Zahraniční velvyslanci ve vesnici Chixi shlédli příběh o zmírnění chudoby

2020-10-17 21:32:39
Sdílej:

Zahraniční velvyslanci a hosté, kteří se zúčastnili Mezinárodního teoretického sympózia na téma Odstranění chudoby a odpovědnosti politických stran, jeli 13. října do vesnice Chixi, aby provedli terénní průzkum a porozuměli místní chudobě.

Časně ráno zahraniční hosté odjeli vysokorychlostní železnicí a autobusem do vesnice Chixi, administrativní vesnice národnosti She, která se nachází v horách na východě provincie Fujian.

Vysokorychlostní železnice spojuje chudé horské vesnice s okolním světem

Po cestě se všichni těší na návštěvu vesnice Chixi, kterou budou zkoumat na místě. Pákistánský velvyslanec v Číně Moin Haq uvedl, že místo, kam se chystáme, bylo jednou z nejchudších oblastí Číny, ale nyní se tam lze dostat „bullet“ rychlovlakem. Vysoké budovy a šťastní lidé podél naší cesty na mě zanechali hluboký dojem. Až budu mít příležitost, opět chci jet do Fujianu poučit se ze zde získaných zkušeností a doufám a přenést model zmírnění chudoby do Pákistánu.

Jakmile vstoupili do vesnice Chixi, přitáhla zahraniční hosty nádherná scenérie. Domy, které se nacházejí ve vesnici Chixi uprostřed zelených hor a zelených vod, se úhledně táhly podél celé ulice. „Starobylá ulička Chixi “ u vchodu do vesnice se stala „místem pro check-in“, kde si každý mohl pořídit fotografie.

„Nejdůležitější je, aby tady lidé byli šťastní“

Většina hostujících zahraničních velvyslanců přijela do vesnice Chixi poprvé. V rozhovoru uvedli, že se cítili velmi dobře, když viděli vesnici Chixi poprvé. Velvyslanec Bulharské republiky v Číně Grigor Polozanov řekl: "Líbí se mi zdejší přírodní krajina, malebná scenérie, které jsou součástí i tyto vesnice. Obdivuji zdejší harmonii mezi lidmi a přírodou. Důležité je, a jsem tomu velmi rád, že se tu setkávám se šťastnými lidmi.“

V uplynulých třiceti letech se podařilo ve vesnici Chixi vybudovat krásnou vesnici bohatou na rozvoj cestovního ruchu a silnou v zemědělství. Věnovalo se zde velké úsilí k ochraně místního životního prostředí. Nashromáždila bohaté zkušenosti s bojem proti chudobě.

Po vyslechnutí místního procesu zmírňování chudoby Grigor Polozanov uvedl, že Čína se zhostila úkolu zmírňování chudoby velmi odpovědně. Zhodnotil, že tento terénní průzkum je velmi smysluplný: „Musíme provádět výměnu a diskutovat o důležitých otázkách, spěšné praktické zkušenosti stojí za to sdílet a jednou z takových zkušeností je zbavování se chudoby. Chudoba je společným nepřítelem mezinárodního společenství a existuje téměř ve všech zemích. V tomto ohledu to vyžaduje neustálé úsilí. Nejde jen o boj proti chudobě, ale o zlepšení blahobytu lidí.“

Vesničané oblečení v krojích národnosti She zpívali místní lidové písně, aby přivítali hosty z dálky. Zahraniční hosté byli dojati nadšením vesničanů. Šťastně komunikovali s vesničany, fotografovali se, navštívili místní čajové muzeum a ochutnali místní bílý čaj, který se stal vizitkou vesnice Chixi a těší se velkou oblibě spotřebitelů po celé zemi.

Interakce mezi zahraničními velvyslanci a místními obyvateli

Velvyslanci různých zemí navštívili místní čajové muzeum a ochutnali místní bílý čaj, který se stal vizitkou vesnice Chixi a těší se velké oblibě spotřebitelů po celé zemi.

„Čínský příběh o zmírnění chudoby stojí za to sdílet se světem“

Během návštěvy všichni velvyslanci ocenili nový vzhled vesnice Chixi. Belakis Dumitru, velvyslanec Moldavské republiky v Číně, navštívil Čínu před 30 lety, aby poznal tehdejší čínský venkov. Když tentokrát přišel do vesnice Chixi, slovem „neuvěřitelné“ popsal tuto krásnou vesnici, a současně potvrdil čínské úspěchy s odstraňováním chudoby v tak krátkém časovém období. Uvedl, že stojí za to, aby svět viděl příběh o zmírnění chudoby v Číně, a stojí za to se z něj poučit.

Pe