Jak daleko je Čína od středně blahobytné společnosti

2020-06-29 15:33:48
Sdílej:

Čína je letos na cestě k dokončení budování všestranně mírně blahobytné společnosti neboli „společnosti xiaokang“.

Co je to xiaokang?

Pojem xiaokang je zakořeněný v čínské tradiční kultuře a čínská vláda ho využívá k vyjádření rozvojových cílů, kterých se snaží dosáhnout. V současné době nejrozšířenější forma - „celková společnost xiaokang“ - zachycuje cíle modernizace a odstranění chudoby do roku 2020.

Tento koncept stanovuje „plán zdvojnásobení příjmů“, jehož cílem je zdvojnásobit do roku 2020 HDP a příjem na obyvatele měst a venkova ve srovnání s úrovní v roce 2010.

Čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) uvedl v článku zveřejněném 1. června, že Čína v zásadě dosáhla svého cíle na vybudování všestranně středně blahobytné společnosti a dodal, že „výsledky jsou ještě lepší, než se očekávalo“.

Čína v roce 2019 zaznamenala roční HDP ve výši 99 bilionů yuanů (14 bilionů amerických dolarů), přičemž HDP v přepočtu na obyvatele činil 10.276 amerických dolarů, což je jedno z nejvyšších čísel mezi ekonomikami se středními příjmy.

Podle indexu lidského rozvoje (HDI), což je složený index v rámci Rozvojového programu OSN, který měří průměrné výsledky ve třech základních oblastech lidského rozvoje – zdraví a délka života, znalosti a kvalita životní úrovně, se Čína v roce 2018 řadila na 85. místo ze 189 zemí světa. Míra urbanizace je téměř 60 %, tedy vyšší než průměrná úroveň ekonomik se středními příjmy.

Čína má nyní největší skupinu se středními příjmy na světě - 400 milionů lidí s měsíčním příjmem mezi 2.000 a 5.000 yuany. V roce 2019 klesl národní Engelův koeficient - podíl rodinného příjmu vynaložený na jídlo - na 28,2 %. V roce 2019 bylo v Číně 35 aut na 100 domácností.

Zlepšily se také podmínky bydlení: v roce 2019 byla obytná plocha na obyvatele měst v Číně 39 m2 a na venkově to bylo 47 m2.

„Xiaokang“, původně spojený s cíleným růstem příjmů, se vyvinul tak, aby nastínil cíle, včetně významného zvýšení úrovně vzdělání celé populace, zmenšení příjmové mezery a úplného pokrytí sociálním zabezpečením.

Vítězství v boji proti chudobě je ukazatelem pro budování všestranně středně prosperující společnosti.

Úkoly v oblasti zmírňování chudoby se blíží ke konci, protože počet lidí žijících pod národní hranicí bídy se snížil z téměř 100 milionů lidí na konci roku 2012 na 5,51 milionu na konci roku 2019.

Epidemie COVID-19 přinesla nové výzvy pro splnění čínských cílů do roku 2020 a nutí zemi, aby koordinovala epidemiologickou kontrolu a hospodářský a sociální rozvoj, aby zvítězila v boji proti chudobě a ve všech ohledech dokončila budování středně blahobytné společnosti.

Přes dopady COVID-19 zůstává pokrok v kampani na zmírnění chudoby pevný.

Ke zmírnění dopadů epidemie přijalo do 30. dubna 30,4 milionu chudých dělníků práci pro veřejné blaho ve venkovských oblastech střední a západní Číny. Podle údajů z roku 2019 činila mzda migrujících pracovníků 41 % příjmů zemědělců. V rámci podpůrných politik dosáhl do 30. dubna počet chudých lidí, kteří odešli za prací z jejich rodného města, celkem 95,4 % z celkového počtu v loňském roce.

Liu Yongfu, ředitel Úřadu vedoucí skupiny pro potlačování chudoby a rozvoj Státní rady, minulý měsíc uvedl, že pandemie nezmění obecný průběh odstraňování chudoby a cíle a úkoly spojené s porážkou chudoby zůstanou nezměněny.

 

Br