Prohlášení z Kuala Lumpur 2020

2020-11-21 23:55:29
Sdílej:

SCHŮZE EKONOMICKÝCH VŮDCŮ 27. APEC

20. listopadu 2020

Kuala Lumpur

Prohlášení z Kuala Lumpur 2020

My, ekonomičtí vůdci APEC, stojíme jednotní v našem odhodlání umožnit asijsko-pacifickému regionu úspěšně se zotavit z pandemie COVID-19 a jeho ekonomických dopadů. Zavázali jsme se chránit životy našich lidí a chránit jejich zdraví. Rozhodli jsme se dále navigovat region směrem k oživení na cestě silného, vyváženého, inkluzivního, udržitelného, inovativního a bezpečného hospodářského růstu. Naše koordinovaná akce a spolupráce jsou důležitější než kdy jindy k překonání výzev COVID-19 a realizaci nových a vznikajících příležitostí k prosperitě pro všechny.

COVID-19 je jednou z nejnáročnějších zdravotních a ekonomických krizí naší doby. Vyjadřujeme hlubokou soustrast těm, kteří trpěli a ztratili své blízké. Jsme zarmouceni devastací pracovních míst a živobytí v důsledku rozsáhlého ekonomického narušení a jsme vděční těm, kteří slouží v první linii.

Setkáváme se prakticky poprvé v historii ohledně tématu APEC 2020 Optimalizace lidského potenciálu pro odolnou budoucnost sdílené prosperity. Sladili jsme naše úsilí s prioritami: Zlepšení narativu obchodu a investic, inkluzivní ekonomická účast prostřednictvím digitální ekonomiky a technologie a pohánění inovativní udržitelnosti.

Boj proti dopadům COVID-19 a zmírnění jeho dopadů

Budeme i nadále spolupracovat, abychom využili všechny dostupné politické nástroje k podpoře inkluzivní, efektivní a trvalé reakce na COVID-19 s minimalizací jejího dopadu na živobytí lidí. Uznáváme potřebu posílit stimulační opatření, která usnadňují hospodářské oživení a tvorbu pracovních míst. Při usnadňování hospodářského oživení zdůrazňujeme význam zlepšení fiskální udržitelnosti a transparentnosti pro podporu dlouhodobě odolného ekonomického růstu a budoucích finančních potřeb. Uznáváme potřebu podporovat rozvojové ekonomiky v boji proti COVID-19. Rovněž vítáme nedávné vytvoření digitální platformy pro koordinované sdílení informací o politických reakcích souvisejících s COVID-19. Chválíme různorodé a pokračující úsilí i příspěvek dalších zdrojů napříč APEC k boji proti pandemii a podpoře pracovníků a odvětví prostřednictvím procesu hospodářské obnovy.

Budeme spolupracovat, abychom usnadnili pohyb základního zboží a služeb jakož i bezpečný pohyb osob, při identifikaci a řešení zbytečných překážek obchodu a posílení odolnosti našich dodavatelských řetězců. Uznáváme, že je důležité spolupracovat, abychom v těchto těžkých časech zajistili plynulost obchodu a investic. Jsme povzbuzeni zaváděním opatření, která usnadňují obchod a naléhají na ekonomiky, aby zajistily, že nouzová obchodní opatření určená k řešení COVID-19 budou v souladu s pravidly WTO.

Uznáváme, že věda, technologie a inovace jsou důležité pro zotavení regionu po COVID-19. Znovu potvrzujeme potřebu konstruktivně spolupracovat na COVID-19 včetně výzkumu a vývoje, výroby a distribuce diagnostických testů, základních lékařských produktů a služeb, terapeutik a vakcín. Zdůrazňujeme význam usnadnění spravedlivého přístupu k bezpečným, kvalitním, účinným a cenově dostupným očkovacím látkám a dalším lékařským protiopatřením, která jsou zásadní pro ochranu zdraví a duševní pohody lidí, a zároveň stimulujeme inovace. Uznáváme, že rozsáhlá imunizace proti COVID-19 je zásadní pro ukončení pandemie.

Uznáváme význam rozvoje a přínosu digitálních technologií při ochraně zdraví lidí a ochraně regionu před zdravotními hrozbami a při zvyšování odolnosti, škálovatelnosti a udržitelnosti zdravotnických systémů, čímž se posouváme k univerzálnímu zdravotnímu pokrytí.

D.