Čína odsoudila Japonsko ve vypouštění jaderně kontaminované vody do moře

2021-06-25 18:50:06
Sdílej:

Čínská delegace 23. června na 47. zasedání Rady OSN pro lidská práva dále odsoudila a vyvrátila tvrzení japonského zástupce, který uvedl, že „Japonsko stále zodpovědně vypořádává vyčištěnou „upravenou vodu“ z jaderné elektrárny ve Fukušimě, což je v souladu se souvisejícími mezinárodními standardy“.

Čínský zástupce poukázal na to, že Japonsko doposud vůbec nereagovalo vážně na racionální obavy všech stran. Japonská strana se rozhodla vypustit jaderně kontaminované vody do moře pouze z hlediska ekonomických nákladů, neuvažovala o dopadech na ekologické prostředí moře, potravinovou bezpečnost a lidské zdraví. Společnost Tokio Electric Power Company opakovaně pozměňovala údaje a skrývala je bez hlášení, údaje zveřejněné touto společností nejsou důvěryhodné. Japonská média v poslední době opakovaně vydávala zprávy o úniku radioaktivity v jaderné elektrárně Fukušima Daiiči, což vyvolalo obavy mezinárodního společenství. Japonská strana prohlásila, že zpracované jaderně kontaminované vody jsou bezpečné a neškodné, chybí však ověřitelná ujednání. Lidé se musejí zeptat, pokud je voda znečištěná jadernou energií opravdu neškodná, proč ji nevypustí do domácích jezer nebo ji použijí pro jiné civilní účely, ale rozhodli se ji vypustit do oceánu? Japonská strana by měla oficiálně reagovat na tyto otázky a obavy.

Čínský zástupce dodal, že žádná země by neměla klást ekonomické zájmy nad ekologické prostředí a neměla by klást své domácí zájmy nad lidské zdraví. Čínská strana znovu vyzvala japonskou stranu, aby zrušila své nesprávné rozhodnutí, a nezahajovala vypuštění do moře, než to projedná se zainteresovanými stranami, včetně okolních sousedních zemí, a souvisejících mezinárodních orgánů, a dosáhne s nimi konsenzu.

(Sve)