Li Keqiang zdůraznil protipovodňovou kontrolu

2020-08-24 14:51:41
Sdílej:

Čínský premiér Li Keqiang (Li Kche-čchiang) zdůraznil, že musíme vykonat důkladnou práci v oblasti ochrany před povodněmi a pomoci při obnově a rekonstrukci, a pokračovat v úsilí o upevnění dynamiky hospodářského oživení v reformě a otevírání se světu.

Čínský premiér Li Keqiang uvedl tyto poznámky během nedávné inspekční cesty do povodní zasažené obce Chongqing (Čchung-čching) v jihozápadní Číně.

Při návštěvě místních podniků čínský premiér Li Keqiang také vyjádřil optimismus pro čínský ekonomický růst a uvedl, že vláda očekává, že letos vytvoří přes 9 milionů nových pracovních míst ve městě navzdory dopadu pandemie COVID-19. Zdůraznil neustálé úsilí o dosažení cíle a řešení nejistot v ekonomickém rozvoji.

Řekl, že urychlení komplexní obnovy odvětví služeb a zvýšení spotřeby jsou zásadní pro podporu hospodářského oživení. „V rámci normalizované prevence a kontroly epidemie by politiky měly pomoci podnikům překonat obtíže, podpořit normální fungování odvětví služeb, jako je cestovní ruch, a uvolnit potenciál spotřeby.“

Premiér Li Keqiang rovněž vysoce ocenil roli masového podnikání a inovační kampaně při podpoře zaměstnanosti a přilákání profesionálů, aby sloužili podnikům.

Je nutné nejen snížit daně a poplatky, ale také dále snížit práh, aby se stimulovala vitalita tržních subjektů, uvedl Li Keqiang, také poukázal na to, že reformy pravomoci, zlepšení předpisů a modernizace služeb jsou zaměřeny na prospěch lidí.

Rovněž vyzval západní region Číny, aby aktivně prováděl průmyslový transfer, rozvíjel se směrem ke střednímu a vyššímu konci průmyslového řetězce a dosáhl kvalitního rozvoje.

Jia