V New Yorku bylo zahájeno 75. zasedání Valného shromáždění OSN

2020-09-16 16:46:03
Sdílej:

„V našem oboru diplomacie neexistuje žádná náhrada za to, že se setkáme s protějšky tváří v tvář, abychom si vzájemně dlouhodobě porozuměli a vytvořili kompromis,“ říká Volkan Bozkir.

75. zasedání Valného shromáždění OSN bylo v úterý prohlášeno za zahájené novým předsedou Valného shromáždění Volkanem Bozkirem.

Ve svém úvodním vystoupení Bozkir požádal členské státy OSN, aby podporovaly multilateralismus.

„Kontext, ve kterém pracujeme, nám připomíná nutnost multilaterálního systému a inspiruje nás všechny k tomu, abychom při řešení našich kolektivních výzev využívali Chartu OSN,“ uvedl Bozkir v souvislosti s pandemií COVID-19.

Bozkir uvedl, že má v úmyslu pořádat osobní schůze Valného shromáždění, pokud to zdravotní stav dovolí, s nezbytnými zmírňujícími opatřeními na ochranu zdraví a bezpečnosti delegátů a zaměstnanců OSN.

„V našem oboru diplomacie neexistuje žádná náhrada za to, že se budeme setkávat s protějšky tváří v tvář, abychom dlouhodobě porozuměli pozicím druhého a vytvořili kompromis,“ řekl.

Bozkir složil přísahu dříve v úterý na závěr 74. zasedání Valného shromáždění.

Fotografie pořízená 22. ledna 2020 zachycuje setkání generálního tajemníka OSN Antónia Guterrese s tureckým diplomatem Volkanem Bozkirem v sídle OSN v New Yorku. Volkan Bozkir z Turecka byl zvolen předsedou 75. zasedání Valného shromáždění OSN, které začíná v září 2020. (Xinhua)

Generální tajemník OSN António Guterres ve svém úvodním vystoupení srdečně poblahopřál Bozkirovi k nové roli a slíbil mu plnou podporu.

António Guterres mimo jiné uvedl, že tento rok bude v historii Organizace spojených států kritický. Organizace spojených národů musí i nadále reagovat na okamžitý dopad COVID-19 posilováním zdravotnických systémů a podporou vývoje a spravedlivého rozdělování zdravotnických materiálů a vakcín. OSN se také musí připravit na silné oživení založené na Agendě cílů udržitelného rozvoje do roku 2030 a Pařížské dohodě o změně klimatu.

„Valné shromáždění bude po celou dobu pokračovat ve své práci v celé řadě globálních výzev: mír a bezpečnost, odzbrojení, lidská práva, rovnost žen a mužů a udržitelný rozvoj,“ uvedl Guterres.

„U příležitosti 75. výročí založení Organizace spojených národů je zřejmé, že svět má od nás velká očekávání jakožto od hlavní platformy pro multilateralismus a spolupráci v mezinárodním systému založeném na pravidlech.“

Guterres, který řekl, že se mění povaha multilateralismu, požadoval propojenější a inkluzivnější multilateralismus pro 21. století.

Žena 14. září 2020 prochází kolem hlavního sídla OSN v New Yorku ve Spojených státech. (Xinhua / Wang Ying)

„Proto vítám váš závazek usilovat o upevnění důvěry a soudržnosti mezi členskými státy OSN, hlavními skupinami zemí a dalšími mezinárodními organizacemi. Toto úsilí je zásadní pro jednotu a solidaritu, kterou v tomto příštím důležitém roce potřebujeme, protože budeme reagovat na pandemii, budeme usilovat o silné oživení ekonomiky a budeme implementovat cíle udržitelného rozvoje.“

Guterres poděkoval Bozkirovi za jeho podporu reformní agendě OSN a za jeho odhodlání úzce spolupracovat s jeho úřadem a se sekretariátem OSN jako celkem. „Celý sekretariát je připraven nabídnout vám veškerou naši spolupráci a podporu a přeji vám velmi úspěšný mandát,“ uvedl šéf OSN.

Bozkir převzal kormidlo nejreprezentativnějšího orgánu OSN uprostřed zásahu pandemie po celém světě a rozhodl se spojit téma 75. výročí Organizace spojených národů a obecnou potřebu boje s COVID-19 jako téma 75. zasedání Valného shromáždění: „Budoucnost, kterou chceme, Organizace spojených národů, kterou potřebujeme: Opětovné potvrzení našeho společného závazku k multilateralismu – boj proti COVID-19 prostřednictvím účinné multilaterální akce.“

Valné shromáždění je nejvyšší orgán OSN. Jsou v něm zastoupeny všechny členské státy. V čele Valného shromáždění stojí předseda. Valné shromáždění projednává všechny otázky, které jsou spojené s Chartou OSN, správou dalších hlavních orgánů a volí jejich členy.(Pe)