Čínské MZV: Mezinárodní společenství ocenilo celoprocesovou lidovou demokracii v Číně

2023-03-20 19:43:48
Sdílej:

Mluvčí čínského ministerstva zahraničních věcí (MZV) Wang Wenbin (Wang Wen-pin) 20. března předsedal pravidelné tiskové konferenci. Nedávno lidé z celého světa uvedli, že „dvě zasedání“ v Číně poskytla vnějšímu světu důležité okno pro pozorování demokracie čínského typu, což ukazuje, že celoprocesová lidová demokracie pod vedením Komunistické strany Číny má široký a pevný základ ve veřejném mínění. 

Mluvčí Wang Wenbin řekl, že systém Všečínského shromáždění lidových zástupců (VSLZ) je pro Čínu důležitým institucionálním nosičem pro realizaci celoprocesové lidové demokracie. Čínské lidové politické poradní shromáždění (ČLPPS) je důležitou formou prosazování socialistické demokracie a uplatňování lidové demokracie v celém procesu politického života v Číně. „Dvě zasedání“ Číny jsou živou praxí lidové demokracie v celém procesu. Lidová demokracie v celém procesu se neodráží pouze v kompletním návrhu systému, ale také ve skutečném fungování systému a jeho pozoruhodných výsledcích a je to nejpravdivější a nejúčinnější demokracie. Celoprocesová lidová demokracie probíhá prostřednictvím voleb, konzultací, řízení rozhodování a dohledu nad dvěma zasedáními. Zástupci a členové výborů z různých regionů, různých průmyslových odvětví, různých oborů a různých národností se sešli, aby diskutovali o záležitostech země, což plně odráží přání drtivé většiny lidí. Celoprocesová lidová demokracie Číny byla široce chválena mezinárodním společenstvím.

Podle zpráv učinila Čína na 52. zasedání Rady OSN pro lidská práva společné prohlášení jménem některých zemí k 75. výročí přijetí Všeobecné deklarace lidských práv.

Wang Wenbin uvedl, že nedávno na 52. zasedání Rady OSN pro lidská práva učinila Čína společné prohlášení jménem více než 70 zemí, ve kterém zdůraznila, že od přijetí „Všeobecné deklarace lidských práv“ před 75 lety pokračovala mezinárodní komunita ve zkoumání a postupovala vpřed, aby realizovala vznešené cíle stanovené deklarací, dosáhla důležitých úspěchů, ale také čelila složitým a vážným výzvám. Společný projev předložil čtyři návrhy na další provádění „Všeobecné deklarace lidských práv“: Za prvé, ekonomická, sociální a kulturní práva, právo na rozvoj a občanská a politická práva se doplňují, jsou stejně důležitá, měla by jim být věnována stejná pozornost a měla by být podporována vyváženým způsobem. Za druhé, je třeba uplatňovat právo na rozvoj zaměřené na lidi, chránit práva zranitelných skupin, bojovat proti všem formám diskriminace a odstranit nerovnost. Za třetí, existují rozdíly v historii, kultuře, sociálním systému a úrovni hospodářského a sociálního rozvoje zemí. Princip univerzality lidských práv by měl být kombinován s realitou každé země a nezávislá volba každé země své cesty rozvoje lidských práv by měla být respektována. Za čtvrté, všechny strany by měly budovat konsensus, shromažďovat vzájemnou důvěru, vzdát se konfrontace a rozdělení a vyhnout se politizaci a instrumentalizaci lidských práv.

Podle zpráv zdroje uvedly, že poté, co honduraská prezidentka Xiomara Castrová vyjádřila přání navázat diplomatické vztahy s Čínou, Spojené státy začaly na Honduras vyvíjet diplomatický tlak a snažily se přesvědčit Honduras, aby stáhl své rozhodnutí, než bude formálně podepsána dohoda o navázání diplomatických vztahů s Čínou.

Wang Wenbin uvedl, že skutečnost, že 181 zemí světa navázalo diplomatické styky s Čínou na základě principu jedné Číny, plně dokazuje, že navázání diplomatických vztahů s Čínou je správnou volbou v souladu s obecným trendem historického vývoje a progresivní trend doby. Čína vítá kladné prohlášení honduraské vlády o rozvoji vztahů s Čínou a je ochotna navázat a rozvíjet bilaterální vztahy s Hondurasem na základě rovnosti a vzájemného respektu. Pokud je zpráva o diplomatickém nátlaku USA na Honduras pravdivá, jen to ukazuje, že prohlášení USA, že země rozhodují o své vlastní zahraniční politice na základě své suverenity, jsou pouze prázdné řeči. USA navázaly diplomatické styky s Čínou na základě uznání principu jedné Číny před více než 40 lety. Jaké oprávnění mají Spojené státy zbavovat ostatní země práva navazovat diplomatické styky s Čínou? Spojené státy by měly vážně respektovat právo všech zemí nezávisle rozhodovat o své zahraniční politice a přestat se vměšovat do suverénních záležitostí příslušných zemí.

Pokud jde o otázku Ukrajiny, Wang Wenbin řekl, že Čína vždy zastávala objektivní a spravedlivý postoj k otázce Ukrajiny a vše, co jsme udělali, je prosazovat mír a rozhovory. Wang Wenbin zdůraznil, že to není Čína, kdo dodává zbraně na ukrajinské bojiště, ale USA. Americká strana by měla přestat ukazovat prstem na jiné země a vyvíjet nátlak a zastrašovat a měla by hrát konstruktivní roli v politickém řešení ukrajinské krize.

Dnes před 20 lety zahájily Spojené státy válku v Iráku na základě předpokladu, že Irák vlastnil zbraně hromadného ničení, což mělo za následek smrt více než 200.000 civilistů a vysídlení více než 9 milionů lidí. Ale pozdější fakta ukázala, že to, že Irák takzvaně vlastnil zbraně hromadného ničení byla úplná lež.

Wang Wenbin řekl, že Spojené státy zahájily válku v Iráku pod záminkou lží, což přineslo Iráku a regionu Blízkého východu vážné katastrofy a mělo to také vážný negativní dopad na světový mír a stabilitu. Válka v Iráku byla zcela vyprovokována Spojenými státy k realizaci vlastních geopolitických plánů, což způsobilo těžké náklady regionu a celému světu a plně to odhalilo pravou tvář a velké škody americké hegemonie. Všechny země by se měly spojit a rozhodnějšími a důraznějšími akcemi říci ne hegemonii. Neměli bychom již dovolit činy svévolného narušování suverenity jiných zemí založené na lžích a fámách a neměli bychom již dovolit, aby šikana připravila ostatní země o jejich právo na rozvoj.

Wang Wenbin uvedl, že mezinárodní právní stát musí být pevně dodržován. Spojené státy obešly Radu bezpečnosti OSN a zaútočily na suverénní zemi, čímž vážně zasáhly do mezinárodního systému s jádrem v OSN a bezohledně pošlapaly základní normy mezinárodních vztahů založené na cílech a principech Charty OSN.


(Yawen)

Our Privacy Statement & Cookie Policy

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy. You can change your cookie settings through your browser.
I agree