Prohlášení čínského ministerstva zahraničí z 29. června 2023

2023-06-29 19:52:00
Sdílej:

Mluvčí čínského ministerstva zahraničí paní Mao Ning (Mao Ning) řídila 29. června pravidelnou tiskovou konferenci a odpověděla na otázky novinářů.

Výsledky návštěvy premiéra Nového Zélandu v Číně: Posílení porozumění, prohloubení vzájemné důvěry a rozšíření spolupráce

Mluvčí Mao Ning informovala, že premiér Nového Zélandu Chris Hipkins přijel od 25. do 30. června na svou první oficiální návštěvu Číny. Obě země vydaly Společné prohlášení o komplexním strategickém partnerství. Čína se domnívá, že jde o cestu k posílení porozumění, prohloubení vzájemné důvěry a rozšíření spolupráce.

 

Mezinárodní společenství by mělo přikládat velký význam požadavkům tichomořských ostrovních zemí na další diskuzi o japonském plánu vypouštět jaderně kontaminovanou vodu do moře

Novinář uvedl že generální tajemník Fóra tichomořských ostrovů Henry Puna vydal prohlášení, že japonský plán vypouštět jaderně kontaminovanou vodu do Tichého oceánu není jen otázkou jaderné bezpečnosti, ale také otázkou mořského prostředí, rybolovu, zdraví lidí a zájmů budoucích generací. Vypouštění jaderně kontaminované vody do moře Japonskem bude mít významné přeshraniční a mezigenerační dopady, které mohou představovat mezinárodní precedens pro úmyslné vypouštění jaderného odpadu do oceánu. Je třeba hledat jiný způsob. Bylo zdůrazněno, že mezinárodní konzultace o japonském plánu vypouštět jaderně kontaminovanou vodu do moře by se neměly omezovat na Mezinárodní agenturu pro atomovou energii, ale měly by být rovněž prováděny prostřednictvím platforem, jako je Úmluva OSN o mořském právu a Londýnská konvence proti znečišťování moří vypouštěním odpadů a jiných látek. Jaký je k tomu komentář Číny?

Mluvčí Mao Ning uvedla, že Čína velmi sdílí obavy tichomořských ostrovních zemí. Mezinárodní společenství vždy důrazně zpochybňovalo a postavilo se proti jednostrannému chybnému rozhodnutí japonské vlády vypouštět jaderně kontaminovanou vodu z Fukušimy do oceánu a je vážně znepokojeno dopadem na mořské životní prostředí, lidské zdraví a další aspekty. Ale různé známky naznačují, že japonská vláda bude pravděpodobně ignorovat opozici mezinárodního společenství a svého lidu a v blízké budoucnosti přesto zahájí vypouštění jaderně kontaminované vody do moře, čímž nutí celé lidstvo čelit riziku jaderného znečištění, které Japonsko takto přenáší na lidstvo. Vypouštění do moře není v žádném případě nejbezpečnějším a nejoptimálnějším způsobem vyřešení tohoto problému. Japonská volba je založena výhradně na ekonomických nákladech. Vypouštění jaderně kontaminované vody do moře Japonskem porušuje jeho povinnosti chránit a zachovat mořské prostředí podle mezinárodních právních předpisů, jako je Úmluva OSN o mořském právu, a také porušuje ustanovení Londýnské konvence proti znečišťování moří vypouštěním odpadů a jiných látek z roku 1972, která zakazuje ukládání radioaktivního odpadu do moře prostřednictvím umělých struktur v moři.  

Mluvčí Mao Ning dodala, že výzva tichomořských ostrovních zemí si zaslouží vysokou pozornost ze strany mezinárodního společenství. Čína opět vyzývá Japonsko, aby čelilo obavám mezinárodního společenství, splnilo své závazky podle mezinárodního zákona, zastavilo plán vypouštět jaderně kontaminovanou vodu do moře, likvidovalo jaderně kontaminovanou vodu vědeckým, bezpečným a transparentním způsobem a přijalo přísný mezinárodní dohled.

 

Zákon o zahraničních vztazích zaujímá základní pozici v čínském právním a regulačním systému souvisejícím se zahraničními vztahy

Mluvčí Mao Ning 29. června na pravidelné tiskové konferenci při odpovědi na příslušnou otázku prohlásila, že Zákon o zahraničních vztazích je prvním základním zákonem, který se zaměřuje na vysvětlení hlavních zahraničních politik Číny, principů, postojů a institucionálního systému země a poskytuje celková ustanovení pro rozvoj zahraničních vztahů Číny.

 

Ta

Our Privacy Statement & Cookie Policy

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy. You can change your cookie settings through your browser.
I agree