„Dialog se střední a východní Evropou“

2020-08-04 16:59:50
Sdílej:

Epizoda 1

Název: Bude Evropa rozdělena kvůli spolupráci „17 + 1“?

Úvod

Dobrý den, vítejte ve speciálním programu „Dialog se světem“. Tématem našeho programu je dnes mechanismus „spolupráce 17 + 1“.

Moderátorka

Viktore, provedli jste průzkum k otázce „17 + 1“. Všiml jsem si, že někteří z nich se obávají, že mechanismus „17 + 1“ rozdělí evropský kontinent a dokonce zpochybní některé zásady a hodnoty. Takže tyto pochybnosti o Číně jsou vlastně kvůli strachu z rozdělení Evropy?

Viktor Eszterhai,vedoucí výzkumný pracovník fondu PAGEO

Myslím, že to odráží určitý druh obav. Je to obava z rostoucího politického vlivu Číny ve střední a východní Evropě, a také obava z kolapsu evropských společných principů a konceptů. Také jsem však objasnil, že mnoho z nich již bylo zpochybněno během finanční krize v roce 2007 a v roce 2008. Abych uvedl extrémní příklad, Evropa nikdy neměla jednotný názor na otázku imigrace. Proto si myslím, že je nesprávné tvrdit, že Čína přímo rozebrala původní evropské společné myšlenky. Za druhé, naše země provedly hodnocení investic z Číny, například v Maďarsku jsou čínské investice mnohem nižší než německé investice, což je zcela nesrovnatelné. Proto se domnívám, že tato výše investic zdaleka není schopna vyvolat politický dopad. Tyto otázky jsou zjevně přehnané.

Moderátorka

Pane Ding Yifane, ve své knize jste také zmínil, že ačkoliv vztahy mezi Čínou a EU jsou velmi rozvinuté, vždy byly zpochybňovány. Jak právě řekl Viktor, proč si myslíte, že existuje toto povrchní porozumění? Jak píšete ve své knize, je to dlouhodobý přístup nebo je to způsobeno nějakým novým důvodem?

Ding Yifan (Ting I-fan), vedoucí pracovník v čínském Institutu světového rozvoje

Určitě to není nový důvod. Ve vztazích mezi EU a Čínou byly vždy překážky. Institučně vzato je EU mezinárodní organizací, ale má i jiné charakteristiky. Evropská integrace byla od samého počátku navržena šesti členskými státy Evropského společenství, jejímž cílem nebylo pouze vytvoření regionální organizace, ale doufali, že vytvoří federální nebo polofederální Evropu. Tyto významné evropské země, zejména Francie a Německo, vkládají do své evropské integrace do určité míry geopolitické úvahy. Chtějí, aby jako jejich dvorek existovaly další evropské regiony. Proto do jisté míry přirozeně považují čínské chování a čínské investice za porušení a proniknutí do jejich dvorku. Proto spolupráce mezi Čínou a zeměmi střední a východní Evropy, včetně spolupráce s nově přistoupeným Řeckem, doufá v zavedení nového modelu. Jia