Zhang Jun: Šťastný život a šťastné úsměvy Číňanů jsou nejlepší odpovědí

2021-10-12 08:40:36
Sdílej:

Zhang Jun (Čang Ťün), stálý zástupce Číny při OSN, dne 7. října ve svém projevu na všeobecné rozpravě třetího výboru 76. Valného shromáždění OSN řekl, že šťastný život a šťastné úsměvy Číňanů jsou nejlepší odpovědí na situaci v oblasti lidských práv v Číně. Vnější interference nikdy nezastaví pokrok Číny. Čína rozhodně odmítá bezdůvodná obvinění ze strany několika zemí, jako jsou Spojené státy.

Zhang Jun řekl, že dosažení rovnosti a požívání lidských práv je společným ideálem lidstva a cílem čínského lidu. Pod vedením Komunistické strany Číny našla Čína cestu rozvoje, která vyhovuje jejím národním podmínkám, dosáhla národní nezávislosti, stala se prosperující a silnou zemí a lidé se stali skutečnými pány. Demokracie, lidská práva, svoboda a rovnost se staly realitou a úroveň požívání lidských práv Číňany stále stoupá na novou úroveň. Čína také významně přispěla k pokroku záležitostí lidských práv ve světě.

Zhang Jun zdůraznil, že šťastný život lidí je nejlepší lidské právo. Čína historicky vyřešila problém absolutní chudoby a dosáhla cíle snížení chudoby v Agendě 2030 pro udržitelný rozvoj 10 let před plánovaným termínem. Čína trvá na tom, že lidé jsou nejdůležitější a život je nejvyšší hodnota a prevence a kontrola epidemie dosáhly zásadních strategických výsledků. Západní průzkumy veřejného mínění ukazují, že Číňané jsou s čínskou vládou spokojeni na více než 90 %. Podpora čínského lidu je největší důvěrou v postup na cestě rozvoje lidských práv s čínskými charakteristikami. Šťastný život a šťastné úsměvy Číňanů jsou nejlepší odpovědí na situaci v oblasti lidských práv v Číně.

Zhang Jun upozornil, že podpora a ochrana lidských práv je dynamický historický proces a mezinárodní společenství musí pevně uchopit správný směr. Musíme dodržovat rozmanitost cest rozvoje lidských práv. Cesta lidských práv vnucená cizími lidmi není ani demokratická, ani životaschopná. Místo vytváření konfrontace musíme trvat na dialogu a spolupráci. Lidská práva nejsou výsadou Západu. Lidé všech zemí mají právo žít dobrý život.

Zhang Jun uvedl, že Spojené státy a několik dalších zemí trvají na vyvolávání konfrontace na zasedání Valného shromáždění OSN, kritizují situaci v oblasti lidských práv v jiných rozvojových zemích, ale zavírají oči nad porušováním lidských práv ve svých zemích a u svých spojenců. Spojené státy a několik dalších zemí ignorují fakta, vymýšlejí lži, nepřiměřeně obviňují Čínu a využívají lidská práva k zasahování do vnitřních záležitostí Číny. Čínská vláda a lidé to rezolutně odmítají. Obvinění několika zemí, jako jsou Spojené státy, jde proti skutečnosti, proti spravedlnosti a proti trendu světového vývoje. Tváří v tvář globálním výzvám jsou správnou cestou dialog a spolupráce.

Zhang Jun zdůraznil, že rozvoj a pokrok Číny je výsledkem úsilí čínského lidu. Pokrok Číny se nikdy nezastaví kvůli vnějšímu rušení. Odhodlání Číny jít vlastní cestou rozvoje je neochvějné, její odhodlání chránit základní zájmy země je neochvějné a její odhodlání chránit společné zájmy a důstojnost velkého počtu rozvojových zemí je neochvějné.

Téhož dne Egypt, Alžírsko, Čad, Turkmenistán, Bělorusko, Venezuela a další země ve svých projevech aktivně podpořily a zopakovaly pozici Číny a zdůraznily, že lidé všech zemí mají právo samostatně si zvolit cestu rozvoje lidských práv podle jejich národních podmínek a rozhodně se staví proti politizaci otázek lidských práv a proti zasahování do vnitřních záležitostí jiných zemí.

Jia