, aktivně se podílet na popularizaci vědy a bude účinněji šířit a rozšiřovat pokrytí populárně-vědeckého obsahu větší měrou ke zlepšování vědecké kvality celého lidstva.

Huai Jinpeng ve svém projevu uvedl, že vědecká kvalita veřejnosti je základním sociálním kamenem pro dosažení dobrého globálního řízení. Pouze tehdy, když má každý vědeckou kvalitu, může být veřejnost schopna podílet se na hospodářském rozvoji a společenském pokroku a lépe reagovat na složité globální výzvy, jako je epidemie. Globální hospodářský a sociální rozvoj a zlepšování živobytí lidí vyžaduje více vědeckých a technologických řešení než kdy dříve. Vědecké a technologické organizace, a vědecké a technologické kruhy by se měly držet globální integrace, rovnosti, respektu, spolupráce a vzájemné pomoci a považovat vedení vědy do budoucnosti za společný koncept a hodnotu, o kterou je třeba usilovat. Je třeba podporovat budování vědecké a technologické komunity s otevřeností, důvěrou a spoluprací jako hodnotovým konsensem a hrát vedoucí úlohu v reformě globálního systému správy.

Zhong Nanshan ve svém projevu poukázal na to, že správná vůdčí ideologie „skupinové prevence a skupinové kontroly“ a silná intervenční opatření jsou základem pro zaručení výsledků naší prevence a kontroly epidemie. Dodržování koncepce vědecké a technologické inovace je zárukou řešení základních vědeckých problémů souvisejících s novým koronavirem. Zhong Nanshan vybídl biomedicínské pracovníky, aby převzali důležitou odpovědnost za život a zdraví lidí a dále podporovali inovace budoucích lékařských modelů. Je nutné přejít ze „zaměření na léčbu“ na „zaměření na zdraví“.

Během fóra think-tank CMG a Vědeckotechnické komunikační centrum Čínské asociace pro vědu a techniku společně zveřejnily zprávu s názvem „Jak důležitá je epidemie jako zrcadlo?“ Zpráva poukázala na to, že právě díky vědcům může být věda přeměněna na technologii ve prospěch lidí. K efektivní prevenci a kontrole epidemie v Číně pomohly rady a vedení od vědců, jakož i dlouhodobý respekt a důvěra čínských lidí ve vědu. Epidemie nejen ověřila důležitost vědy, ale také zvýšila uznání vědy lidmi z celého světa.

Jia