Duální oběh, technologické inovace a tržní reforma jsou hnací silou Číny

2020-11-19 16:08:12
Sdílej:

Čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) zdůraznil ve svém hlavním projevu na dialogu generálních ředitelů APEC 2020 duální oběh, technologické inovace a reformy, protože Čína se v roce 2021 vydá novou cestou vedoucí k prosperující společnosti.

Řekl, že Komunistická strana Číny nedávno uspořádala páté plenární zasedání svého 19. Ústředního výboru, během kterého vedení formulovalo 14. pětiletý plán Číny poté, co projednalo a přijalo doporučení odborníků, úředníků a místních občanů. A v rámci 14. pětiletého plánu vstoupí Čína ve stanoveném časovém rámci do středně prosperující společnosti, nebo čínsky Xiaokang (Siao-kchang).

Jen jeden měsíc před novou fází národního rozvoje Čína podpořila nové paradigma rozvoje: dvojí oběh, což znamená, že domácí oběh bude v budoucnu oporou a mezinárodní oběhy jej posílí. Xi Jinping uvedl, že rozhodnutí bylo učiněno na základě současných podmínek čínské ekonomiky, globalizace a změn vnějšího prostředí.

Oficiální data ukazují, že čínský model rozvoje spoléhání se na zahraniční trhy a zdroje v posledních letech poklesl. Poměr zahraničního obchodu k HDP klesl z 67 procent v roce 2006 na méně než 32 procent v roce 2019, zatímco poměr přebytku běžného účtu k HDP se snížil z 9,9 procenta v roce 2007 na méně než jedno procento dnes. V tomto případě podpora nového paradigmatu rozvoje umožní Číně lépe přizpůsobit její ekonomickou strukturu a dosáhnout vysoce kvalitního rozvoje, tvrdí Xi Jinping.

„Budeme rozšiřovat domácí poptávku jako strategickou prioritu a zajistíme plynulý tok ekonomické aktivity,“ řekl Xi Jinping. „Čína bude pokračovat v prohlubování strukturálních reforem na straně nabídky a v dalším rozšiřování domácí poptávky. Tím se zvýší produkce, distribuce, tok zboží a služby a spotřeba v Číně bude více vycházet z domácího trhu a díky tomu se systém zásobování lépe přizpůsobí domácí poptávce.“

Jelikož věda a technologie hrají při zvyšování sociální produktivity ještě významnější roli, řekl Xi Jinping, že k dosažení vysoce kvalitního růstu podpořeného domácí poptávkou, bude Čína v zemi energicky podporovat vědecké a technologické inovace.

„Plně využijeme poptávku našeho velkého domácího trhu a silné stránky jeho kompletního průmyslového systému a zdvojnásobíme úsilí o přeměnu výsledků výzkumu na skutečnou produktivitu. Budeme se snažit vybudovat inovační systém, který integruje vědu a technologii, vzdělávání, průmyslová odvětví a finanční sektor a modernizovat průmyslové řetězce. Tím se udrží dlouhodobý ekonomický rozvoj Číny,“ řekl Xi Jinping.

Prezident také zdůraznil, že země bude i nadále prohlubovat reformy a dodávat energii trhu.

Xi Jinping zdůraznil: „Za více než 40 let od čínské reformy a otevírání se naše úspěchy ukázaly na jednu věc: Reforma je nezbytná pro uvolnění a zvýšení produktivity.“

Vláda podle něj podnikne další kroky k odstranění hluboce zakořeněných systémových a institucionálních překážek k modernizaci čínského systému správy a řízení. Rovněž urychlí budování modernizované ekonomiky, posílí ochranu vlastnictví a práva duševního vlastnictví, zřídí nadstandardní tržní systém a zlepší mechanismy spravedlivé hospodářské soutěže.

Jia