Prohlášení čínského ministerstva zahraničí z 12. ledna 2023

2023-01-12 16:54:13
Sdílej:

Návštěva čínského ministra zahraničí v Africe na podporu spolupráce

Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Wang Wenbin (Wang Wen-pin) předsedal 12. ledna pravidelné tiskové konferenci. Ohledně návštěvy čínského ministra zahraničí Qin Ganga (Čchin Kang) v sídle Africké unie dne 11. ledna a jeho účasti na řadě aktivit Wang Wenbin uvedl, že téhož dne vedl ministr zahraničí Qin Gang v sídle Africké unie osmý strategický dialog mezi Čínou a Africkou unií s předsedou Komise Africké unie Moussou Fakim Mahamatem a společně se zúčastnili slavnostního dokončení stavby sídla Afrického centra pro kontrolu a prevenci nemocí a setkali se s reportéry.

Ministr zahraničí Qin Gang uvedl, že Afrika je prioritou v čínské diplomacii a pokračování a předávání čínsko-afrického přátelství na další generace se stalo slavnou tradicí a jasným základem čínské diplomacie. V posledních deseti letech pod společným vedením a podporou vůdců Číny a Afriky dosáhl rozvoj vztahů mezi Čínou a Afrikou historických úspěchů, což zaujalo celosvětovou pozornost a bilaterální vztahy vstoupily do nové éry budování čínsko-afrického společenství osudu lidstva na vysoké úrovni.

Ministr zahraničí Qin Gang předložil čtyři návrhy na rozvoj čínsko-afrických vztahů. Zaprvé je třeba urychlit podporu čínsko-afrických výměn a konvergenci konceptů. Zadruhé, je třeba neustále prohlubovat přátelské vztahy mezi Čínou a Africkou unií. Zatřetí, je třeba důrazně podporovat zlepšování čínsko-africké spolupráce. Začtvrté, je třeba pevně chránit solidaritu a spolupráci rozvojových zemí. Pan Moussa Faki Mahamat řekl, že Čína stála s Afrikou v boji za národní nezávislost a osvobození v Africe, Čína stojí s Afrikou ve snaze urychlit rozvoj a revitalizaci Afriky a zvýšit její účast v mezinárodních záležitostech. Africká strana si váží silné podpory Číny pro integraci, propojení a budování zóny volného obchodu v Africe a těší se na spolupráci s Čínou na podpoře budování africko-čínské komunity sdílené budoucnosti v nové éře.

Během návštěvy ministr zahraničí Qin Gang také vyvrátil neodůvodněná obvinění, že Čína způsobila Africe „dluhovou past“ a zdůraznil, že Čína byla vždy odhodlána pomoci Africe zmírnit tlak dluhů. V celkovém zahraničním dluhu Afriky tvoří dluh držený mnohostrannými finančními institucemi a komerčními věřiteli téměř tři čtvrtiny celkového dluhu, což je největší dluh v Africe a tyto instituce mohou a měly by hrát větší úlohu při zmírňování dluhových problémů Afriky. Čína bude i nadále respektovat přání afrického lidu a na základě skutečné situace v Africe bude přinášet africkému lidu hmatatelné výhody prostřednictvím čínsko-africké spolupráce pro dosažení lepšího společného rozvoje.

 

Čína oceňuje oznámení vlády Papuy Nové Guineje o uzavření obchodního zastoupení na Tchaj-wanu

Ohledně uzavření obchodní zastupitelské kanceláře na Tchaj-wanu oznámeného vládou Papuy Nové Guineje mluvčí ministerstva zahraničí Číny Wang Wenbin 12. ledna na pravidelné tiskové konferenci uvedl, že Čína vysoce potvrdila a ocenila opatření přijatá vládou Papuy Nové Guineje, která znovu ukázala, že princip jedné Číny je touhou mezinárodního společenství a trendem doby.

 

Doufáme, že afghánská strana přijme rozhodná a účinná opatření na ochranu bezpečnosti personálu a institucí všech zemí v Afghánistánu, včetně Číny

Ohledně výbuchu v blízkosti budovy afghánského ministerstva zahraničí, který si vyžádal vážné oběti, mluvčí ministerstva zahraničí Číny Wang Wenbin 12. ledna na pravidelné tiskové konferenci řekl, že Čína se pevně staví proti všem násilným teroristickým útokům, důrazně odsoudila incident a vyjádřila lítost nad oběťmi a zraněnými a soustrast jejich rodinám. V současné době nejsou zprávy o tom, že by byl při teroristickém útoku zabit nebo zraněn čínský občan. Doufáme, že afghánská strana přijme rozhodná a účinná opatření k účinné ochraně bezpečnosti personálu a institucí všech zemí v Afghánistánu, včetně Číny.

