Čína vyvrátila chybné poznámky o Číně v Radě pro lidská práva

2021-02-23 16:20:10
Sdílej:

22. února místního času učinila Velká Británie a další země na zasedání Rady OSN pro lidská práva na vysoké úrovni nepravdivá prohlášení o otázkách souvisejících s čínskou Ujgurskou autonomní oblastí Xinjiang (Sin-ťiang), čínskou Tibetskou autonomní oblastí Xizang (Si-cang) a čínskou zvláštní administrativní oblastí Hongkong. Mluvčí stálé čínské mise v Ženevě Liu Yuyin (Liou Jü-jin) tyto poznámky vyvrátil.

Mluvčí Liu uvedl, že se Čína vždy zasazovala o to, aby všechny strany vedly konstruktivní dialog a spolupráci v otázkách lidských práv na základě rovnosti a vzájemného respektu. Lidská práva by neměla sloužit politickým účelům a neměla by být používána jako nástroj k diskreditaci a omezování rozvoje jiných zemí. V Radě pro lidská práva nemají místo lži a podvody. Spojené království, Německo, Dánsko, Finsko a další země toho dne zneužily platformu pro schůzky na vysoké úrovni v Radě pro lidská práva, aby šířily nepravdivé informace, potíraly Čínu a zasahovaly do vnitřních záležitostí Číny. Čína vyjádřila svůj rozhodný odpor a celkové odmítnutí.

Mluvčí Liu dodal, že oblasti obývané národnostními menšinami, jako je Xinjiang a Xizang, jsou příklady vývoje v oblasti lidských práv v Číně. Čína prosazuje politiku pro národnostní menšiny založenou na rovnosti, jednotě, systému regionální autonomie národnostních menšin a společné prosperitě všech národnostních menšin. Lidé všech národnostních menšin jsou rovnocennými členy velké rodiny čínského národa. V současné době má Xinjiang sociální stabilitu, ekonomický růst, etnickou jednotu, náboženskou harmonii, kulturní rozvoj a zlepšující se obživu lidí. Lidé všech národnostních menšin požívají rozsáhlých práv a svobod v souladu se zákonem. Čína vítá lidi z celého světa, aby přijeli a prohlédli si Xinjiang, aby mohli osobně zažít prosperitu a rozvoj Xinjiangu a šťastný život místních lidí. Zároveň se pevně stavíme proti takzvanému „vyšetřování“ s domněnkou viny.

Mluvčí Liu uvedl, že od zavedení hongkongského zákona o národní bezpečnosti již nemusí být hongkongští občané ohrožováni turbulencemi a násilím, a mohou lépe vykonávat svá zákonná práva a svobody v bezpečném prostředí. Hongkong je společnost pod vládou zákona a nikdo nemůže být nad zákonem. Důrazně podporujeme hongkongské orgány činné v trestním řízení, aby důsledně dodržovaly zákon. Je třeba zdůraznit, že čínsko-britské společné prohlášení nedává žádným vnějším silám právo zasahovat do hongkongských záležitostí.

Mluvčí uvedl, že Čína naléhá na Spojené království a další, aby věnovaly pozornost řešení svých vlastních otázek lidských práv, přestaly politizovat otázky lidských práv, přestaly používat falešné informace a lži k diskreditaci jiných zemí a skutečně přispěly ke zdravému rozvoji mezinárodních lidských práv místo zneužívání otázek lidských práv ke svému vlastnímu politickému účelu.