seminář „Cíle udržitelného rozvoje a zkušenosti Číny se likvidací chudoby“

2020-09-17 16:40:37
Sdílej:

U příležitosti 75. výročí založení Organizace spojených národů se nedávno konal online seminář na téma „Cíle udržitelného rozvoje OSN 2030 a zkušenosti Číny se snižováním chudoby“. Asi 140 bývalých politiků, mezinárodních organizací a think-tanků z 39 zemí a regionů diskutovalo o cílové cestě podpory udržitelného rozvoje na základě čínských a globálních praktických zkušeností snižování celosvětové chudoby.

Účastníci semináře se domnívají, že tváří v tvář globálním výzvám, jako je epidemie nového koronaviru, by mezinárodní společenství mělo podporovat koncepci společenství osudu lidstva, dodržovat multilateralismus, posilovat mezinárodní spolupráci, společně chránit globální systém veřejného zdraví a chránit lidský život a zdraví. Mělo by plně využít roli vlády, trhu a mezinárodních organizací při snižování chudoby, zvyšovat investice v oblasti života lidí a prohlubovat mezinárodní spolupráci při snižování chudoby s cílem vytvořit budoucnost udržitelného rozvoje pro celé lidstvo.

Vedoucí čínské mediální organizace China Media Group (CMG) Shen Haixiong (Šen Chaj-siung) se vyslovil v tom smyslu, že média hrají důležitou roli ve zdravém vývoji snižování globální chudoby a hrají klíčovou roli v procesu uvolňování informací, sdílení zkušeností, podpory komunikace a budování konsensu. CMG živě zaznamenává úsilí Číny v oblasti zmírňování chudoby, důsledně šíří čínské zkušenosti, plně využívá jejích výhod v multijazyčné, vícekanálové komunikaci a aktivně plní svou mediální odpovědnost s cílem přispět k celosvětovému snižování chudoby. (Kl)