 

Čína vždy prosazovala, aby mezinárodní společenství věnovalo pozornost společné vůli a rozumným obavám rozvojových zemí

Mluvčí ministerstva zahraničí Wang Wenbin řídil 12. ledna pravidelnou tiskovou konferenci. Reportér uvedl, že bylo hlášeno, že Indie uspořádá ve dnech 12. a 13. ledna „Summit pro vyjádření hlasu globálního Jihu“ s cílem diskutovat o finančním rozvoji a energetické bezpečnosti rozvojových zemí. K účasti byli pozváni předsedové vlád, ministři zahraničí a ministři financí z více než 120 rozvojových zemí. Někteří analytici se domnívají, že Indie je letošní předsednickou zemí G20 a doufá, že na tomto summitu obohatí témata a výsledky G20 prostřednictvím rozsáhlých výměn s rozvojovými zeměmi. Objevují se rovněž poznámky, že summit nepřizval další významné rozvojové země a rozvíjející se ekonomiky G20 a nemá proto reprezentativnost a vliv. Jaký je postoj Číny k pořádání tohoto summitu v Indii?

K tomu Wang Wenbin řekl, že Indie již informovala čínskou stranu o zvažování a plánu setkání. Čína vždy prosazovala, aby mezinárodní společenství věnovalo pozornost společné vůli a rozumným obavám rozvojových zemí a přikládalo velký význam solidaritě, spolupráci a společnému rozvoji rozvojových zemí. Za účelem podpory posílení pozornosti mezinárodního společenství věnované rozvojovým otázkám a prohloubení rozvojové spolupráce Čína předložila Globální rozvojovou iniciativu, která zdůraznila zvláštní rozvojové výzvy pro rozvojové země, prohloubila spolupráci v klíčových oblastech, vložila silný impuls do oživení a rozvoje rozvojových zemí a urychlila provádění Agendy udržitelného rozvoje 2030.


Doufáme, že WHO dokáže vědecky a racionálně posoudit účinnost čínské prevence a kontroly pandemie a vystoupit objektivně a nestranně

Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Wang Wenbin 12. ledna na pravidelné tiskové konferenci při odpovědi na otázku ohledně toho, že generální tajemník Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus vyzval 11. ledna, aby různé země podávaly podrobnější a spolehlivější údaje, a jak Čína reaguje na obavy WHO a některých zemí ohledně spolehlivosti a transparentnosti údajů o epidemické situaci v Číně, uvedl, že od vypuknutí epidemie Čína otevřeným a transparentním způsobem sdílí relevantní informace a údaje s mezinárodním společenstvím. Zrovna včera Čína opět uspořádala setkání pro technickou výměnu s ústřední, regionální a čínskou kanceláří WHO. Na základě včasné komunikace si obě strany dále hluboce vyměnily názory na léčbu, epidemickou situaci, detekci virů, očkování a další témata současné epidemie COVID-19. Kromě toho v posledních dnech čínské orgány uspořádaly řadu dvoustranných setkání s EU a Austrálií s cílem uskutečnit výměny týkající se otázek souvisejících s epidemií COVID-19 a prohloubit protiepidemickou spolupráci se všemi stranami. Příslušná čínská oddělení a instituce také nadále sdílejí genetickou informaci virů, které způsobují současné případy COVID-19 v Číně prostřednictvím globální sdílené databáze pro chřipky. Tyto činnosti byly široce uznány WHO a mezinárodním společenstvím.   

Wang Wenbin dodal, že WHO opakovaně prohlásila, že relevantní informace a údaje poskytnuté Čínou pomohou vědcům ze všech zemí porozumět vývoji viru a budovat důvěru mezinárodního vědeckého společenství v prevenci a kontrolu epidemie. Ředitel WHO v Evropě nedávno uvedl, že Čína sdílí s mezinárodním společenstvím informace, jako je genetická informace virů. Podle informací WHO nebude mít epidemická situace v Číně významný dopad na současnou epidemickou situaci v Evropě.

 

Ta

 

 Our Privacy Statement & Cookie Policy

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy. You can change your cookie settings through your browser.
I agree