„Dialog se střední a východní Evropou“ Epizoda 3

2020-08-04 17:27:13
Sdílej:

Epizoda 3

Název: Jak integrovat spolupráci „17 + 1“ a iniciativu Pásmo a stezka?

Úvod

Jaké jsou výzvy, kterým čelí spolupráce, tváří v tvář nejistému světu? Jaký dopad bude mít „iniciativa Pásmo a stezka“ na mechanismus spolupráce?

Moderátorka

Pane Ding Yifane, pojďme mluvit o konkrétnějších otázkách. Jaký je čínský dlouhodobý plán ohledně „17 + 1“? Chce Čína rozšířit své členství? Nyní, když se Řecko připojilo, připojí se Španělsko, Itálie nebo jiné evropské země v budoucnosti? Jaké jsou názory Číny na budoucí vývoj ohledně tohoto mechanismu?

Ding Yifan (Ting I-fan), vedoucí pracovník v čínském Institutu světového rozvoje

Důvodem, proč Čína zavedla tento mechanismus pro posílení spolupráce se 16 zeměmi střední a východní Evropy, je to, že tyto země čelí podobné situaci a nedostatečným investicím do infrastruktury po mezinárodní finanční krizi. Tyto země tedy musí v tomto ohledu přilákat více čínských investic. Myslím si, že Řecko se k tomuto mechanismu dialogu připojilo, protože Řecko má podobné potřeby, protože Řecko má úzké vztahy se zeměmi střední a východní Evropy a Řecko je také důležitou zemí podél Hedvábné stezky a námořní Hedvábné stezky. Řecko proto může hrát důležitou roli při udržování vztahů mezi Čínou a zeměmi střední a východní Evropy. Tento druh koordinačního mechanismu však nebudeme provádět bez omezení a do tohoto rámce nezahrneme všechny země. Myslím, že v dlouhodobém horizontu bude Čína stále provádět bilaterální spolupráci s evropskými zeměmi a Evropskou unií.

Moderátorka

Ivono, co si myslíte o budoucích oblastech spolupráce v rámci mechanismu „spolupráce 17 + 1“?

Ivona Ladjevacová, vedoucí Centra Pásma a stezky v Institutu mezinárodních politických a ekonomických studií v Bělehradu

Mechanismus „spolupráce 17 + 1“ a předchozí mechanismus „spolupráce 16 + 1“ původně stanovovaly mnoho oblastí spolupráce s Čínou, včetně zemědělství, kultury, obchodu, investic, lékařského výzkumu, zdravotnických systémů, výměny mládeže a dalších oblastí. Vzhledem k epidemii nového koronaviru se hlavní spolupráce v budoucnosti zaměří na oblast výzkumu a vývoje, zejména na poskytování nových testovacích metod a vývoj nových vakcín, které jsou použitelné ve světě. Nejen pro tuto epidemii, ale také pro další epidemie, které se mohou objevit v budoucnosti.

Moderátorka

Georgi, v článku jsi napsal, že ačkoli iniciativa „Pásmo a stezka“ překročila Středomoří, proces institucionalizace této iniciativy ve Středomoří není snadný. Jaký dopad bude mít tato iniciativa na budoucí vztahy mezi Čínou a EU?

George N. Tzogopoulos, vedoucí výzkumný pracovník Mezinárodního centra evropských studií a ředitel programu EU-Čína

Německá kancléřka Angela Merkelová plánuje v září v Lipsku uspořádat summit na vysoké úrovni. V té době bude Německo jako předsednická země Evropské unie organizovat vůdce zemí EU, aby se setkali s čínskými vůdci. Věřím, že iniciativa „Pásmo a stezka“ pomůže v porozumění mezi Čínou a Evropskou unií, včetně členských států „17 + 1“. Přestože epidemie narušila plán běžných rozhovorů mezi Čínou a EU, vždy se domnívám, že bychom měli využít této příležitosti k využití on-line setkání ke zvýšení vzájemného porozumění. Vzájemné porozumění je klíčovým faktorem pro lepší koordinaci a spolupráci v budoucnosti. Pro mechanismus „17 + 1“ nejsou klíčem k úspěchu vnější síly, ale myšlenky zúčastněných zemí. Čím více budeme spolu komunikovat a čím více budeme rozumět, tím lépe budeme moci hledat příležitosti ke spolupráci. Proto je 17 členských států tím, kdo musí odpovědět na úspěch této iniciativy a v budoucnu hledat další rozvojové příležitosti. Jia